РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 6. Маркетингова збутова політика

6.5. Основи збутової логістики.Важливе місце в системі збуту товару займають такі функції:
 транспортування товару від виробника до споживача;
 підтримання на підприємстві товарних запасів;
 пакування, складування та зберігання товару;
 оброблення замовлень та адміністративні витрати, пов’язані з раніше наведеними функціями.
Логістика – це процес управління рухом та зберіганням сировини, компонентів і готової продукції з часу сплати грошей постачальником до часу отримання грошей за доставку готової продукції споживачеві.
Сім правил логістики:
1. Вантаж – необхідний товар.
2. Якість – необхідної якості.
3. Кількість – у необхідній кількості.
4. Час – має бути доставлений у необхідний час.
5. Місце – у необхідне місце.
6. Споживач – для відповідного споживача.
7. Витрати – з мінімальними витратами.
Мета логістичної діяльності вважається досягнутою, якщо ці умови виконані.
Встановлено, що застосування на практиці принципів логістики дає можливість скоротити до 30 – 50% рівень запасів сировини та палива, до 25 – 30% транспортні витрати.
Учасниками логістичних операцій можуть бути:
• підприємства-виробники;
• підприємства гуртової та роздрібної торгівлі;
• комерційно-посередницькі організації;
• транспортні організації загального користування, різні експедиторські фірми.

Сучасна наука розглядає декілька видів логістики:
 закупівельна логістика, пов’язана із забезпеченням виробництва матеріалами;
 виробнича логістика, спрямована на підвищення організованості та ефективності функціонування виробничого процесу;
 збутова логістика – маркетингова або розподільча логістика.
Логістика передбачає надання споживачу різноманітних логістичних послуг. Логістичний сервіс неподільно пов’язаний з процесом розподілення і представляє собою комплекс послуг, що надаються в процесі постачання товарів. Всі роботи в сфері логістичного обслуговування можна згрупувати так:
 передпродажні послуги (інформування клієнта, планування необхідного рівня обслуговування, зберігання товару);
 послуги, що надаються під час продажу товарів (підбір асортименту, пакування, транспортування);
 післяпродажні послуги (гарантійне обслуговування, зобов’язання розглянути претензії покупця, замінити товар).
Якість логістичного обслуговування може характеризуватися такими показниками, як надійність постачання, можливість вибору способу доставки, час виконання замовлення, наявність запасів, можливість надання кредитів, відстрочки оплати тощо.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.