РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 4. Маркетингова товарна політика

4.4. Якість і конкурентоспроможність товару. 

Якість товару – це сукупність характеристик і властивостей товару, які зумовлюють його здатність задовольняти конкретні потреби в залежності від свого призначення.

Показники якості визначаються наступними параметрами:

1.     функціональними – це використання основної функції, універсальність та виконання допоміжних функцій;

2.     надійність товару – властивість товару виконувати задані функції, зберігає значення експлуатаційних показників у межах визначеного часу;

3.     ергономічні властивості – властивості, які характеризують зручність і комфорт в експлуатації товару;

4.     естетичні властивості – можливість товару виражати культурне значення (мода, стиль, форма товару, оригінальність);

5.     гігієнічні властивості та безпека вживання товару – вплив товару на зовнішнє середовище та організм людини.

Система показників якості визначається на державному та міжнародному рівнях. В Україні з 1995 р. як національні були прийняті стандарти  ISO серії 9000 (ДСТУ ISO 9000). Наявність сертифікату на відповідність вимогам стандартів зазначеної серії гарантує споживачу впевненість про відсутність браку чи інших недоліків в товарі.

Сертифікація – це дія, яка за допомогою сертифіката відповідності стверджує, що даний товар відповідає стандарту якості.

Відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України “Про стандартизацію і сертифікацію” (1993 р.), в Україні створено систему сертифікації продукції УкрСЕПРО, функціонування якої спрямоване на забезпечення необхідного рівня якості. Очолює і координує роботу в системі УкрСЕПРО Держстандарт України.

Розрізняють сертифікацію обов’язкову і добровільну (ринкову).

З 1 липня 1994 року введено обов’язкову сертифікацію для значної частини товарів та послуг, які увійшли до затвердженого переліку. Серед них продукти харчування, лікарські препарати, медтехніка, синтетичні мийні засоби, побутова техніка тощо.

За бажанням підприємств-виробників можна проводити добровільну сертифікацію продукції, яка не увійшла до затвердженого переліку. Така ініціатива набуває все більшого поширення, адже наявність сертифіката відповідності є нормою торговельних відносин у світі.

Якість продукції є основою її конкурентоспроможності.

Конкурентоспроможність товару – це сукупність характеристик, що відрізняють його від товарів-аналогів за ступенем задоволення конкретних потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на його купівлю та подальше використання.

 

Основною характеристикою технічних параметрів (показників якості) товару є його корисність – це сукупність властивостей, що обумовлюють здатність задовольняти визначені потреби відповідно до призначення товару.

Економічні параметри (цінові показники) складають ціну споживання. Ціна споживання обчислюється за формулою

 

Bi = Цп + S Qi – Зв ,

 

де Ві – витрати на придбання права власності на товар; Цп – ціна товару;    Qi витрати споживання і-го виду; n – кількість видів витрат за час використання товару; Зв – залишкова вартість товару.

Ціна споживання може бути вищою за ціну товару, тому найбільш конкурентоспроможним є не той товар, що пропонують за мінімальну ціну на ринку, а той, у якого ціна споживання є мінімальною протягом строку його служби у споживача.

Кількісну оцінку рівня конкурентоспроможності здійснюють через систему показників: одиничних, групових та інтегральних.

Інтегральний показник конкурентоспроможності визначається за формулою:

   Іт.п.

                                                   Кінт =                   ,

І е.п.

де Іт.п. – індекс технічних параметрів;

     Іе.п. – індекс економічних параметрів.

Якщо Кінт. < 1, то оцінюваний товар поступається перед базовим товаром конкурентів.

Якщо Кінт. > 1, то оцінюваний товар має вищу конкурентоспроможність, ніж базовий.

Індекс технічних параметрів та індекс економічних параметрів належать до групових показників.

Індекс технічних параметрів або індекс якості вираховують за формулою:

 

           І т.п. = S Vі * qi,

де Vi – коефіцієнт вагомості кожного параметру (від 0 до 1); qi – одиничний показник параметру.

 

Одиничний показник визначають за кожним параметром як відношення даного параметру оцінюваного виробу  до величини того є параметру базового виробу за формулою :

Р оцін

     qi =

                                            Р баз

Індекс економічних параметрів або ціни споживання вираховують за формулою:

Цспожоцін

        Іе.п. =                      

Цспожбаз

 

В практиці маркетингу для оцінки конкурентоспроможності товару широко використовується так званий SWOT-аналіз:

Strengh – переваги;

Weakness – недоліки;

Opportunities – можливості і шанси;

Threats – загрози і небезпеки.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.