РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 11. Фінансування соціального захисту населення.

11.2. Пенсійний фонд. Основні завдання. ФункціїПенсійний фонд України є центральним органом державної виконавчої влади, підвідомчим КМУ. Він здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення. Керується у своїй діяльності Конституцією і законами України, постановами ВРУ, указами та розпорядженнями Президента, постановами та розпорядженнями КМУ.
 
  Основними завданнями є:
 
· участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері
пенсійного забезпечення та соціального страхування;
· забезпечення збирання та акумулювання коштів, призначених для
пенсійного забезпечення, повного і своєчасного фінансування витрат
на виплату пенсій та інших соціальних виплат, що здійснюються з
коштів Пенсійного фонду України;
· ефективне використання коштів Пенсійного фонду України,
здійснення в межах своєї компетенції контрольних функцій,
удосконалення методів фінансового планування, звітності та системи
контролю за витрачанням коштів Пенсійного фонду України.
 
Пенсійний фонд відповідно до покладених на нього завдань виконує такі функції:
1.Організовує та контролює роботу органів ПФ щодо:
· Забезпечення державного законодавства про державне соціальне страхування стосовно пенсійного забезпечення;
· Повного і своєчасного обліку платників і надходження зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування ;
· Перевірки правильності призначення виплати пенсій та допомог;
· Повного та своєчасного фінансування витрат на виплату державних пенсій, цільового використання коштів ПФ;
· Обліку платників ПФ, введення статистичної та бухгалтерської звітності;
· Надходження добровільних внесків до фонду.
2.Розробляє проект бюджету ПФ та складає звіт про його виконання ; разом з Фондом соціального страхування розробляє і після погодження з Мінфіном, Мінпраці та соцполітики подає на розгляд КМУ пропозиції щодо запровадження тарифів обов’язкових внесків на державне соцстрахування з урахуванням витрат на виплату пенсій, допомоги, що провадяться за рахунок коштів соцстрахування.
3.Бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення законодавства про соціальне страхування, в тому числі про пенсійне забезпечення:
1. Видає в межах своєї компетенції положення, інструкції, методичні рекомендації з питань обліку платників зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування до ПФ обчислення та сплата цих внесків.
2. Забезпечує діяльність органів ПФ, проводить ревізії та перевірки їхньої роботи , за результатами яких вживає необхідних заходів.
3. Організовує професійну підготовку та підвищення кваліфікації працівників органів ПФ.
4. Взаємодіє з іншими міністерствами та відомствами у питаннях що належить до його компетенції
 5. Здійснює в межах своїх повноважень контроль за цільовим
використанням коштів Пенсійного фонду України;
6. Здійснює перерозподіл коштів Пенсійного фонду України між
регіонами з метою забезпечення фінансування виплати пенсій, інших
виплат, що фінансуються за рахунок його коштів;
7. Організовує та забезпечує персоніфікований облік
відомостей у системі загальнообов'язкового державного пенсійного
страхування, забезпечує автоматизовану обробку інформації у
системі Пенсійного фонду України;
8.Забезпечує розроблення та впровадження автоматизованих робочих місць, організовує роботу спрямовану на створення єдиного державного банку даних про платників зборів.
Формування бюджету ПФУ за рахунок:
· зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, що сплачуються підприємствами, установами та організаціями в порядку визначеному законодавством;
· обов’язкові внески громадян;
· кошти від запровадження фіксованого сільськогосподарського податку;
· надходження коштів за спрощеною системою;
· інші надходження;
· кошти банків за користування тимчасово вільними коштами Пенсійного фонду;
· надходження коштів на виплату різниці у пенсійному забезпеченні осіб з числа льотних екіпажів та працівників льотно-випробного складу і наукових працівників, що відшкодовується з не бюджетних підприємств і установ;
Усього власних доходів з урахуванням залишку на початок року 23059301тис.грн.
Кошти Державного бюджету 1757007тис.грн..
Кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, всього 90746тис.грн.
Кошти Фонду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, всього 175269тис.грн..
Усього доходів 25082323тис.грн..
 
Кошти ПФ спрямовуються на:
 
Видатки за рахунок власних надходжень всього 23059301тис.грн
· Виплату пенсій згідно із ЗУ “ Про пенсійне забезпечення”
· Виплату пенсій згідно із ЗУ “ Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
· На виплату допомоги малозабезпеченим пенсіонерам.
Витрати на поховання.
· На доставку пенсій та допомоги.
· На утримання Пенсійного Фонду, на виконання функцій з призначення пенсій та впровадження персоніфікованого обліку.
· На пенсійне забезпечення осіб, пенсія яким призначена згідно з іншими законодавчими актами, в частині ,що не перевищує розмір трудової пенсії за віком, на яку має право особа відповідно до ЗУ “Про пенсійне забезпечення”
· На виплату різниці у пенсійному забезпеченні осіб льотних екіпажів та працівників льотно - випробного складу і наукових працівників, що відшкодовується з не бюджетних підприємств та установ
· На пенсійне забезпечення осіб, яким призначена пенсія за різними пенсійними програмами;
· На пенсійне забезпечення осіб, які відповідно до законодавства мають право на вихід на пенсію раніше встановленого віку
· Видатки за рахунок Державного бюджету, такі як
-На відшкодування виплати пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби;
-На виплату надбавок та підвищень, призначених згідно із ЗУ “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”
-На виплату пенсій згідно із ЗУ “Про наукову та науково-технічну діяльність” та ін.
· Видатки за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття
· Видатки за рахунок Фонду (від нещасного випадку на виробництві)
Видатки за рахунок коштів ДБ:
На виплату пенсій та допомоги військовослужбовцям рядового, сержантського і старшинського складу строкової служби та їх сім’ям.
На розмежування джерел фінансування.
На виплату пенсій науковим працівникам державних наукових установ.
На погашення заборгованості.

