РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 1. Суть та зміст маркетингу

1.4. Модель маркетингової діяльності 

Маркетинг як процес управління діяльністю є складним процесом і складається з декількох етапів:

1.         Комплексне дослідження ринку:

1.1.          дослідження поведінки споживачів – дає маркетологам змогу задовольнити їх потреби краще, ніж це роблять конкуренти;

Сегментація полягає в тому, що з метою досягнення переваг, порівняно з підприємствами-конкурентами, потрібно виявити для себе найбільш відповідний профілю діяльності сегмент ринку (конкретну групу споживачів, яких об’єднують за спільністю інтересів і яким можна пропонувати однаковий комплекс маркетингових засобів).

Критеріями сегментації споживачів товарів виробничого призначеня є:

q       величина фірм-покупців;

q       обсяги закупок;

q       специфіка основного виробництва;

q       ділова репутація керівників фірм-покупців;

q       вимогливість керівництва фірм-покупців до якості й технічного рівня продукції, що закуповується.

Критеріями сегментації споживачів товарів індивідуального споживання є наступні:

q       місце проживання;

q       вік і стать;

q       рівень індивідуальних (сімейних) доходів;

q       освіта і соціальний статус;

q       реакція на нові товари (новатори, швидко адаптовані, консерватори, ретрогради).

Найважливішими напрямками вивчення споживачів є:

1)     ставлення до самої компанії;

2)     ставлення до різних аспектів діяльності компанії за окремими елементами комплексу маркетингу;

3)     рівень задоволення запитів споживачів (очікувань споживачів);

4)     наміри споживачів;

5)     прийняття рішення про купівлю, визначення структури закупівельного центру;

6)     поведінка споживачів під час і після купівлі;

7)     мотивація споживачів.

1.2.          аналіз і оцінка маркетингових можливостей підприємства – допомагають визначити привабливий напрям маркетингової діяльності, на якому підприємство може набути конкурентних переваг;

1.3.          вивчення ринку за напрямками:

q       місткість ринку – це обсяг реалізованого в регіоні товару, виражений в натуральних або вартісних одиницях за визначений період часу;

q       фірмова структура ринку;

q       товарна структура (технічний рівень і якість товарів, система руху товарів і сервісу конкурентів, особливі вимоги до товарів, діючі стандарти, норми, правила технічної безпеки);

q       інвестиційна політика – з точки зору довгочасного результату комерційної діяльності перевагу варто віддати тим ринкам, де проводиться інтенсивна та розрахована на кілька років інвестиційна політика в галузях, що споживають певні види виробів, які цікавлять підприємство;

q       імпортна політика;

q       географічне положення;

q       стабільність правового режиму;

1.4.          позиціонування товару на ринку – чітке визначення характеристик, які відрізнятимуть товар даного підприємства від товарів конкурентів, і які створюватимуть конкурентні переваги у свідомості споживачів;

2.                      Розроблення комплексу маркетингу:

КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ – це набір засобів маркетингу, сукупність яких підприємство використовує для впливу на цільовий ринок, маючи на меті домогтися бажаного реагування з його боку.

Комплекс маркетингу охоплює усі заходи, які може запровадити фірма для активізації попиту на товар (рис.4.1.).

Товар – це набір виробів та послуг, що їх фірма спеціально розробляє для своїх цільових споживачів.

Методи збуту (розповсюдження) – діяльність, завдяки якій товар стає доступним для цільових споживачів.

Методи просування (маркетингові комунікації) – діяльність, спрямована на поширення фірмою інформації про товар та переконання цільових споживачів у доцільності його придбання.

Як відомо, система засобів маркетингу трактується як “marketing-mix і поєднує чотири групи (концепція “4Р”), схематично відображених на рис.4.1.

З розвитком маркетингу перелік інструментів розширюється, доповнюється. Так, в деяких наукових джерелах можна знайти наступні елементи marketing-mix:

Peopleлюди, споживачі. Personalперсонал. Packageупаковка. Purchase – покупка. Probe – дослідження, апробування. Public relationsзв’язки з громадськістю.

 

З розвитком маркетингу перелік інструментів розширюється, доповнюється. Так, в деяких наукових джерелах можна знайти наступні елементи marketing-mix:

Peopleлюди, споживачі. Personalперсонал. Packageупаковка. Purchase – покупка. Probe – дослідження, апробування. Public relationsзв’язки з громадськістю.

1.                      Функціональне забезпечення маркетингової діяльності:

1.1.          Створення служби маркетингу.

Залежно від розмірів підприємства, специфіки його товарів і ринків організаційна структура служби маркетингу може бути різна: функціональна, товарна, регіональна, ринкова, змішана (товарно-ринкова).

1.2.          Функціонування маркетингової інформаційної системи.

Успішна маркетингова діяльність підприємства можлива лише за умови доброго інформаційного забезпечення, постійного моніторингу ринкового середовища. Для збору, оброблення та аналізу інформації про споживачів, конкурентів, постачальників тощо і проведення маркетингових досліджень на підприємстві треба створити спеціальну МІС.

1.3.          Визначення стратегії і планування маркетингу.

Після прийняття керівництвом фірми стратегічного рішення щодо кожного свого виробництва розробляють деталізовані маркетингові плани для кожного виробництва, господарського підрозділу, товару чи товарної марки фірми.

1.4.          Маркетинговий контроль:

ü     контроль за виконанням річних планів;

ü     контроль прибутковості;

ü     контроль за виконанням стратегічних рішень.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.