РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 8. ФІНАНСУВАННЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА

8.5. Конкурсний відбір об’єктів бюджетного інвестування , його завдання і критерії.Порядок проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів, що передбачають залучення коштів державного бюджету визначає механізм проведення інвестиційних проектів які пропонуються для включення до інвестиційного розділу проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на відповідний період.
Участь у конкурсі беруть суб’єкти господарської діяльності всіх форм власності.
Але не допускаються суб’єкти господарської діяльності або їх участь у конкурсі може бути припинена у разі, коли вони:
а) визнані банкрутами або стосовно них порушено справу про банкрутство;
б) перебувають у стадії ліквідації;
в) припинили свою господарську діяльність;
г) подали необ’єктивну інформацію щодо інвестиційного проекту або свого фінансово-економічного стану.
Критеріями оцінки та відбору проектів виробничого призначення мають бути:
- відповідність проекту стратегії економічного і соціального розвитку та пріоритетним напрямам структурної перебудови економіки;
- фінансово-економічні показники ефективності (вартість, рентабельність, технічний рівень нових виробничих фондів, термін окупності та інші);
- відповідність вимогам санітарно-гігієнічних, радіаційних, екологічних, архітектурних та інших норм, встановлених законодавством;
- рівень використання місцевих матеріальних та трудових ресурсів;
- фінансово-економічний стан суб’єкта господарської діяльності та інші показники.
Критерії відбору інвестиційних проектів невиробничого призначення визначаються міністерствами та іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади і мають оцінювати ефективність цих проектів у вирішенні невідкладних соціальних проблем.
Конкурс проводиться у три етапи.
На першому етапі суб’єкти не пізніше ніж за два місяці до початку розроблення проекту ДБ на відповідний рік подають органу виконавчої влади (інвестиційного) документи. Розгляд документів здійснюється відповідною комісією, потім протягом трьох днів орган виконавчої влади повідомляє суб’єкта про результати розгляду його пропозицій. Потім формуються пропозиції щодо включення інвестиційних проектів , які отримали позитивні висновки до інвестиційного розділу держпрограми і не пізніше за місяць до початку розроблення проекту ДБ на відповідний рік подають Мінекономіки.
На другому етапі конкурсу комісія Мінекономіки з відбору інвестиційних проектів проводить конкурсний відбір пропозицій органів виконавчої влади і визначає інвестиційні проекти, які доцільно фінансувати із залученням коштів держбюджету, а також загальний обсяг необхідних для цього державних капвкладень, у тому числі на поворотній основі та повідомляє про нього Мінфін для врахування під час розроблення проекту Держбюджету.
На третьому етапі Мінекономіки у 20 денний термін після затвердження держбюджету на відповідний рік, виходячи з передбачених у ньому видатків на фінансування державних капвкладень, проводить остаточний конкурсний відбір інвестиційних проектів з числа тих, що пройшли відбір на попередньому етапі, і включає їх до інвестиційного розділу проекту ДБ.

Прямі іноземні інвестиції в Україні у 2002р.

                                                                                      (млн. дол.США)

 

Всього

У тому числі

 

 

 

З країн СНД

З ін.країн

Сукупний капітал нерезидентів в Україні

На початок року

4555,3

367,3

4187,9

Збільшення капіталу нерезидентів за рахунок

1074.8

19,9

1054,9

Грошових внесків

491,5

8,5

483,0

Внесків у формі цінних паперів

44,8

-

44,8

Внесків внаслідок скасування боргу

6,6

-

6,6

 

Реінвестування доходів

1,8

0,2

1,6

Внесків у формі нематеріальних активів

25,7

0,0

25,7

Переоцінки капіталу

12,5

0,0

12,5

Ін. Форм здійснення інвестиц.

118,7

1,8

116,9

Курсова різниця

77,7

-

78,1

Сукупн. Кап.нерезидентів в Україні на кінець року

5339,0

378,6

4960,4

 

 

2600000 Міністерство промислової політики України- 118244,7тис.грн.

·        розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості

·        наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції

·        державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості

120000 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції.-155524,2тис.грн..

·        забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами

·        прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі

·        розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через інтернет

1100000 Міністерство палива та енергетики.

2400000 Міністерство екології та природних ресурсів- 1304611,3тис.грн..

2402000 Державна екологічна інспекція

2404000 Державний комітет лісового господарства

2405000 Державний комітет водного господарства.

2406000 Державний комітет України по земельних ресурсах

2800000 Міністерство аграрної політики- 1623183,12тис.грн.

·        фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах

·        створення і забезпечення страхового запасу елітного та сортового насіння

·        фінансова підтримка селянських (фермерських)

3100000 Міністерство транспорту України.-1008469,4тис.грн..

3102000 Державний департамент автомобільного транспорту

3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту.

3104000 Державний адміністрація залізничного транспорту.

3105000 Державний департамент авіаційного транспорту.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.