РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 8. ФІНАНСУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

8.4. Бюджетне фінансування економіки за рахунок цільових державних позик.Метою надання фінпідтримки підприємствам з бюджетних асигнувань на поворотній або безповоротній основі є запобігання банкрутству, відновлення платоспроможності, оздоровлення фінансового становища підприємств, підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт чи послуг.
Порядок надання підтримки підприємствам визначається КМУ і НБУ, які затверджують Положення про надання підтримки з бюджетних асигнувань.
У ньому визначається порядок підготовки, розгляду і затвердження проектів використання коштів, що надаватимуться як держпідтримка, бізнес –планів, проектів, санації цих підприємств. Джерелами фінансування можуть бути кредити НБУ, кредитні ресурси, самостійно залучені комерційними банками.
Фінансова підтримка підприємствам за строками може мати коротко-довгостроковий характер.
Короткострокову підтримку надають підприємствам протягом 1 року із урахуванням можливості її ефективного використання розподіляють на визначені розрахунками частини. Для цього складають план-графік надання коштів.
Довгострокову фінансову підтримку надають протягом 2-5 років окремим підприємствам, які забезпечують ефективне функціонування економіки.
На безповоротній основі фінансова підтримка надається:
· Для фінансування витрат на відновлення платоспроможності окремих підприємств, діяльність яких пов’язана з виконанням загальних державних програм;
· Для відшкодування витрат на будівництво та утримання об’єктів соціальної сфери підприємства;
· Для відшкодування збитків конкретним підприємствам у випадках, коли чинним законодавством встановлено умови господарювання, при яких не забезпечується відшкодування витрат на виробництво товарів, що може призвести до їхнього банкрутства .
У всіх інших випадках фінансова підтримка надається виключно на поворотній основі.
Основним критерієм відбору підприємств для надання фінансової підтримки є:
- потенційна прибутковість;
- достатня підготовленість управлінського персоналу;
- наявність ринків збуту на продукцію підприємства в Україні і за межами;
- конкурентоспроможність продукції;
- фінансове становище підприємства на момент розгляду та в перспективі;
- відповідність продукції, що випускається підприємством державним пріоритетам.
Фінансову підтримку у вигляді позики надає Мінфін на договірній основі.
У договорі передбачається:
Зобов’язання сторін щодо обсягів, термінів надання позики, її цільового використання;
Заходи щодо забезпечення своєчасного повернення позики;
Відповідальність сторін за порушення умов договору;
Порядок сплати процентів за використання бюджетних позик.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.