РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 10. Фінансування соціального захисту населення

10.3. Соціальне страхування. Види соціального страхування.Склад витрат на соціальне страхування.
Соціальне страхування -  це система прав та обов’язків і гарантій, яка передбачає надання соціального захисту , що включає матеріальне забезпечення громадян у разі хвороби, повної, часткової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття в незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати страхових внесків власником або уповноваженим органом, громадянами, а також бюджетних та інших джерел.
Для цілей соціального страхування громадян України КМУ і Рада Федерації незалежних профспілок України створили фонд соціального страхування. За рахунок коштів Фонду здійснюється витрати на такі цілі:
Виплата допомоги при тимчасовій непрацездатності, по пологам та вагітності, при народженні дитини.
Організація санаторно-курортного лікування і відпочинку громадян, їх дітей, ветеранів та інвалідів.
Фінансування витрат, зв’язаних з забезпеченням зайнятості населення.
Види соціального страхування.
Залежно від страхового випадку є такі види загальнообов’язкового соціального страхування:
- пенсійне страхування;
- страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням;
- медичне страхування;
- страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;
-  страхування на випадок безробіття;
- інші види страхування.
За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням надаються такі види послуг:
1) пенсійне страхування:
· пенсії за віком, по інвалідності внаслідок загального захворювання(в тому числі каліцтва, не пов’язаного з роботою, інвалідності з дитинства).
· Пенсії у зв’язку з втратою годувальника.
· Медичні профілактично-реабілітаційні доходи;
· Допомога на поховання пенсіонерів.
2) медичне страхування:
· діагностика та амбулаторне лікування;
· стаціонарне лікування;
· надання готових лікарських засобів та виробів медичного призначення;
· профілактичні та освітні заходи;
· забезпечення медичної реабілітації осіб, які перенесли особливо важкі операції
або мають хронічні захворювання.
3) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням:
· допомога по вагітності та пологах;
·  допомога при народженні дитини та по догляду за нею;
· допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробництві);
· забезпечення оздоровчих заходів.
4)страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання:
· профілактичні заходи по запобіганню нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням;
· відновлення здоров’я та працездатності потерпілого;
· допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
· відшкодування збитків, заподіяних працівникові каліцтвом чи іншим ушкодженим здоров’я, пов’язаних з виконанням ним своїх трудових обов’язків;
· пенсія у зв’язку із втратою годувальника,, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
· допомога на поховання осіб, які померли внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання.
4) страхування від безробіття:
· допомога від безробіття;
· відшкодування витрат, пов’язаних із професійною підготовкою або перепідготовкою та профорієнтацією;
· матеріальна допомога безробітному та членам його сім’ї;
· дотація роботодавцю для створення робочих місць;
· допомога на поховання безробітного.
У разі прийняття законів з нових видів загальнообов’язкового державного соціального страхування або внесення змін до законів України з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування одночасно вносяться зміни до цих Основ.
Основними джерелами коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування до цих Основ є внески роботодавців і застрахованих осіб. Бюджетні та інші джерела коштів, необхідні для здійснення загальнообов’язкового державного соціального страхування , передбачаються відповідними законами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Фонд соціального страхування є найбільшим за обсягами коштів та напрямками фінансування видатків.
Основними джерелами фонду є:
- збір на обов’язкове соціальне страхування (крім збору на обов’язкове соцстрахування у разі безробіття);
- надходження за путівки на санаторно-курортне лікування та оздоровлення;
- добровільні внески підприємств, організацій, установ і фізичних осіб, інші надходження.
Кошти Фонду соціального страхування використовуються на:
- виплату застрахованим допомоги з тимчасової непрацездатності, вагітності і пологах, при народженні дитини, а також на поховання;
-  фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення працюючих та членів їх сімей;
- фінансування (дотація) дитячих оздоровчих таборів, студентських оздоровчо-спортивних таборів і позашкільне обслуговування, часткове утримання санаторіїв-профілакторіїв, що перебувають у віданні професійних спілок;
- створення резерву коштів для забезпечення виплат та надання послуг працюючим особам;
- покриття витрат Фонду, пов’язаних із здійсненням обов’язкового державного соціального страхування.
- Витрати на забезпечення поточної діяльності Фонду і утримання органів управління.
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності – належить до цільових позабюджетних страхових фондів.
Джерелами формування коштів загальнообов’зкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності є:
1) страхові внески страхувальників – роботодавців і застрахованих осіб, що сплачуються в законодавчому порядку;
2) суми не прийнятих до зарахування витрат страхувальника за загальнообов’язковим державним соцстрахуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, пені, штрафів та ін. фінансових санкцій. Застосованих до страхувальників та посадових осіб;
3) благодійні внески;
4) асигнування із ДБУ;
5) інші надходження згідно законодавства.
Кошти спрямовуються на:
1) виплату застрахованим особам допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, при народженні дитини та по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на поховання;
2) фінансування санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей;
3) утворення резерву страхових коштів у розрахунку на місяць для фінансування матеріального забезпечення застрахованих осіб;
4) забезпечення поточної діяльності та утримання органів управління Фонду, розвиток його матеріально-технічної бази
Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, щорічно за поданням КМУ встановлюється ВРУ:
А) для роботодавців – до суми фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, що підлягають обкладанню прибутковим податком;
Б) для найманих працівників – до суми оплати праці які включають основну та додаткову ЗП
Фонд соціального страхування на випадок безробіття не включається до ДБУ, діяльність Фонду регулюється Основами законодавства України про загальнообов’язкове державне соцстрахування, ЗУ “Про зайнятість населення”
Видами соцзабезпечення є:
- допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для організації, безробітним підприємницької діяльності;
- допомога по частковому безробіттю;
- матеріальна допомога в період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
- матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебувають на його утриманні;
- допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи, яка перебувала на його утриманні.
Види соціальних послуг:
- професійна підготовка або перепідготовка, підвищення кваліфікації та профорієнтації;
- пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у т.ч. шляхом надання роботодавцю дотації на створення додаткових робочих місць;інформаційні та консультаційні послуги, пов’язані з працевлаштуванням.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.