РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний менеджмент

Тема 10. Міжнародний фінансовий менеджмент

10.1. Сутність та особливості фінансового менеджменту в міжнародному бізнесі.1. У будь-якій організації керівникам усіх рівнів доводиться приймати фінансові рішення. Більше того, переважна більшість усіх рішень, що приймаються в організації, вимагає фінансових розрахунків. Тобто, більшість менеджерів у тій чи іншій мірі керують фінансами.
Глобалізація господарського життя в сучасних умовах призводить до того, що на сьогоднішній день фінансова діяльність:
1) стає всі більше інтегрованою та мінливою;
2) вона є тим цементуючим елементом, який об'єднує в єдине ціле безліч різноманітних внутрішніх та зовнішніх процесів та видів діяльності, що здійснюються в ТНК.
Внаслідок цього фінансові проблеми набувають світового значення. З 1980р. система фінансових ринків, що існували в різних країнах, почала функціонувати на глобальному рівні. Виникла світова фінансова мережа, яка об’єднала провідні фінансові центри різних країн (Нью-Йорк, Лондон, Цюріх, Токіо та інші)
Особливості сучасної глобальної фінансової системи:
1. Глобальна присутність міжнародних фінансових інститутів.
2. Міжнародна фінансова інтеграція.
3. Швидкий розвиток фінансових інновацій.
 

 
 Особливості світового фінансового середовища:
1. Чисельність валют
2. Наростаючі валютні ризики
3. Політичний ризик
4. Різноманітні політичні та юридичні системи
5. Функціонування євроринку
6. Роль уряду
Всі суб’єкти світового господарства діють у рамках світової системи грошей (світової валютної системи).
 

 
(1) – комерційні банки є володарями, покупцями та продавцями іноземної валюти. Той об'єм валюти, який вони хотіли б мати, складає попит приватного сектора на цю валюту.
(2) – Центральний банк може продавати комерційним банкам частину своїх валютних резервів.
 
Одним з найважливіших елементів світового фінансового середовища є фінанси ТНК, управління якими здійснюється за допомогою принципів, методів та інструментів міжнародного фінансового менеджменту.
Міжнародний фінансовий менеджмент – це система економічних рішень з приводу визначення джерел та напрямків фінансування фірми, нейтралізації фінансових ризиків в умовах інтернаціоналізації господарського життя.
Мета міжнародного фінансового менеджменту – досягнення компромісу між цілями підприємства та фінансовими можливостями їх реалізації.

 Загальні завдання фінансового менеджменту:
1)  фінансовий аналіз та система прийняття рішень;
2)  планування використання коротко- та довготермінових фінансових ресурсів;
3)  аналіз можливого ризику;
4)  контроль і звіт про виконання рішення.
 
Спеціальні завдання міжнародного фінансового менеджменту:
1)  аналіз платіжного балансу країни (для оцінки положення країни стосовно її зовнішньої позиції);
2) планування фінансових операцій з використанням в міжнародних розрахунках різних валют;
3)  кредитування експертної діяльності;
4)  міжнародна мотивація здійснення прямих і портфельних інвестицій. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.