РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 7. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

7.1. Сутність та значення видатків бюджету.Видатки з державного бюджету - це економічні відносини, які виникають у зв’язку з розподілом централізованого фонду грошових коштів держави і його використання за цільовим призначенням.
Значна частина певних видів бюджетних видатків обумовлена низкою факторів: природою і функціями держави, рівнем соціально-економічного розвитку країни, адміністративно-територіальним устроєм держави, формами надання бюджетних коштів. Поєднання цих факторів породжує систему видатків державного бюджету.
Соціально-економічний розвиток країни останніми роками кардинально змінив як систему, так і структуру та класифікацію видатків. Левова частка припадала на матеріальне виробництво приблизно 60%, тому з реформою системи господарювання в Україні акценти в розподілі бюджетних коштів повинні зміститись, насамперед, у бік посилення соціальної функції держави. Видатки бюджету поділяються на певні види, які можуть характеризуватися якісно та кількісно.
Якісна ознака видатків характеризує їхнє суспільне призначення, а кількісна - загальний обсяг. Ці дві ознаки можуть бути у протиріччі. Так, наприклад, потреби держави, що визначаються якісною ознакою, часто перевищують кількісну, тобто суму видатків, яка потрібна для задоволення відповідних потреб держави. Це призводить до негативних наслідків, а саме- до недофінансування видатків, передбачених законом про державний бюджет, зростання зовнішнього та внутрішнього боргу, дефіциту бюджету та інфляції. Під час кризи фінансові можливості держави обмежені, тому потреби суспільства не відповідають обсягам наданих коштів. Видатки бюджету у повному та всебічному обсязі характеризуються тим, яку вони відіграють роль і яке місце посідають у процесах суспільного відтворення, яке їхнє соціальне призначення.
Державні витрати – це безперервне цільове використання державних грошових ресурсів, що накопичуються у державному бюджеті, державних бюджетних та позабюджетних фондах, власних фондах державних підприємств, установ, організацій з метою виконання загальнодержавних функцій, фінансування державної, комунальної, соціальної і культурної сфер, державних цільових програм, а також фінансування виробництва окремих державних та комунальних підприємств, установ , організацій у відповідності з чинним законодавством держави.

Державні витрати : прямі витрати держави, що пов’язані з її:
функціонуванням і покриваються за рахунок
бюджетних коштів;
як економічна категорія об’єднують витрати що покриваються з централізованих і децентралізованих державних фондів грошових     ресурсів, позабюджетних фондів;
прямі витрати, спрямовані за цільовим                        призначенням на виконання загальнодержавних функцій, розширення виробництва соціальної сфери державних підприємств, об’єднань , організацій, установ.
 
Як економічна категорія видатки об’єднують витрати, які покриваються з централізованих та децентралізованих державних фондів коштів. Більшість державних видатків фінансується з державного бюджету та з місцевих бюджетів. Менша частина покривається за рахунок децентралізованих фондів коштів міністерств та відомств, підприємств, установ та організацій державної та комунальної форми власності, а також позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування.
Усі державні витрати закріплюються у відповідних актах законодавства та планово-фінансових актах. Видатки державного бюджету відображені у щорічному законі України про Державний бюджет, обсяги і структура видатків місцевих бюджетів усіх рівнів затверджується рішенням сесії відповідних місцевих рад, видатки децентралізованих фондів коштів встановлюються у фінансових планах- балансах, кошторисах підприємств, установ.
Формування бюджетних видатків починається на стадії планування, за основу береться очікуване виконання бюджету по видатках за попередній період. Звітні дані про виконання бюджетів по видатках, що є у розпорядженні як Міністерства фінансів України, так і у фінансових органів, як правило, за півріччя, доповнюються оцінкою очікуваного виконання показників по видатках за період, який залишається до кінця року. (Із одержаних видатків виключаються ті, яких не буде у плановому році.
Для складання розрахунку по видатках бюджету Мінфін направляє міністерствам і відомствам форми та вказівки щодо складання фінансових планів і кошторисів та їх подання для складання балансу бюджету за укрупненими показниками, проектів зведених фінансових планів, що й стає
 проектом бюджету, який з необхідними розрахунками подається Кабінетом Міністрів України, а після розгляду й уточнень Кабміном виноситься на розгляд спочатку постійній комісії, а потім і до ВР України.
Бюджетні видатки мають певний економічний зміст, зумовлений суспільним способом виробництва, природою та функціями держави, вони відіграють вирішальну роль у задоволенні потреб соціально-економічного розвитку країни. Регулювання бюджетних видатків знаходить своє конкретне вираження в цільовому направленні бюджетних коштів. Найважливішим принципом планування бюджетних видатків є додержання пропорцій розподілу коштів із врахуванням реальної необхідності в них.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.