РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

ЗМІСТ:


Тема 1. СУТНІСТЬ, ПРИЗНАЧЕННЯ ТА РОЛЬ БЮДЖЕТУ
1.1. Сутність та значення бюджету.
1.2. Бюджет як фінансовий план
1.3. Склад і структура доходної та видаткової частини.
1.4. Правовий характер бюджету.
1.5. Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі.
1.6. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави.

Тема 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ
2.1. Бюджет як основний фінансовий план держави.
2.2. Склад і структура доходної та видаткової частини.
2.3. Правовий характер бюджету.
2.4. Бюджетне планування.Основні завдання, принципи та методи.
2.5. Бюджетний процес та його складові
2.6. Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі.
2.7. Роль державного бюджету в соціально-економічному розвитку держави.

Тема 3. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ
3.1. Бюджетний дефіцит: визначення, види, причини виникнення.
3.2. Джерела покриття дефіциту .
3.3. Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі.

Тема 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ ТА ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ.
4.1. Принципи бюджетної системи.
4.2. Структура бюджетної системи
4.3. Основи бюджетного устрою.

Тема 5. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ І СИСТЕМА БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ.
5.1. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин.
5.2. Критерії розмежування видатків і доходів між окремими бюджетами.
5.3. Характер та форми взаємовідносин між бюджетами. Субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації.
5.4. Види бюджетів.

Тема 6. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ
6.1. Сутність доходів бюджету.
6.2. Склад і структура доходів бюджету.
6.3. Бюджетне регулювання

Тема 7. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ
7.1. Сутність та значення видатків бюджету.
7.2. Розмежування видатків між бюджетами.
7.3. Класифікація видатків. Види видатків.
7.4. Бюджетна класифікація її структура та значення .
7.5. Фінансування державних видатків

Тема 8. ФІНАНСУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
8.1. Склад видатків бюджету на народне господарство.
8.2. Основні напрями фінансування.
8.3. Витрати на народне господарство та джерела їх фінансування. Бюджетні інвестиції, їх види. Капітальні вкладення і джерела їх фінансування.
8.4. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик.
8.5. Конкурсний відбір об’єктів бюджетного інвестування , його завдання і критерії.

Тема 9. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО – КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ
9.1. Склад, структура видатків бюджету на соціально-культурні заходи. Фінансування видатків соціально-культурних установ.
9.2. Нормативний метод планування доходів і видатків. Розрахункові одиниці.

Тема 10. Фінансування соціального захисту населення
10.1. Склад та структура видатків на соціальний захист та соціальне забезпечення.
10.2. Система соціального захисту та соцзабезпечення громадян України.
10.3. Соціальне страхування. Види соціального страхування.

Тема 11. Фінансування соціального захисту населення.
11.1. Пенсійне забезпечення громадян в Україні.
11.2. Пенсійний фонд. Основні завдання. Функції
11.3. Необхідність у реформуванні пенсійної системи в Україні.

Тема 12. Фінансування освіти.
12.1. Система освіти в Україні.
12.2. Склад видатків на освіту. 220 Міністерство освіти та науки.
12.3. Фінансування охорони здоров’я© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.