РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Ціноутворення - конспект лекцій

Тема 4. Транспортні витрати та ескалація цін.

4.1. Транспортні витрати (Інкотермс).Транспорт є основною сполучною ланкою між продавцем і покупцем; кінцевою метою транспортування є своєчасне прибуття вантажу в кінцевий пункт призначення в гарному стані. Тому дуже важливо забезпечити перевезення по самому безпечному маршруті, із кращим сервісним забезпеченням і при найменших витратах.
При розгляді питань транспортування вантажів для учасників зовнішньо торговельної операції необхідно установити наступне:
- які базисні умови постачання товару, і як відповідно до них розподіляються обов'язки продавця і покупця по забезпеченню доставки товару;
- як здійснюється зворотний зв'язок між продавцем і покупцем при доставці товару (повідомлення);
- яким видом транспорту буде доставлятися товар, які документи оформляють договір перевезення.
Базисні умови постачання. Базисними умовами в зовнішньоторговельному (базисні умови у внутрішній торгівлі не застосовуються) контракті купівлі-продажу називають спеціальні умови, що визначають обов'язку продавця і покупця по доставці товару і встановлюють момент виконання продавцем своїх обов'язків по постачанню товару і переходу ризику випадкової чи загибелі ушкодження товару з продавця на покупця, а також здатних виникнути в зв'язку з цим витрат.
Застосування базисних умов спрощує складання й узгодження контрактів, допомагає контрагентам знайти способи поділу відповідальності і вирішення виникаючих розбіжностей. Міжнародна торгова палата розробила і випустила збірники тлумачень базисних умов, так називані «International Commercial Terms», по-українські скорочено «Інкотермс», що широко використовуються в міжнародній торговій практиці. Остання редакція Інкотермс вийшла в 2000 році.
Застосовуваний при позначенні базисних умов термін «франко» (від французького - franco) походить від слова «вільно» і означає, що покупець вільний від ризику і усіх витрат по доставці товару до пункту, позначеного словом «франко». У контрактах після скороченого чи повного позначення базисної умови варто вказувати найменування географічного пункту. Цими пунктами можуть бути морські і річкові порти, станції залізниць, аеродроми, склади, місцезнаходження продавців, покупців, вантажоодержувачів, бірж і аукціонів, прикордонні пункти, заводи-виготовлювачі і споживачі продукції, будівельні майданчики об'єктів.
Умови Інкотермс являють собою універсальний набір умов, і їхнє знання і використання виявляється дуже корисним у зовнішньоторговельній практиці.
Однак, тим, хто тільки починає роботу на зовнішньому ринку, часом буває важко визначити, яке саме з умов варто вибрати для конкретного контракту, як ця умова може бути доповнена чи змінена в разі потреби, які питання взаємин продавця і покупця взагалі не регламентуються цими умовами і тому вимагають явних застережень у контракті.
Застосування правил Інкотермс характеризується наступними умовами:
- «Інкотермс» не регулює наслідки, що може мати контракт у відношенні права власності на товар. і не містять засобу правового захисту у випадку порушення контракту однієї зі сторін:
- тільки пряме посилання на використання умов Інкотермс у тексті контракту є підставою для тлумачення контракту відповідно до Інкотермс. Таке застереження в тексті контракту можуть виглядати так:
«При тлумаченні дійсного контракту мають силу умови Інкотермс у редакції 2000 року»:
- при наявності в контракті посилання на умови Інкотермс і одночасно статей, що суперечать чи обмежує їх, такі статті мають переважаючу дію.
Всі умови Інкотермс можна розділити на чотири групи:
група Е, яка включає тільки умова франко-завод, група F, група С и група D.
Інкотермс досить виразно регламентують зобов'язання продавця і покупця при здійсненні постачання на умові «франко-завод». Тут необхідно тільки помітити. що, у випадку несвоєчасного повідомлення покупцем продавця про час прибуття призначеного покупцем перевізника під навантаження чи недотримання термінів приймання товару, на покупця переходять усі ризики по товару, починаючи з визначеної в контракті дати здачі товару, але тільки за умови, що товар був відособлений як предмет даного контракту і відповідним чином зберігається на складі продавця, де також можуть знаходитися однакові товари, призначені для різних покупців.
У групу F входять наступні умови:
- «Франко-перевізник» - FСА
- ФАС чи «Франко - уздовж борта судна» - FАS
- ФОБ чи «Франко-борт судна» - FОВ
По F-умовах продавець вважається що виконав свої зобов'язання після того, як він передав товар перевізнику відповідно до інструкцій, отриманим від покупця.
