РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 8. ФІНАНСУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

8.2. Основні напрями фінансування.Основні умови виділення коштів з ДБ- це їх цільова спрямованість на фінансування пріоритетних напрямів:
-агропромисловий комплекс;
- вугільна промисловість;
- атомна енергетика;
- транспорт;
- житлово-комунальне господарство;
- охорона природи;
- промисловість та капіталовкладення.;
- медична та мікробіологічна промисловість.
У останні роки найбільше коштів направлялось на капіталовкладення насамперед на соціальний розвиток села, зміцнення матеріально-технічної бази агропромислового комплексу, капітальні вкладення в соціальну сферу, фінансування особливо важливих об’єктів виробничого призначення. Важливим напрямом вкладення бюджетних коштів є конверсія оборонного комплексу і створення нових видів продукції широкого вжитку.
КМУ розроблені механізми матеріально-технічного постачання , забезпечення проведення с/г робіт, реалізація яких забезпечує підтримку галузі в цілому в обсязі майже 3,6 млрд.грн. Проте їх надходження у ДБ на жаль відбувається незадовільно.
Умови створення та функціонування формувань агропромислового комплексу, їх права та обов’язки встановлюються законом України “Про селянське (фермерське) господарство” від 22.06.1993р.;”Про колективне с/г підприємство”14.02.1992р.;
“Про фіксований с/г податок”, а також постановами КМУ.
За умов формування вільного ринку продукції с/г для сталого функціонування економіки України здійснюється бюджетне фінансування.
Одним з видів витрат агропромислового сектору є державні контракти та державне замовлення на поставку с/г продукції необхідної для задоволення потреб України відповідно до пріоритетів соціально-економічного розвитку, що їх визначає ВРУ. Державне замовлення забезпечується коштами державного бюджету України і доводиться підприємствам, організаціям усіх форм власності. Відносини сторін у процесі поставок продукції с/г за державними замовленнями регулюються державним договором (контрактом). Відносини колективних с/г підприємств, організацій та інших формувань усіх форм власності з державою регулюються за допомогою бюджетного фінансування ,кредитування, пільгового оподаткування, страхування. За рахунок коштів з ДБ та місцевих бюджетів утримуються станції по боротьбі з шкідниками та хворобами с/г рослин. Порядок фінансування ветеринарної медицини регулюється ЗУ від 25.06.1992р. “Про ветеринарну медицину”. Фінансування  матеріально-технічної бази органів і установ ветеринарної медицини здійснюється за рахунок коштів ДБ і місцевих бюджетів а також позабюджетних коштів, а саме: надходження за господарськими договорами від підприємств, установ, організацій та громадян за надання послуг і виконання робіт, частини коштів від сплати адміністративних штрафів, добровільних внесків підприємств, установ , організацій, громадських організацій і громадян та інших джерел не заборонених державою.
Увесь комплекс щодо енергетики складається із станцій, підприємств, організацій та установ державного підпорядкування і невеликої кількості організацій, що забезпечують експлуатацію електричних мереж на територіях районів, міст і облік споживання електроенергії - місцевого та регіонального підпорядкування.
Фінансові ресурси підприємств формуються здебільшого за рахунок реалізації продукції, енергоносіїв, виконання робіт або надання послуг.
З ДБ фінансуються капітальні вкладення загальнодержавного значення для спорудження об’єктів електроенергетики та електрифікації. За рахунок коштів місцевих бюджетів фінансуються роботи, пов’язані з ремонтом і поточним доглядом за об’єктами - внутрішньорайонних та міських електромереж. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.