РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 7. СИСТЕМА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ

7.3. Класифікація видатків. Види видатків.Вперше в БК здійснене законодавче розмежування та закріплення за ДБ і МБ видатків на виконання повноважень і забезпечена реалізація основних принципів бюджетної системи. Згідно БК (ст..10) видатки ДБ можуть розподілятися за:
1) функціональними ознаками:
· 0100 загальнодержавні функції;
· 0200 оборона;
· 0300 громадський порядок, безпека та судова влада;
· 0400 економічна діяльність;
· 0500 охорона навколишнього природн. середою;
· 0600 житлово-комун. господарства;
· 0700 охорона здоров’я;
· 0800 духовний та фізичний розвиток;
· 0900 освіта;
· 1000 соцзахист та соцзабезпечення
2) за економічним змістом
поточні видатки:
· оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на ЗП;
· придбання медикаментів та перев’язу вальних матеріалів;
· видатки на відрядження;
· оплата комунальн. послуг
капітальні видатки
· придбання основного капіталу;
· придбання землі та нема тер. Активів;
· створення держрезервів
3) за відомчими ознаками – розподіл видатків між головними розпорядниками бюджетних коштів
4) за програмно-ціловим методом
Цей метод дозволяє оцінити та обрахувати ефективність витрачання коштів переносячи акцент з контролю за виконанням зобов’язань на забезпечення ефективності і досягнення конкретних результатів розпорядниками бюджетних коштів.
Цей метод дозволяє оптимізувати та вдосконалити методику розробки державних цільових програм та їх бюджетне призначення.
Класифікація видатків здійснюється за такими ознаками.
За роллю у відтворенні виробництва
А) Поточні- характеризуються витратами на утримання підприємств, об”єктів,установ .
Б)Капітальні- це видатки на створення нових і розширення діяльності діючих підприємств.
2.За суспільним призначенням видатки відображають функції держави:
економічні, соціальні, оборонні, управлінські.
3.За галузями економіки
4.За цільовим призначенням.
5. За рівнем бюджетної системи.
6.За формами бюджетного фінансування
 а)проектне фінансування – фінансування з бюджету інвестиційних проектів;
б) бюджетні кредити – надання фінансової допомоги на поворотній основі;
в) кошторисне фінансування – виділення бюджетних коштів(асигнувань) на підставі кошторису;
г)державні трансферти.
 
Видатки розвитку – це витрати бюджетів на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності, зокрема: фінансування капітальних вкладень виробничого і невиробничого призначення; фінансування структурної перебудови народного господарства; субвенції та інші видатки, пов”язані з розширеним відтворенням.
Поточні видатки - це витрати бюджетів на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення та інших заходів, що не належать до видатків розвитку. В складі поточних видатків окремо виділяються видатки бюджету, зумовлені зростанням мережі перелічених вище об’єктів з зазначенням всіх факторів, які вплинули на обсяг видатків
Забороняється використання бюджетних коштів для фінансування позабюджетних фондів. Позабюджетні фонди можуть бути утворені за рахунок надходжень від необов’язкових платежів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, інших небюджетних джерел.
Захищенні статті видатків - це ті статті кі не підлягають секвестру (скороченню)
Секвестр – пропорційне скорочення видатків з усіх статтей бюджету (крім захищених) протягом часу, що залишається до закінчення поточного бюджетного року.
Захищенні статті:
· Оплата праці працівників бюджетних установ (1110);
· Нарахування на ЗП (1120);
· Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів (1132);
· Забезпечення продуктами харчування (1133)
· Виплата процентів за державним боргом (1200);
· Трансферти населенню (1340);
· Трансферти МБ (1320)
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.