РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 9. ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНО – КУЛЬТУРНИХ УСТАНОВ

9.1. Склад, структура видатків бюджету на соціально-культурні заходи. Фінансування видатків соціально-культурних установ.Самостійна робота:
1.Новий господарський механізм у соціально-культурній сфері.
2.Принципи фінансування соціально-культурних установ в нових умовах господарювання.
3.Положення про порядок складання єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, організації.
 
Література
Закон України “Про культуру” (із змінами та доповненнями) 14.02.1992 №2117
ЗУ Про внесення змін до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” 16.03.2000 №1561
ПКМУ “Про затвердження Програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року” від 1.07.2002 №900
ПКМУ від 15.10.2001 №1345 “Про оплату праці працівників національних закладів культури” та від 1.07.2002 №890 “Про умови оплати праці працівників закладів культури”
Наказ Мінкультури № 732/306/152 від 21.12.99 Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв.
Юрій С.І, Бескид Й.М “Бюджетна система України” Навч. Посіб.- стор
Василик О.Д. Державні фінанси України стор.
 
 
Згідно з бюджетною класифікацією до закладів культури і мистецтва (код Головного розпорядника бюджетних коштів 18000000 – Міністерство культури та мистецтв) - належать:
0820 Культура та мистецтво
0821 Театри
0822 Художні колективи, концертні і циркові організації
0823 Кінематографія
0824 Творчі спілки
0825 Бібліотеки
0826 Музеї і виставки
0827 Заповідники
0828 Клубні заклади
0829 Інші заходи та заклади в галузі культури та мистецтва.
Фінансування установ культури та мистецтва здійснюється за рахунок державного бюджету й місцевого бюджету, а також коштів від надання платних послуг, Наказ N 732/306/152 від 21.12.99 Про затвердження Порядку надання платних послуг закладами культури і мистецтв.
Видатки на культуру та мистецтво Vki
Згідно з основними напрямками бюджетної політики на 2003 р. визначено для формування місцевих бюджетів розмір мінімальних видатків на фінансування культури виходячи із розрахунку 7,4грн.на одного жителя країни. Основами законодавства України про культуру для фінансової підтримки цих закладів можуть утворюватися державні та місцеві фонди розвитку культури.
Установи культури і мистецтва, які фінансуються за рахунок державного і місцевого бюджетів , складають єдиний кошторис доходів і видатків, який затверджує вища організація. Планування витрат здійснюється в тому ж порядку, що і в інших бюджетних установах. Так оплата праці планується виходячи з типових штатів, встановлених для кожного виду установ залежно від обсягу їхньої діяльності. Для невеликих установ культури складаються загальні кошториси. Зведене планування здійснюється за видами установ на основі середньої кількості установ кожного типу та середньої норми витрат з виділенням витрат на оплату праці. Окремі заклади культури та мистецтва мають власні доходи від основної діяльності. Для установ з бюджету планується сума дотації у розмірі витрат, що не покривається власними доходами. Треба зазначити, що держава у сфері культури та мистецтва здійснює політику пільгового оподаткування.
Найбільшим підрозділом кошторисно-бюджетного фінансування є соціально-культурні заходи.
Кошторисно-бюджетне фінансування – метод безповоротного, безвідплатного відпуску грошових коштів на утримання установ, що перебувають на повному фінансуванні з бюджету, та на основі фінпланів –кошторисів витрат.
До появи в Україні соціально-культурниих закладів з недержавною формою власності (приватні театри, лікарні, школи), вся соціально-культурна сфера повністю включалася до бюджетної сфери, тобто повністю фінансувалась з бюджету, а відносини, що виникли з приводу фінансування її видатків, цілком врегульовувались нормами в галузі мобілізації розподілу і використання фондів коштів, що є частиною НД, з метою забезпечення завдання та функцій держави. З появою недержавних соціально-культурних закладів, яка зумовлена проголошенням у Конституції України, і в законі “Про власність” існування приватної форми власності. Відбувається трансформація поняття фінансування соціально-культурної сфери. До появи підприємств з недержавною формою власності правове регулювання видатків на культуру здійснювалось:
А) нормами фінправа, що регламентують кошторисно-бюджетне фінансування;
Б) нормами фінансового, цивільного господарського права, що регламентують фінансування госпрозрахункових підприємств та підприємств з недержавною формою.
Порядок фінансування витрат на культуру.
Фінансування культури здійснюється на нормативній основі за рахунок республіканського і місцевих бюджетів, а також коштів підприємств, організацій, громадських об’єднань. Держава гарантує необхідні асигнування на розвиток культури в розмірі не менше 8 відсотків від НД України. Місцеві Ради народних депутатів мають право у порядку передбаченому законодавством, збільшувати видатки для потреб культури понад установлені норми.
Установи культури, крім коштів, які вони одержують з місцевих бюджетів або ДБ на своє утримання, використовують на свої потреби спеціальні кошти, які надходять від реалізації квитків до музеїв, на виставки та ін.
При фінансуванні культури головними розпорядниками бюджетних коштів є Міністерство культури України, міністри та керівники державних комітетів та відомств України, а також АРК у підпорядкуванні яких знаходяться підприємства, організації, заклади культури. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є керівники відповідних закладів, підприємства , організації. Фінансування за державним бюджетом України здійснюється Мін.фінансів України шляхом надання головним розпорядникам права використання бюджетних коштів. Після отримання коштів із бюджетів на свої рахунки, головні розпорядники у встановленому порядку перераховують кошти на поточні рахунки підвідомчих підприємств та закладів культури. По бюджетах міст районного підпорядкування, сільських та селищних бюджетах фінансування здійснюється відповідними виконавчими комітетами органів місцевого самоврядування. Кожне підприємство, організація або заклад культури отримує асигнування лише з одного бюджету. Розподіл установ культури на ті, що фінансуються з ДБ і ті, що фінансуються з місцевих бюджетів здійснюється в залежності від їх значимості та підпорядкування. Кошторис видатків підприємства, організації, закладу культури складається відповідно статтям бюджетної класифікації.
1110 Оплата праці працівників бюджетних установ
Стаття 1111 - З/П
Стаття1120 – нарахування на З/П
Стаття 1131 – придбання обладнання та інвентаря
Стаття 1134 – м’який інвентар та обмундирування
Стаття 1140 – видатки на відрядження
Стаття 1160 – оплата комунальних послуг
Стаття 2130 – капітальний ремонт, реконструкція та реставрація.
Стаття 2135 – реставрація пам’яток архітектури.
Стаття 2133 – капремонт та реконструкція об’єктів соціально-культурного та побутового призначення.
Поквартальний розподіл бюджетних асигнувань за кошторисом повинен відповідати поквартальному розподілу видатків відповідного бюджету. Кошториси закладів культури, які не підпорядковані безпосередньо Мінкультури або ін. відомствам та відділам виконкомів органів місцевого самоврядування розглядаються та затверджуються керівниками вищих організацій, яким вони підпорядковані.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.