Ці умови передбачають, що в обов'язок покупця входить вибір перевізника, укладання з ним договору перевезення. Продавець повідомляє покупцю про готовність товару до відвантаження, після чого покупець укладає договір перевезення і віддає продавцю свої інструкції з приводу того, кому, коли і як передати куплений товар. Тому в кожному конкретному контракті, укладеному на F-умові, уся ця процедура повинна бути визначена з повною ясністю для обох контрагентів.
Під терміном «перевізник» розуміється не тільки фірма, що дійсно виконує перевезення вантажів, але і та, котра забезпечує виконання перевезення, бере на себе зобов'язання по перевезенню товару. Такі фірми називають експедиторськими.
Умова «Франко-перевізник» застосовується для перевезень будь-яким видом транспорту. Під час перевезення по воді ця умова використовується замість умови ФОБ у тих випадках, коли немає можливості передати вантаж перевізнику традиційним способом - через поручні судна: наприклад, якщо продавець змушений передати товар перевізнику до прибуття судна в порт.
При постачаннях на умові FOB. якщо характер вантажу вимагає укладання (штивки) вантажу в трюмах і приміщеннях судна, сторони можуть домовитися в контракті, що витрати по такому укладанню відносяться на продавця. Тоді ця умова буде називатися FOB stowed (ФОБ зі штивкою).
У групу С входить чотири умови Інкотермс:
- КАФ чи «Вартість п фрахт» - CAF;
- СИФ чи «Вартість, страхування і фрахт» - CIF:
- «Доставка оплачена до ...» - СРТ.
- «Доставка н страхування оплачені до ...» - CIP
Відповідно до цих умов продавець самостійно укладає договір перевезення, оплачує перевезення до зазначеного в контракті місця приймання товару покупцем, а також сповіщає покупця про деталі відправлення і передбачуваний час прибуття вантажу в погоджене місце прийняття постачання. При морських перевезеннях, коли товар знаходиться в шляху тривалий час, повідомлення покупця робить капітан корабля відповідно до умов договору перевезення.
При контрактах на С-умовах продавець звільняється від відповідальності і ризиків з моменту передачі товару перевізнику у своїй країні, хоча і несе витрати на доставку товару в країну покупця.
Продавець зобов'язаний оплатити перевізнику усю вартість транспортування товару незалежно від того, чи належний фрахт був оплачений до навантаження товару чи оплата допускається після його доставки в місце призначення, крім додаткових витрат, що можуть виникнути через обставини, що наступили після навантаження і відправлення товару, і повинні бути оплачені покупцем, якщо виникли не з вини перевізника.
Якщо доставка товару в місце призначення вимагає перевантажень у проміжних пунктах, продавець може укласти кілька договорів перевезення. Він повинний оплатити усю вартість доставки до місця призначення, включаючи вартість перевантажень товару. Але якщо перевантаження виявилося змушеним через необхідність уникнути наслідків непередбачених обставин (природні явища, страйки, урядові акти, війна або воєнні дії), додаткові витрати повинна нести покупець.
При укладанні контракту сторони повинні домовитися про те, хто буде оплачувати розвантаження товару в місці призначення. Під час перевезення товару на регулярних судноплавних лініях у вартість фрахту звичайно уже входить вартість розвантаження. Тому якщо характер вантажу припускає перевезення вантажу саме лінійним судном, то ці витрати автоматично несе продавець. При перевезеннях чартерними судами продавець може прийняти на себе витрати по розвантаженню, додавши в контракті після термінів CIF чи CAF слово «landed» (тобто «включаючи розвантаження»).
У групу D входять такі умови Інкотермс:
- ДАФ чи «Поставлено на границю » - DAF;
- «Поставлено з борта судна» - DES;
- «Поставлено з пристані» - DEQ;
- «Поставлено без оплати мита» - DDU;
- «Поставлено з оплатою мита » - DDP.
Для покупця умови групи D становлять найбільший інтерес, оскільки продавець зобов'язаний доставити товар у зазначене місце чи пункт призначення, несучи всі ризики і витрати по доставці товару. Тому контракти відповідно до D-умов відносяться до групи «доставочных контрактів», у той час як контракти на С-умовах називають «відвантажувальними контрактами».
D-умови можна розбити на дві категорії. У першу попадають умови «Поставлено на границю» (DAF), «Поставлено з борта судна» (DES) і «Поставлено без оплати мита» (DDU), відповідно до яких продавець не очищає товар для імпорту. До другої категорії відносяться «Поставлено з пристані (DEQ) і «Поставлено, мито оплачене» (DDP). По цих умовах продавець повинний одержати всі необхідні імпортні ліцензії, а також оплатити мита, збори і податки, що, у зв'язку з лібералізацією зовнішньої торгівлі, скажемо, у країнах ЄС, продавцю неважко зробити. Однак при продажі в країни, де очищення для імпорту складна справа і може забрати невизначений час, продавцю рекомендується утримуватися від умови DDP.
