РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 5. Маркетингова цінова політика

5.1. Цілі цінової політики і фактори, що на неї впливають.Цінова політика – це комплекс заходів щодо визначення ціни, знижок, умов оплати з метою задоволення потреб споживачів та отримання прибутку.
Визначення рівня цін не обмежується завданнями керівництва фірми та маркетингових служб у сфері ціноутворення.
Ціноутворення є складовою роботи з досягнення стратегічних цілей фірми.
Цінова стратегія – стратегічна лінія (план) фірми у сфері ціноутворен ня з орієнтацією на досягнення стратегічних цілей.
Перш, ніж розпочати формування ціни, необхідно визначити зовнішні та внутрішні фактори, що значно впливають на ціни і надають їм мінливості (рис.)

Найбільший вплив на ціноутворення мають три фактори:
 Фактор витрат. Фірма, яка прийняла за основу політику ціноутворення, орієнтовану на витрати, буде встановлювати ціни, виходячи з витрат і відсотка прибутку.
 Фактори попиту. Ціноутворення, орієнтоване на ринковий попит, передбачає оцінку інтенсивності попиту: більш високі ціни призначаються за товари підвищеного попиту, а низькі ціни – при слабкому попиті, навіть якщо собівартість за одиницю товару однакова в обох випадках.
 Фактори конкуренції. Як приклад, це біржові ціни на чай, каву, пшеницю. Рівень цін диктують світові ринкові ціни, які встановлюються в результаті взаємодії багатьох продавців і покупців.
Крім визначених основних факторів, існують інші, які впливають на коливання цін (табл.1.1). 
 

Таблиця 1.1.

Фактори, що впливають на коливання цін

Фактори

Високі ціни, якщо

Низькі ціни, якщо

Реклама

вдала

невдала

Виробництво

дрібносерійне або за замовленням

масове

Орієнтація на

один сегмент

декілька ринкових сегментів

Життєвий цикл

короткий

довгий

Частка ринку

значна

невелика

Ринок

визнає товар

не визнає товару

Сервіс

добре організований

погано організований

Інфляція

зростає

не має значення

 

В практиці класифікацію цін здійснюють, як правило, за наступними принципами внутрішньої структури ціни та призначення:

1)     ціна виробника:

прейскурантна

контрактна

розрахунково-договірна

виробнича

2)     ціна для покупців:

оптова

роздрібна

споживча

фермерська

відпускна

довідкова

3)     ринкова ціна

світова

монопольна

картельна

корпоративна

пропозиції

попиту

купівлі-продажу (тверда, змінна)

4)     статистична ціна

середньостатистична

експортна

імпортна

поточна

базова

довідкова

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.