РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 6. СИСТЕМА ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ

6.2. Склад і структура доходів бюджету.Склад і структура ДБУ встановлюється у главі 5 БКУ (ст..29) Складові доходів ДБ Складові  частини доходів ДБ у відповідності  зі ст.9

А) податкові надходження;

Б) неподаткові надходження;

В) доходи від операцій з капіталом;

Г) трансферти, гранти, дарунки

Державні гранти – держзамовлення на виконання наукових досліджень і розробок.

Податкові надходження – це передбачені податковим законодавством загальнодержавні і місцеві податки, збори та обов’язкові платежі. У БК закріплено, що податкові надходження ДБ справляються відповідно до чинного законодавства.

На сьогодні до податкових надходжень відносять:

А) податок на прибуток підприємств;

Б) податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів робіт послуг;

В) податок на додану вартість з вироблених на території України товарів робіт послуг;

Г) АЗ з вироблених в Україні  товарів, робіт, послуг;

Д) АЗ з ввезених на територію України товарів, робіт послуг.

Е) збір за геологорозвідувальні роботи;

Є) збір за справляння використання лісових ресурсів державного значення;

Ж)збір за спеціальне використання водних ресурсів;

Митні збори та ін.

Неподаткові платежі – разові та випадкові платежі надходження, які не мають прямим призначенням формування доходів бюджету.

Складаються з надходжень від власності та підприємницької діяльності установ і організацій державної форми власності, включаючи:

-                     надходження від приватизації держмайна;

-                     перевищення валових доходів над видатками НБУ;

-                     дивіденди, нараховані на частку майна, що перебуває у державній власності;

-                     надходження від грошово-речових лотерей;

            До неподаткових надходжень належать також адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу у тому числі:

-                     плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутр. справ;

-                     плата за оренду цілісних майнових комплексів та ін. Майна;

-                     державне мито в частині, що згідно з законодавством має зараховуватись до ДБ;

-                     митні збори;

-                     єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон.

            Неподатковими вважаються надходження від штрафів та фінансових санкцій:

-                     суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації;

-                     адміністративні штрафи та інші санкції;

-                     надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки.

            До інших належать:

* Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов’язань;

* Надходження коштів з рахунків виборчих фондів;

* Надходження до страхових фондів безпеки авіації

Доходи від операцій з капіталом становлять незначну частку:

-                     надходження від продажу землі та інших нематеріальних активів;

-                     надходження від реалізації безгосподарного майна, скарбів4

-                     надходження коштів від ДФ дорогоцінного металу і дорогоцінного каміння;

-                     надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву.

Офіційні трансферти – кошти, що надходять до ДБ від інших організацій державної влади, бюджету АРК інших місцевих бюджетів  а також від міжнародних організацій та  урядів зарубіжних країн, наданих на безоплатній та безповоротній основі.

На рівень доходів впливають зовнішні та внутрішні фактори.

            Зовнішні фактори:

Зовнішній борг; рівень інтеграції у зовнішньоекономічний простір4 рівень цін на енергоносії, рівень зовнішньої фін допомоги від іноземних держав; сальдо торгового балансу.

            Внутрішні фактори:

Рівень податкових ставок; рівень банківського процента; рівень податкоспроможності населення; об’єкти приватизації; рівень ВВП; інфляція; курс національної валюти; внутрішній борг.

Класифікація доходів бюджету

Критерії                                                             Види доходів

Залежно від повноти зарахування                  закріплені

                                                                            Регульовані

За частотою появи                                                звичайні - регулярно включаються

                                                                       в доходи

надзвичайні – зявляються в доходах за виняткових ,але обґрунтованих обставин

 За методами залучення                                         податки, збори, обов'язкові плат,

 За способом зарахування                                       загальний фонд, спеціальний

 За розділами відповідно до бюджетної               податкові, неподаткові,

 класифікації                                                            доходи від операцій з капітал.

                                                                                  Трансферти

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.