Умова «Поставлена на границю» (DAF) використовується при доставці товарів автомобільним і залізничним транспортом. Товар вважається поставленим, коли товар наданий у розпорядження покупця чи його перевізника в зазначеному місці на границі, до митного кордону сусідньої країни, хоча при тлумаченні даної умови термін «границя» не обов'язково може відноситися до границі країни експортера. При залізничних перевезеннях продавець на прохання, за рахунок і ризик покупця може одержати від перевізника транзитні транспортні документи на весь шлях проходження товару до кінцевого пункту призначення.
При описі зобов'язань продавця і покупця в умовах Інкотермс зустрічається фраза: «Немає зобов'язань». Наприклад. у пункті «Договір перевезення» умови СИФ сказано, що продавець зобов'язаний «укласти на звичайних умовах і за свій рахунок договір перевезення товару», а в покупця «немає зобов'язань». Це не значить, що покупець не може укласти договір перевезення. якщо це буде в його власних інтересах. Просто покупець не має зобов'язань перед продавцем робити це. З іншого боку, питання поділу витрат по оплаті мита, податків, інших офіційних зборів, а також по виконанню митних формальностей дуже детально визначені в кожній з умов Інкотермс. І слідувати їм потрібно, не дивлячись на інтереси будь-кого. Очевидно, що покупець не зацікавлений у додаткових витратах, що може понести продавець при доставці товару в погоджене місце призначення, але він (покупець) зобов'язаний їх оплатити відповідно до деяких D-умов.
Отже, правила Інкотермс досить чітко визначають, що ризик загибелі чи ушкодження товару, так само як і зобов'язання нести усі витрати, зв'язані з товаром, переходять із продавця на покупця в момент, коли продавець виконав свої зобов'язання по постачанню товару, за винятком випадків, коли покупець не здійснює прийом постачання обговореним у контракті образом чи виявляється не в змозі віддати інструкції (які стосуються часу навантажування товару і/чи місця постачання), що потрібні продавцю для виконання його зобов'язань по доставці товару.
Якщо під час вступу контракту в силу неможливо точно установити пункт чи навіть місце, куди повинний бути доставлений товар продавцем перевізнику чи його кінцеве місце призначення, то сторони можуть указати приблизну «область» чи більше по розмірах місце, наприклад, морський порт, обов'язково конкретизувавши пункт доставки під час виконання контракту.
З усіх базисних умов найбільше поширення одержали умови ФОБ і СИФ, і в практиці міжнародної торгівлі «ціна ФОБ» звичайно розуміється як експортна ціна товару, «ціна СИФ» - як імпортна.
Продаж товарів на цих умовах вигідний для продавця, тому що ризик випадкової загибелі чи ушкодження товару з моменту навантаження товару на судно й одержання коносамента, а іноді з моменту прийняття товару до навантаження в порту відправлення переходить на покупця. Крім того, при угодах на умові «СИФ» продавець одержує можливість фрахтовати судно за своїм розсудом і тим самим одлержувати додатковий прибуток за рахунок різниці між вартістю фрахту, закладеної в ціні, і фактично сплаченої фрахтівнику, а також шляхом використання зафрахтованого тоннажу для перевезення зворотним рейсом своїх імпортних вантажів.
Який вид транспорту вибрати.
При плануванні відправлення вантажу і виборі виду транспорту варто ретельно аналізувати наступні фактори:
- вид вантажу;
У деяких випадках можливість вибору відсутня: швидкопсувні вантажі підлягають перевезенню авіатранспортом, і, навпаки, авіаперевезення неприпустиме для легкозаймистих, вибухонебезпечних вантажів. Основну частину міжнародних морських перевезень складають перевезення масових наливних і навалочних вантажів: сирої нафти і нафтопродуктів, залізної руди, кам'яного вугілля, зерна. З інших вантажів морської торгівлі виділяються так називані генеральні вантажі, тобто готова промислова продукція, напівфабрикати, продовольство.
- відстань і маршрут перевезення;
Місце відправлення вантажу і кінцевий пункт перевезення є також визначальними для вибору виду транспорту. В усередині-континентальних перевезеннях використовуються залізничний, автомобільний і авіаційний транспорт, і вирішальними при виборі одного з них є, крім виду вантажу, нижчеподані умови.
- фактор часу;
Природно, що найшвидший спосіб доставки вантажів -авіатранспортом, однак він дуже дорогий, і застосовувати його потрібно тільки в тих екстрених ситуаціях, коли головною задачею є доставка вантажу в мінімальний термін. В інших випадках дуже важливо розробляти добре сплановані програми постачань, орієнтуючись на плани перевезень транспортних компаній, щоб уникнути дорогих поспішних перевезень.
- вартість перевезення.
Нижче, у таблиці 1, приведена класифікація умов Інкотермс по застосовних видах транспорту.

