РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 12. Фінансування освіти.

12.1. Система освіти в Україні.Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави.
Мета освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення н/г кваліфікованими фахівцями.
Законодавство про освіту базується на Конституції та інших актів законодавства.
Система освіти - складається із закладів освіти, наукових, науково-методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.
Діяльність в галузі освіти регулюється основними нормативно-правовими актами , як Конституцією України, Бюджетним кодексом, ЗУ «Про освіту» від 23.05.01991 №1060, ЗУ «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 №651, ЗУ «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 №1841, ЗУ «Про професійно-технічну освіту» від 4.02.1998 №74, ЗУ «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 №2628, ЗУ «Про вищу освіту» від 17.01.2002 №2984 та ін.
Структура освіти:
· Дошкільна освіта;
· Загальна середня освіта;
· Позашкільна освіта;
· Професійно-технічна освіта;
· Вища освіта;
· Післядипломна
· Аспірантура
· Докторантура
· Самоосвіта.
В Україні встановлено такі рівні освіти:
1. Початкова загальна освіта
2. Базова загальна середня
3. Повна загальна середня
4. Професійно-технічна освіта
5. Базова вища
6. Повна вища
Кваліфікаційні рівні:
· Кваліфікований робітник
· Молодший спеціаліст
· Бакалавр
· Спеціаліст
· Магістр
Наукові ступені:                                         Вчені звання:
Кандидат наук; доктор наук. Ст.наук.співробітник
Доцент, професор.

Фінансування державних закладів освіти здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів, коштів галузей н/г, держпідприємств, організацій , а також додаткових джерел. Держава забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не меншому 10% НД, а також валютні асигнування на основну діяльність.
Кошти закладів і установ освіти та науки, які повністю або частково фінансуються з бюджету одержані від здійснення або на здійснення діяльності, передбаченої їх статутними документами, не вважаються П і не оподатковуються.
Додаткові джерела фінансування.
-кошти одержані на навчання , підготовку підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів відповідно до укладених договорів;
-плата за надання додаткових освітніх послуг;
-кошти одержані за науково-дослідні роботи та інші роботи, виконані закладом освіти на замовлення підприємств, установ, організацій та громадян;
-доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, підприємств, цехів і господарств від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання;
-дотації з місцевих бюджетів;
-кредити і позички банків, дивіденди від ЦП та доходи від розміщення на депозитних вкладах тимчасово вільних позабюджетних коштів;
-добровільні грошові внески , матцінності одержані від підприємств, установ, організацій, громадян.
На освіту в 2003р.виділено всього тис.грн. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.