РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Бюджетна система - конспект лекцій

Тема 12. Фінансування освіти.

12.3. Фінансування охорони здоров’яЗгідно з бюджетною класифікацією склад  та структура видатків на охорону здоровя

0700 Охорона здоровя

710 Медична продукція та обладнання

720 Поліклініки і амбулаторії, швидкої та невідкладної допомоги

721 Поліклініки загального профілю та амбулаторії

722 Спеціалізовані поліклініки

723 Стоматологічні поліклініки

724 Станції швидкої та невідкладної допомоги

725 Фельдшерсько-акушерські пункти

730 Лікарні та санаторно-курортні заклади

731 Лікарні загального профілю

732 Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади

733 Пологові будинки

734 Санаторно-курортні заклади

740 Санітарно-профілактичні та протиепідемічні заходи і заклади

750 Дослідження і розробки у сфері охорони здоровя

 

------------------------------------------------------------------

  Нормативи  |Охорона |Освіта|Соціальний|Органи|Куль-|Спорт|с/г,

 (грн./чол.) |здоров'я|      |  захист  |управ-|тура |     |ліс.

             |        |      |          |ління |     |     |госп.,

             |        |      |          |      |     |     |риб.,

             |        |      |          |      |     |     |мисл.

-------------+--------+------+----------+------+-----+-----+------

Міста/райони |   74   | 67,3 |   51,2   | 4,75 | 5,5 | 1,1 |  0

-------------+--------+------+----------+------+-----+-----+------

Обласні      |  18,10 |  7,0 |    3,2   | 0,25 | 1,9 |0,75 | 2,0

бюджети      |        |      |          |      |     |     |

------------------------------------------------------------------

 

     Сумою вищезазначених    нормативів   є   загальний   норматив

бюджетної забезпеченості для обласних  бюджетів  і  бюджетів  міст

обласного   значення   та   районів   при   виконанні  делегованих

повноважень.

 

     8.4.2. Виходячи  з  кількості  населення  в   містах   кожний

норматив  бюджетної забезпеченості коригується коефіцієнтами.  Для

обласних  бюджетів  коригуючі   коефіцієнти   не   застосовуються.

Пропонуються такі коригуючі коефіцієнти:

 

------------------------------------------------------------------

   Коригуючі      |Охорона |Освіта |Соці-  |Органи |Куль- |Спорт

  коефіціенти     |здоров'я|       |альний |управ- |тура  |

                  |        |       |захист |ління  |      |

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

                  |        |       |       |       |      |

Райони            |  0,845 | 1,026 | 0,733 | 1,023 | 1,072|  0,541

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

     Міста        |        |       |       |       |      |

з населенням:     |        |       |       |       |      |

                  |        |       |       |       |      |

менше 40 тис. чол |  0,989 | 1,033 | 1,045 | 1,429 | 1,223|  1,223

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

40-100 тис.чол.   |  1,125 | 0,978 | 1,073 | 0,929 | 0,957|  1,507

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

100-300 тис. чол. |  1,243 | 1,002 | 1,155 | 0,983 | 0,972|  1,628

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

300-800 тис.чол.  |  1,173 | 0,958 | 1,295 | 0,969 | 0,828|  1,315

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

понад 800 тис.    |        |       |       |       |      |

чол.              |  1,070 | 0,895 | 1,353 | 0,983 | 0,630|  1,182

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

м. Київ           |  1,032 | 1,112 | 1,371 | 0,891 | 1,656|  1,432

------------------+--------+-------+-------+-------+------+-------

м. Севастополь    |  1,134 | 1,129 | 1,046 | 0,891 | 1,060|  1,426

------------------------------------------------------------------

 

     8.4.3. Надати право  обласним  державним  адміністраціям  при

розрахунку   мінімальних   видатків   на   виконання   делегованих

повноважень для бюджетів  міст  відповідної  величини  та  районів

враховувати   існуючу  мережу  бюджетних  закладів  та  статистику

користування соціальними послугами мешканцями,  які  проживають  в

інших  адміністративних  одиницях.  Видатки,  розраховані згідно з

нормативами з урахуванням коригуючих коефіцієнтів  для  конкретних

міст і районів,  можуть перерозподілятися на користь інших міст та

районів у  випадку,  якщо  існуюча  мережа  бюджетних  установ  не

забезпечує  достатнього рівня надання зазначених соціальних послуг

і це підтверджується відповідними обгрунтуваннями.


 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.