Реклама



Замовити роботу

Замовити роботу

Счетчики




Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 3. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ І ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ

3.3. Роль бюджету у фінансово-кредитному механізмі.



Фінансово-кредитний механізм є сукупністю фінансових методів впливу на соціально-економічний розвиток країни. Він складається  з двох підсистем:

1)      фінансове забезпечення;

2)      фінансове регулювання.

Фінансове забезпечення здійснюється  у таких чотирьох формах:

1.      Самофінансування – покриття витрат за рахунок власних коштів. Це вихідна форма.

2.      Кредитування - покриття  витрат за рахунок позичених коштів. Це регулююча форма.

3.      Акціонерний капітал - форма колективного капіталу, яка дає змогу концентрувати великі ресурси.

4.Бюджетні асигнування - форма державного фінансового забезпечення. З одного боку, вона є підпорядкованою, тобто використовується тоді, коли не вистачає інших джерел або їх важко сформувати (це насамперед непривабливі для приватного бізнесу сфери діяльності). З іншого боку, ці асигнування можуть виконувати регулюючу роль при порушенні рівноваги цін, наприклад субсидії виробникам с/г продукції.

Фінансове регулювання пов’язане з податковою системою і регулюючою функцією податків та з бюджетним субсидіюванням.

Сучасна  економічна думка пропонує багато  концепцій бюджетного дефіциту, за допомогою яких визначається ефективність фіскальної політики та її вплив на економічну систему.

Найважливіші з них такі:

Загальний дефіцит – називається також фактичним, або касовим утворюється державними витратами , які перевищують ДД та субсидії;

Зовнішній дефіцит – дорівнює зовнішнім видаткам держави, за винятком держаних надходжень від зовнішніх джерел;

Внутрішній дефіцит – це загальний дефіцит за мінусом зовнішнього дефіциту;

Операційний дефіцит -  визначається як загальний дефіцит, за винятком інфляційної частки відсоткових платежів;

Первинний дефіцит – різниця між величиною загального дефіциту і сумою всіх відсоткових платежів;

Поточний – утворюється поточними державними доходами за винятком поточних видатків.

DB =G – T

 

db= DB

         Y

DB-загальний бюджетний дефіцит

G- державні видатки

T- податкові надходження

db- частка бюджетного дефіциту у ВВП

Y- величина ВВП

 

Іноді бюджетний дефіцит  може бути  наймогутнішим інструментом отримання коштів для майбутнього мостом, що зв’язує сьогодення з реальним майбутнім. Важливо застосувати новітні методи забезпечення неінфляційного створення грошей під майбутнє, у тому числі і забуте нами програмно-цільове регулювання.

У 2000 році ми мали практично інфляційну модель зростання (інфляція становила 25,8% при зростанні  ВВП на 5,9%),  в 2003 році ми маємо, по суті інвестиційну модель (при  інфляції у 8,2% і зростанні ВВП  на 8,5% інвестиції в основний капітал збільшувалися темпами на рівні близько 30%))





© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.