РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 1. Суть та зміст маркетингу

1.3. Завдання, основні принципи й види маркетингу. Функції маркетингу 

Основними завданнями маркетингу є такі:

¨     комплексне вивчення ринку;

¨     виявлення потенціального попиту та незадоволених потреб;

¨     планування товарного асортименту та цін;

¨     розробку заходів для найбільш повного задоволення існуючого попиту;

¨     планування та здійснення збуту;

¨     розробку заходів з удосконалення управління та організації виробництва.

Маркетинг базується на наступних принципах:

1.     всебічне і поглиблене вивчення ринку, потреб споживачів;

2.     пристосованість до ринку, випуск товарів, що відповідають попиту;

3.     сегментація ринку;

4.     вплив на ринок при активному формуванні попиту;

5.     інновації;

6.     планування.

Відомий вчений-маркетолог А.Вовчак запропонував наступну класифікацію маркетингу:

1. Залежно від орієнтації маркетингової діяльності маркетинг може бути:

ü           Товарний маркетинг  – це система функціонування фірми на ринку, яка на перше місце висуває товарні властивості, параметри і якості, вважаючи, що в основі маркетингу лежить товар і послуга, їх можливості задовольнити потреби через власні якісні конкурентоспроможні показники.

ü           Маркетинг споживача (пул-маркетинг) – означає віддачу переваги споживчій вартості товарів з метою задоволення не тільки фізичної, але і духовної потреби і вимоги. Головне завдання маркетингу полягає у вивченні побажань, спонукання і формування попиту, пріоритетів тощо.

ü           Комбінований маркетинг – це поєднання двох попередніх видів маркетингу, яке застосовують у підприємницькій діяльності розвинуті країни, фірми, транснаціональні (міжнародні) компанії у сфері внутрішнього і міжнародного маркетингу.

2. Залежно від сфери застосування:

ü                 товарів споживчого попиту – передбачає дослідження потреб споживчого ринку, розробку та реалізацію товарів широкого вжитку;

ü                 виробничо-технічного призначення – передбачає вивчення промислового ринку, розробку товарів промислового призначення, упровадження їх на ринок та реалізацію;

ü                 торговий (пуш-маркетинг) – працює на ринку посередників;

3. Залежно від терміну, на який розробляється маркетингова політика підприємства:

ü                 Стратегічний маркетинг – означає розробку і реалізацію середньо– та довгострокової політики ( 10 – 15 років).

ü                 Тактичний маркетинг (до 5 років) – конкретизуються цілі й необхідні ресурси.

ü                 Оперативний маркетинг– це розробка короткотермінової (до 2 років) ринкової політики фірми, яка базується на своєчасному реагуванні на динаміку потреб і попиту, виходячи із власних можливостей фірми.

4. Залежно від основних суб’єктів уваги :

ü                 Виробничий – це вид маркетингу, спрямований на отримання реальних обсягів прибутку за рахунок зниження собівартості, розширення виробничих потужностей і збільшення обсягів збуту товарів;

ü                 Товарний – вид маркетингу, суть якого полягає у отриманні обсягів виторгу і прибутку за рахунок поліпшення якостей, властивостей, умов застосування і конкурентоспроможності товарів і послуг;

ü                 Збутовий – вид маркетингу, при якому фірми отримують обсяги виторгу і прибутків за рахунок активного збуту, розширення мережі торговельних організацій, використання прогресивних методів торгівлі тощо;

ü                 Ринковий:

а) внутрішньоринковий – вид маркетингу, суть якого полягає у отриманні високих прибутків завдяки орієнтації фірми на споживачів, їх вимог та потреб на локальному або національному ринку;

б) зовнішньоринковий – вид маркетингу, суть якого полягає в отриманні прибутків завдяки врахуванню специфіки демографії і поведінки споживачів у різних країнах і регіонах світового ринку. Міжнародний маркетинг поділяється на експортний та імпортний.

5. Залежно від завдань попиту(табл. 3.1.)

Таблиця 3.1.

