РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 2. БЮДЖЕТ ЯК ОСНОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ДЕРЖАВИ

2.5. Бюджетний процес та його складовіБюджетний процес це організація щодо складання проекту бюджету, розгляду та прийняття закону, виконання бюджету, підготовка та розгляд звіту про його виконання.

Бюджетний процес складається з чотирьох стадій.

І. Складання проекту бюджету

Підготовка та розробка Основних напрямів бюджетної політики на наступний рік:

З 1.01 до кінця квітня поточного року

·        КМУ разом з міністерствами та відомствами розробляє Основні напрями бюджетної політики на наступний рік;

·        МЕ готує прогноз основних макропоказників економічного та соціального розвитку на наступний рік;

·        НБУ готує та подає ВРУ та КМУ проект основних засад грошово-кредитної політики та проект кошторису НБУ на наступний рік (до 1.04)

·        Головні розпорядники бюджетних коштів, Дерказначейство, МФУ, органи стягнення та ін. Учасники бюджетного процесу складають звітність про стан виконання бюджету за минулий рік та роблять аналіз;

·        МФУ розробляє та здійснює оцінку попередніх показників доходів і видатків проекту зведеного  і державного бюджетів на наступний рік;

Травень поточного року

            Подання КМУ до ВРУ річного звіту про виконання про ДБУ та показників виконання бюджету за минулий рік (не пізніше 1 травня)

Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання річного звіту готує висновки до звіту про виконання ЗУ про ДБ за минулий рік та використання цих коштів.

ВРУ, незалежні аналітичні організації розглядають та аналізують виконання закону про ДБ, основні макропоказники економ. та соціального розвитку. Не пізніше ніж за чотири дні до початку проведення парламентських слухань з питань бюджетної політики, КМУ подає до ВРУ проект Основних напрямів бюджетної політики та прогнозні показники на наступний рік.

Червень поточного року

Не пізніше 1.06 або першого наступного дня за цією датою дня пленарних засідань ВРУ відбуваються у ВР слухання з питань бюджетної політики на наступний бюджетний період. Виступає Прем’єр-міністр України або за його дорученням МФ з доповіддю про Основні напрями бюджетної політики на наступний бюджетний період.За результатами слухань ВРУ приймає постанову про схвалення або прийняття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний рік.

Липень серпень поточного року

Складання проекту Закону про Держбюджет на наступний рік:

·        Головні розпорядники коштів розробляють  бюджетні запити (документ, підготовлений розпорядником бюдж.коштів, що містить пропозиції з відповідним обгрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період);

·        МФУ аналізує отримані запити та пропозиції щодо обсягу видатків та визначає їх відповідність ухваленим Основним напрямам бюджетної політики;

·        Відповідно до пріоритетів бюджетної політики на наступний період МФУ готує пропозиції КМУ щодо проекту ДБУ, прогнозних показників зведеного бюджету, обгрунтування особливостей формування місцевих бюджетів та показників міжбюджетних відносин та подає їх на розгляд КМУ;

·        МФУ доводить Раді міністрів АРК, місцевим держадм.та виконавчим органам відповідних рад особливості формування місцевих бюджетів відповідно до основних напрямів бюлджетної політики.

·        КМУ завершує розробку проекту Закону  та розглядає його на своїх засіданнях з урахуванням остаточних змін оприлюднених до 15 серпня законів, що впливають на формування доходів та видатків. За результатами розгляду приймається відповідна постанова КМУ.

Вересень-початок жовтня поточного року

Подання до ВРУ КМУ проекту закону не пізніше 15.09 поточного року разом з необхідними матеріалами, перелік яких визначений ст.38 БК.Через п’ять  днів після подання проекту закону про державний бюджет відбуваються представлення його на пленарному засіданні ВРУ:

·        МФУ представляє проект бюджету;

·        Голова Комітету ВРУ з питань бюджету виступає з доповіддю про відповідність поданого проекту рішенню ВРУ щодо основних напрямів бюджетної політики на наступний період;

·        За результатами обговорення ВРУ визначається щодо прийняття до розгляду поданого КМУ проекту закону про ДБ на наступний рік або його відхилення;

Поданий проект закону про держбюджет на наступний рік підлягає обов’язковій публікації не пізніше 22.09.

Жовтень поточного року

Підготовка проекту закону про Держбюджет України до розгляду ВРУ у першому читанні:

·                                            Проект розглядається народними депутатами, у комітетах, депутатських фракціях групах;

·                                            До 1.10 подаються пропозиції суб’єктів права законодавчоїх ініціативи до проекту закону;

·                                            Комітет ВРУ з питань бюджету не пізніше 15 жовтня розглядає пропозиції і готує Висновки та пропозиції до проекту закону про Держбюджет;

Перше читання має відбутися до 20 жовтня. Починається з доповіді Голови еомітету ВРУ з питань бюджету про Висновки та пропозиції до проекту закону про ДБ.ВРУ приймає рішення щодо Висновків та пропозицій, схвалення яких вважається прийняттям проекту закону про Державний бюлжет України у першому читанні.

Листопад поточного року

Доопрацьований проект відповідно до Бюджетних висновків і порівняльну таблицю щодо їх врахування з вмотивованими поясненнями щодо неврахованих пропозицій КМУ подає не пізніше 3 листопада.

Комітет ВРУ з питань бюджету розглядає внесений проект закону про Державний бюджет, підготовлений КМУ і готує висновки та пропозиції щодо поданого законопроекту до другого читання, які затверджуються на засіданні Бюджетного комітету

Друге читання проекту закону про ДБУ відповідно до Бюджетного кодексу, в якому приймається загальний обсяг міжбюджетних трансфертів та інші положення, необхідні для формування місцевих бюджетів- завершується до 20 листопада. Доопрацьований проект закону про Держбюджет Комітет ВРУ з питань бюджету вносить на розгляд ВРУ у третьому читанні не пізніше 25 листопада. ЗУ має прийматись ВРУ до 1 грудня року, що передує плановому.

Грудень поточного року

Закон набирає чинності з дня підписання його Президентом. За умови неповернення Президентом України Закону про Держбюджет для повторного розгляду у двотижневий термін після оприлюднення закону про ДБ відбувається затвердження бюджетів міст обласного значення, бюджетів районів і обласних бюджетів.

Січень-грудень наступного року

Після набуття чинності законом України про ДБ розпочинається його виконання всіма учасниками бюджетного процесу відповідно до їх повноважень. Відповідно до Бюджетного кодексу та інших нормативнщ-правових актів КМУ забезпечує виконання бюджету, а МФУ здійснює загальну організацію та управління виконанням державного бюджету.

Якщо до початку нового року закон не набрав чинності, щомісячні видатки ДБ здійснюються в розмірах 1/12 обсягу видатків, визначених законом  про ДБ на попередній період і передбачені проектом закону на наступний бюджетний рік.

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.