Зміст реформування - це впровадження трирівневої системи пенсійного забезпечення, яка включатиме: істотно реформовану державну розподільчу систему, обов’язкові заощадження населення у пенсійних фондах, добровільні пенсійні заощадження громадян.
Перший рівень - солідарна система пенсійних виплат(пенсії, що виплачуються з поточних надходжень від нарахування на ЗП) залишається обов’язковою і передбачає встановлення розмірів пенсій залежно від страхового стажу та розміру ЗП, з якої сплачено внески. Персоніфікований облік цих внесків проводитиме ПФУ.
Це сприятиме легалізації доходів населення, посиленню контролю за сплатою внесків, дасть змогу відновити диференціацію пенсій.
До 2002р. передбачається завершити розмежування джерел фінансування пенсій, призначених за різними пенсійними програмами. Це звільнить ПФ від невластивих йому виплат(доплат ветеранам війни, особам, які живуть у гірських населених пунктах, реабілітованим громадянам, допомоги на дітей та державної допомоги деяким категоріям пенсіонерів, пенсій державним службовцям, соціальних пенсій, виплати допомоги для догляду за одинокими інвалідами).Бюджет ПФ формуватиметься як складова частина соціального бюджету.
Законодавство про виплату пенсій із солідарної системи постійно вдосконалюватиметься з метою поступового переходу до системи страхування.
Другий рівень - формування системи накопичувальних індивідуальних пенсійних рахунків у рамках загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.
Запровадження цієї системи передбачає акумулювання персоніфікованої частини внесків громадян на індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунках і подальше інвестування цих коштів з метою одержання інвестиційного доходу.
Кошти індивідуальних накопичувальних рахунків будуть власністю застрахованої особи і виплачуватимуться їй після досягнення пенсійного віку у формі довічної виплати. Недоодержані за життя особи суми коштів передаватимуться спадкоємцям у встановленому законодавством порядку.
Розмір пенсії залежить від страхового стажу та заробітку, з якого сплачено страхові внески.
Третій рівень - система недержавного пенсійного страхування, що забезпечуватиме додаткову пенсію шляхом добровільних пенсійних внесків грормадян.
Основою цієї системи стануть недержавні пенсійні фонди, в тому числі й створені за професійною ознакою, як засоби збільшення інвестиційного доходу додаткової пенсії об’єднання пенсійних внесків громадян.
Додаткові пенсії формуватимуться за рахунок коштів підприємств і власних коштів громадян. Залучення до додаткового пенсійного страхування частини прибутку підприємств дає змогу додатково підвищити рівень пенсійного забезпечення - і рівень соціального захисту.
Перший і другий рівні системи пенсійного забезпечення в Україні - це загальнообов’язкове пенсійне страхування , а другий і третій – система накопичувального пенсійного забезпечення.
 
Cструктура майбутньої пенсійної системи України.

Участь у пенсійному забезпеченні

Обов’язкова

Добровільна

Рівень пенсійного забезпечення

Перший рівень

Базова пенсія

Другий рівень

Додаткова пенсія

Третій рівень Додаткова пенсія

Тип пенсійного забезпечення

Традиційний, на засадах соціального страхування

(фінансування пенсій з поточних надходжень)

Повністю фінансована система особистих пенсійних заощаджень (рахунків)

Повністю фінансована система професійного пенсійного страхування.

Повністю фінансована система особистих пенсійних заощаджень (рахунків)

Зв’язок страхових внесків і пенсійних виплат

Визначені пенсійні виплати на основі стажу та доходів, внесків за всі роки роботи

Визначені страхові внески. Пенсія залежатиме від накопичених на рахунку коштів.

Визначені пенсійні виплати чи страхові внески

Накопичені на індивідуальному рахунку приватні заощадження

.

Головні передумови для запровадження

1)       ухвалення нового пенсійного законодавства (пакета законів);

2)       запровадження персоніфікованого обліку внесків;

3)       створення адміністративної інфраструктури;

4)       поступове вирівнювання пенсійного віку жінок і чоловіків, поступове його підвищення;

5)       економічне зростання, ліквідація дефіциту бюджету.

Створення системи державного нагляду за діяльністю приватних фінансових установ у сфері пенсійного страхування.

Забезпечення життєвих стандартів після виходу на пенсію різних верств населення

Головне джерело доходів для низькооплачуваних працівників; істотне джерело майбутнього доходу для середньооплачуваних працівників

Неістотне джерело доходів для низькооплачуваних праців-ників; має більше значення для середньої високооплачуваних працівників.

Неістотне джерело доходів для низькооплачуваних працівників; важливе для високооплачуваних працівників

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.