РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

ЗМІСТ:


Тема 1. Суть та зміст маркетингу
1.1. Історія маркетингу і його сучасна концепція
1.2. Сутність і основні категорії маркетингу
1.3. Завдання, основні принципи й види маркетингу. Функції маркетингу
1.4. Модель маркетингової діяльності
1.5. Ринкова орієнтація фірми
1.6. Нормативно-правова база маркетингової діяльності в Україні

Тема 2. Маркетингова інформаційна стратегія
2.1. Маркетингове середовище.
2.2. Концепція маркетингової інформаційної системи.
2.3. Техніка маркетингових досліджень

Тема 3. Комплексне дослідження ринку
3.1. Дослідження поведінки покупців на споживчому ринку.
3.2. Моделювання купівельної поведінки організації споживача.
3.3. Аналіз ринкових можливостей підприємства.
3.4. Сегментація ринку і позиціонування товару.

Тема 4. Маркетингова товарна політика
4.1. Класифікація товарів і асортиментна політика.
4.2. Розроблення нового товару.
4.3. Життєвий цикл товару.
4.4. Якість і конкурентоспроможність товару.
4.5. Товарні знаки й упаковка.

Тема 5. Маркетингова цінова політика
5.1. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають.
5.2. Методика розрахунку цін.
5.3. Цінові стратегії.
5.4. Методи ціноутворення.
5.5. Пристосування ціни.

Тема 6. Маркетингова збутова політика
6.1. Цілі політики розподілу.
6.2. Канали розподілу товару.
6.3. Форми організації оптової торгівлі.
6.4. Види роздрібної торгівлі.
6.5. Основи збутової логістики.

Тема 7. Маркетингова комунікаційна політика
7.1. Формування системи маркетингових комунікацій (СМК) підприємства.
7.2. Реклама
7.3. Паблік рілейшнз
7.4. Персональний продаж
7.5. Стимулювання збуту

Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю
8.1. Система планування маркетингу.
8.2. Організація маркетингової діяльності
8.3. Маркетинговий контроль.© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.