РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 4. БЮДЖЕТНИЙ УСТРІЙ ТА ПОБУДОВА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ.

4.3. Основи бюджетного устрою.Структура бюджету розглядається у горизонтальному і вертикальному розрізах. У горизонтальному вона характеризується складом доходів і видатків, а також їх питомою вагою. У вертикальному розрізі структура бюджету розглядається за рівнями державної влади та управління і характеризується  взаємопов’язаними поняттями “бюджетний устрій” та “бюджетна система”.

Бюджетний устрій визначає, яким  чином здійснюється побудова бюджетної системи.

Бюджетний устрій – це організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури, взаємозв’язок  між окремими ланками бюджетної системи.

Бюджетний устрій грунтується на таких засадах:

1.      Відокремлення видів бюджетів, що створюються в даній країні.

2.      Встановлення принципів побудови бюджетної системи.

3.      Розмежування доходів і видатків між ланками бюджетної системи.

4.      Визначення характеру і форм взаємовідносин між бюджетами.

Теоретично можливі три варіанти відокремлення видів бюджетів:

А) створення єдиного бюджету для всієї країни;

Б) створення окремих регіональних бюджетів;

В) створення на кожному рівні адміністративного поділу централізованих і децентралізованих видів бюджетів.

            Бюджетний устрій України визначається  з урахуванням державного устрою і адміністративно-територіального поділу України.

Бюджетний устрій грунтується на таких принципах.

 

Принцип єдності – означає існування єдиного рахунку доходів та видатків. Єдність бюджетної системи забезпечується єдиною правовою базою єдиною бюджетною класифікацією, єдністю форм бюджетної документації, єдиною грошовою системою, наданням необхідної статистичної та бюджетної інформації одного рівня бюджету іншому.

Принцип повноти – полягає у відображенні у бюджеті всіх доходів та видатків.

Принцип достовірності – це формування бюджету на основі показників, науково-обгрунтованих нормативів та відображення у звіті про виконання бюджету тільки тих доходів та видатків, які є результатом кінцевих касових операцій банків.

Принцип гласності – забезпечує висвітлення в засобах масової інформації показників і звітів про їх виконання.

Принцип наочності – це відображення  показників бюджету у взаємозв’язку з загальноекономічними показниками в Україні та за її межами шляхом використання засобів максимальної інформативності результатів порівняльного аналізу, визначення темпів і пропорцій економічного розвитку.

 Принцип самостійності - забезпечується наявністю власних доходних джерел і правом визначення напрямів їх використання відповідно до законодавства України.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.