Стан попиту

Вид маркетингу

Завдання маркетингу

(інструменти маркетингу)

Негативний

Конверсійний

Створити попит (переробка продукту: зниження ціни, більш ефективне просування)

Відсутній

Стимулюючий

Стимулювати попит (різке зниження цін, посилення реклами)

Потенційний (прихований)

Розвиваючий

Необхідно створити товар

Спадний

Ремаркетинг

Оновити товар, надати попиту нового імпульсу, пошук нових ринків збуту

Нерегулярний

Синхромаркетинг

Стабілізувати попит (гнучкі ціни, методи просування)

Повноцінний

Підтримуючий

Підтримувати попит на тому ж рівні (зміна упаковки, незначна зміна ціни)

Надмірний

Демаркетинг

Попит зменшити (підвищення ціни, припиненння рекламної роботи)

Ірраціональний попит

Протидіючий

Попит варто звести до нульового рівня (підвищення ціни, обмеження доступності продуктів)

6. за рівнем розв’язання маркетингових завдань:

ü     макромаркетинг – ринкова діяльність виходить за рамки підприємства і здійснюється на рівні багатьох видів об’єднань, асоціацій, концернів і навіть цілих галузей;

ü     мегамаркетинг – це стратегія координації економічних, психологічних, політичних і суспільних впливів, спрямована на встановлення співробітництва з політиками (політичними партіями) для виходу на певний ринок і роботи на ньому;

ü     мікромаркетинг – це ринкова діяльність на рівні підприємства, яка передбачає пристосування товарів та маркетингових програм до особливих потреб окремих людей і місцевого населення. Мікромаркетинг включає:

а) локальний маркетинг – передбачає спеціальний підбір торгових марок і стимулювання збуту у такий спосіб, щоб це відповідало потребам локальних споживчих груп (мешканців міст, районів, мікрорайонів);

б) індивідуальний маркетинг – це пристосування товарного асортименту і маркетингових програм до потреб окремих споживачів.

ü     метамаркетинг охоплює сферу управлінської діяльності некомерційних організацій.

ü     некомерційний маркетинг здійснюють організації й окремі особи, котрі діють у суспільних інтересах або виступають за будь-яку ідею і не прагнуть до отримання фінансових прибутків.

Таблиця 3.2.

Основні відмінності між комерційним і некомерційним маркетингом

Некомерційний

Комерційний

1. Пов’язаний з організаціями, територіями та ідеями, а також з товарами і послугами

1. Пов’язаний з товарами і послугами

2. Обмін досвідом із кращого обслуговування або використання поштового коду для кращого обслуговування і зниження зростання витрат

2. Обмінюються гроші на товар або послуги

3. Завдання складніші, позаяк успіх або невдачу неможна вимірювати із суто фінансових позицій

3. Завдання звичайно стосуються збуту й отримання прибутку

4. Переваги часто не пов’язані з платежами споживачів

4. Переваги звичайно пов’язані з платежами споживачів

5. Можна очікувати або вимагати обслуговування економічно невигідних сегментів ринку

5. Орієнтується на обслуговування тільки прибуткових сегментів ринку

6. Звичайно мають дві категорії клієнтів: споживачів і спонсорів

6. Має тільки одну категорію клієнтів - споживачів

 

7. За ступенем диференціації маркетингових функцій:

ü     Глобальний маркетинг охоплює заходи для усіх споживачів, стандартизовані програми виробництва товарів, розрахованих на масового споживача.

ü     Диференційований маркетинг здійснюється у локальному середовищі, з локальними (місцевими) особливостями розподілу споживачів на групи за їх специфічними інтересами, побажаннями і вимогами.

8. Залежно від кінцевої мети:

ü     комерційний (мета – одержання прибутку);

ü     некомерційний (доброчинність, місіонерство).

 

Функції маркетингу

 

1. Аналітична функція:

1.1.          Вивчення ринку;

1.2.          Вивчення споживачів;

1.3.          Вивчення фірмової структури ринку;

1.4.          Вивчення товарної структури ринку;

1.5.          Аналіз внутрішнього середовища підприємства.

2. Виробнича функція:

2.1. Організація виробництва нових товарів;

2.2. Організація матеріально-технічного постачання;

2.3. Управління якістю і конкурентоспроможністю готової продукції.

3. Збутова функція:

3.1. Організація системи руху товарів;

3.2. Проведення цілеспрямованої товарної політики;

3.3. Організація сервісу;

3.4. Проведення цілеспрямованої цінової політики.

4. Функція управління і контролю:

4.1. Підфункція планування;

4.2. Інформаційне забезпечення маркетингу;

4.3. Комунікаційне забезпечення управління маркетингом;

4.4. Контроль за допомогою ситуаційного аналізу.

 

 

 

 

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.