РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 7. Управління людськими ресурсами в міжнародному бізнесі

7.3. Розвиток персоналу в ТНК.Звичайно, знайти людей, які відразу відповідають усім вимогам, часто буває надзвичайно важко. Проблеми з підбором кадрів та постійне розширення зарубіжної діяльності міжнародних фірм вимагає постійної уваги до навчання та підвищення кваліфікації працівників МНК.
Підготовка менеджерів за кордоном ведеться безперервно, у відповідності з концепцією безперервного навчання.
 
Концепція безперервного навчання – це комплекс заходів, який дає людині можливість навчатись протягом всього життя за принципом: цінною є будь-яка освіта, в будь-якому місці та будь-якого змісту.
Підготовка менеджерів здійснюється:
1) У ВУЗах.
2) На підприємствах.
 
 
 
Принципи добору кадрів різноманітні в різних країнах.
 
США - основна увага приділяється спеціалізованим знанням і фаховим навичкам.
Особливості добору кадрів у США:
1) Орієнтація на вузьку спеціалізацію менеджерів.
2) Просування по службі в зв'язку з цим відбувається тільки по вертикалі.
3) Для потенційних кандидатів обов'язковим є тестування для виявлення рівня фахової підготовки.
4) Прийнятого робітника знайомлять із його обов'язками в рамках його спеціалізації і повноважень і не знайомлять із діяльністю фірми в цілому.
 

 
Японія - виходять із передумови, що керівник повинен бути спеціалістом, здатним працювати на будь-якій ділянці фірми, тому при просуванні по службі він повинен вибирати нову незнайому сферу діяльності.
Критерії добору робітників:
1) Суміщення професій.
2) здатність працювати в колективі.
3) Розуміння значення своєї праці для загальної справи.
4) Уміння вирішувати виробничі проблеми і погоджувати вирішення різноманітних задач.
 
 
Метод досліджень Чикагської школи бізнесу (США) - навчання шляхом розробки реальних проектів для реально діючих фірм на основі створення мікрогруп із студентів і викладачів.
Переваги:
· високий рівень фундаментальної підготовки;
· гнучкість програм і змісту навчання;
· конкуренція серед слухачів;
· конкуренція серед викладачів ;
· формування надійних практичних навичок аналізу, обговорення концепції прийняття рішень;
· співробітництво з компаніями, що розробляють для них комплекти пропозицій;
· розвиток самостійності, відповідальності за результати, уміння працювати в складі тимчасових проектних груп.
Недоліки:
· необхідність створення великого банку публікацій, що можуть бути предметом дослідження з конкретних дисциплін;
· підвищені вимоги до викладачів, що повинні сполучити навички в педагогіці, дослідницькій діяльності, консалтингу і практичне уміння;
· надмірна індивідуалізація навчання, як результат - різний рівень кваліфікації;
· складність встановлення і підтримки взаємовигідних відносин із компаніями.
 
Підхід Кейп-Таунского університету (Південна Африка) - полягає в тому, щоб залучити до викладання не окремих тим, а цілих курсів менеджерів-практиків, що мають певні педагогічні здібності, часто - прямо в них на робочому місці.
Переваги:
· практична спрямованість: вивчається те, що корисно і відноситься до справи;
· гарне знання студентами проблем і реального досвіду, інструментів менеджменту;
· економія витрат на утримання викладачів;
· проведення значної кількості занять безпосередньо в компанії;
· діючі зв'язки навчального закладу з компанією.
Недоліки:
· складності формування команди викладачів;
· різний рівень викладання і методика;
· порушення логіки оволодіння навчальним планом через зайнятість викладача;
· недостатній рівень фундаментальної підготовки студентів.
 
Японський підхід до навчання менеджменту - орієнтований переважно на підготовку спеціалістів у навчальних центрах в окремих компаніях, орієнтуючись переважно на власний досвід фірми.
Переваги:
· чітка орієнтація навчання на практику роботи в конкретній компанії;
· висока мотивація навчання;
· відсутність бар'єрів між навчанням і практикою;
· висока віддача від навчання, оскільки воно здійснюється під визначені посади;
· сприятливі матеріально-технічні і фінансові умови для навчання.
Недоліки:
· недостатня фундаментальна підготовка, перевищення ролі прикладних дисциплін;
· вузький світогляд навчання, складності застосування знань і умінь в інших країнах і на більш високих рівнях менеджменту;
· висока вартість навчання в розрахунку на одного студента.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.