РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Ціноутворення - конспект лекцій

Тема 3. Фактори ціноутворення

3.1. Фактори, що впливають на обсяг пропозиції товару.1.1. Рівень поточних витрат, зв'язаних з виробництвом і експортом товарів. Серед факторів, що впливають на обсяг пропозиції товару, важливим є рівень поточних витрат, зв'язаних з виробництвом і експортом товару, що визначає нижню межу ринкової ціни. Виробляти і продавати товар має сенс тільки в тому випадку, якщо сума доходу принаймні відшкодовує витрати.
У залежності від ситуації в термін "витрати" вкладається різний зміст. Розрізняють явні і неявні витрати, зв'язані з оплатою готівкою і не зв'язані з оплатою готівкою, перемінні і постійні, прямі і непрямі, середні і граничні, зв'язані з виробництвом і реалізацією товару на внутрішньому і зовнішньому ринках, витрати у вітчизняній і іноземній валюті.
1.2. Науково-технічний прогрес. Вплив науково-технічного прогресу виражається в удосконалюванні технології виробництва і, отже, у зниженні виробничих витрат. Таким чином, науково-технічний прогрес є фактором, який знижує ціни.
1.3. Ступінь монополізації пропозиції товару. Ступінь монополізації пропозиції товару виявляється в контролі продавцем рівня ціни товару. Продавець має можливість вибирати між високою і низькою ціною. Чим вище ступінь монополізації пропозиції, тим більше вплив фірм-виробників на рівень ціни і, отже, тим більше монопольний надприбуток.
Виділяють чотири види структур ринку, що характеризуються істотною конкуренцією і, відповідно, монополізацією пропозиції:
а) чиста монополія — на ринку діє один продавець товару, що не має близьких субститутів (товарів-замінників);
б) олігополістична конкуренція — на ринку діє обмежена кількість продавців товару з незначною диференціацією споживчих властивостей;
в) монополістична конкуренція — на ринку діє велика кількість продавців товару з істотною диференціацією споживчих властивостей Диференціація споживчих властивостей товару обумовлює виникнення контролю кожного з продавців над ціною його товару;
г) чиста конкуренція – на ринку діє велика кількість продавців з відсутністю диференціації споживчих властивостей.
При аналізі цін, що склалися на світовому ринку, варто враховувати, що величина монопольного надприбутку залежить від характеру кривої попиту на продукцію фірм-виробників і висоти бар'єрів, що вони змушені ставити на шляху своїх конкурентів.
Підвищення імовірності вторгнення конкурентів змушує монополістів знижувати ціни. Ефективність захисту вже зроблених інвестицій набагато перевершує ефективність проектів, що не обтяжені необхідністю захищати "старі" інвестиції. У зв'язку з цим запобігти вторгненню конкурентів легше і дешевше, ніж конкурувати з ними після здійснення ними вторгнення на даний сегмент ринку, тому що вони будуть люто захищати зроблені інвестицій.
1.4. Цінова політика експортерів товару. Цінова політика виробників і експортерів товару, що залежить від цілей фірми, служить обґрунтуванням вибору ціни. Цілями можуть служити:
· установлення разової ціни при виході на ринок з новою продукцією (разовий договір на постачання);
· зміна ціни через зміну попиту;
· зміна ціни під тиском конкурентів, визначення оптимальних співвідношень цін між продуктами.
Розрізняють декілька цінових стратегій: преміальних цін (захисних); вичерпання і проникнення; цінової диференціації; ціно-політичного балансування.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.