РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Маркетинг - конспект лекцій

Тема 8. Управління маркетинговою діяльністю

8.3. Маркетинговий контроль.Оскільки при реалізації маркетингових стратегій і планів маркетингу виникає безліч непередбачуваних ситуацій, відділ маркетингу повинен вести постійний контроль за ходом їх виконання. Система маркетингового контролю необхідна для того, щоб бути впевненими в ефективності діяльності підприємств.
Існує три типи маркетингового контролю (табл.8.2.).
Таблиця 8.2. 
 

Тип контролю

Основні відповідальні за його проведення

Мета контролю

Прийоми та методи контролю

Контроль за виконанням річних планів

Вища та середня ланка управління

Переконання у досягненні запланованого

Ø       Аналіз можливостей збуту

Ø       Аналіз частки ринку

Ø       Аналіз співвідношення між витратами на маркетинг і збутом

Ø       Виявлення ставлення спожи вачів

Контроль за прибутковістю

Контролер маркетингу

Визначити, на чому підприємство заробляє гроші, а на чому їх втрачає

Ø       Оцінка рентабельності діяльності в розбивці по товарах, територіях, сегментах ринку, торговельних каналах та обсягах замовлень

Стратегічний контроль

Вища ланка керівництва. Ревізор маркетингу

Виснити, чи справді підприємство використо- вує усі маркетингові можливості та наскільки ефективно воно це здій- снює

Ревізія маркетингу

 

Контроль за виконанням річних планів здійснюється в декілька етапів

 Контроль за прибутковістю передбачає оцінку рентабельності діяльності підприємства в розподілі по товарах, територіях, сегментах ринку, торговельних каналах та обсягах замовлень. Здійснюється контроль за прибутковістю поетапно

 Ревізія маркетингу. Головне завдання ревізії – розроблення пропозицій, на підставі яких необхідно коригувати діючі маркетингові плани і котрі повинні бути враховані під час опрацювання майбутніх планів.
При підготовці маркетингової ревізії потрібно відпости на наступні запитання:
1. Хто здійснюватимме ревізію?
 фахівець підприємства
 керівники відділів чи підрозділів
 зовнішні фахівці
2. Як часто проводиться ревізія?
 наприкінці календарного року
 після закінчення звітного періоду
 щорічно у визначений час
3. Які галузі діяльності перевіряються?
 одна з складових маркетингового комплексу
 перевірка стану маркетингової системи
4. Як проводити ревізію?
 тривалість проведення
 форма проведення ревізії
 інформація співробітників
 підготовка кінцевого звіту
5. Як результати подають керівництву?
Ревізію маркетингу проводять за певним планом:
Частина І. Ревізія маркетингового середовища
Макросередовище:
1. демографічні фактори
2. економічні фактори
3. природні фактори
4. науково-технічні фактори
5. політичні фактори
6. культурні фактори

Мікросередовище:
1. ринки
2. споживачі
3. конкуренти
4. система розподілу й дилери
5. постачальники
6. допоміжні та маркетингові організації
7. контактні аудиторії

Частина ІІ. Ревізія стратегії маркетингу
1. Програма діяльності (місія) підприємства.
2. Ціль та завдання маркетингу.
3. Стратегія маркетингу.

Частина ІІІ. Ревізія організації служби маркетингу
1. Відповідність структури служби маркетингу існуючим умовам.
2. Функціональна ефективність служби маркетингу.
3. Ефективність співпраці між функціональними підрозділами та службою маркетингу.

Частина І\/. Ревізія допоміжних систем маркетингу
1. Система маркетингової інформації.
2. Система планування маркетингу.
3. Система маркетингового контролю.

Частина \/. Ревізія результативності маркетингу
1. Аналіз прибутковості.
2. Аналіз ефективності витрат.

Частина \/І. Ревізія складових комплексу маркетингу
1. Товарна політика.
2. Цінова політика.
3. Збутова політика.
4. Комунікаційна політика.

Складові плану ревізії маркетингу можуть змінюватися залежно від того, чи проводиться ревізія однієї зі складових маркетингу, чи здійснюється всебічна перевірка стану маркетингової системи загалом на підприємстві.


 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.