Вид

транспорту

 

Умова Інкотермс

 

назва

 

український еквівалент

 

Повітряний

 

FCA - Free Carrier

 

Франко-перевізник (вказаный пункт)

 

Залізничним

FCA - Free Carrier

 

Франко-перевізник (вказаный пункт)

 

Морський і річко-вий

 

FAS - Free Alongside Ship

 

FOB - Free on Board

CAF - Cost and Freight

CIF - Cost, Insurance and Freisht

DES-DeliverdExShip

DEQ - Delivered Ex Quay

 

ФАС - Франко уздовж борта судна

ФОБ - Франко-борт судна КАФ - Вартість і фрахт

СИФ - Вартість, страхування і фрахт

Поставлений з борта судна Поставлено з пристані

 

Любий вид

 

EXW - Ex Works

FCA - Free Carrier

CPT - Carriage Paid to ...

CIP - Carriage and Insurance paid to ...

DAF - Delivered at Frontier DDU - Delivered Duty Unpaid

DDP - Delivered Duty Paid

Франко-завод

Франко-перевізник

Доставка оплачена до ... Доставка і страхування оплачені до...

Поставлено на границю Поставлено без оплати мита

Поставлено з оплатою мита

Базис ціни
Базис ціни показує, чи входять витрати, зв'язані з доставкою товару від продавця до покупця, у ціну товару. Ці витрати дуже різноманітні і складають іноді 40-50% загальної ціни товару.
Витрати по доставці товару можуть включати;
- витрати по підготовці товару до відвантаження (перевірка якості і кількості, добір проб, упакування);
- оплату навантаження товару на перевізні засоби внутрішнього перевізника (водним, залізничним. автомобільним, авіаційним і іншими видами транспорту):
- оплату перевезення товару від пункту відправлення до основних транспортних засобів:
- оплату витрат по вивантаженню товару на основні перевізні засоби в пункті експорту:
- оплату вартості транспортування товару міжнародним транспортом;
- оплату страхування вантажу в шляху;
- витрати по збереженню товару в шляху і перевантаженні;
- витрати по вивантаженню товару в пункті призначення:
- витрати по доставці товару від пункту призначення на склад покупця;
- оплату мита, податків і зборів при переході митного кордону;
- витрати по одержанню експортних, імпортних і транзитних ліцензій і дозволів.
Базис ціни визначається в залежності від базисних умов постачання. Тут необхідно з'ясувати один важливий момент: незалежно від того, яка базисна умова постачання вибирається для встановлення ціни товару, в остаточному підсумку усі витрати, зв'язані з доставкою товару від продавця до покупця, оплачує покупець. Але від умов постачання залежить і те, на який термін продавець і покупець вилучають зі свого обороту кошти, необхідні для забезпечення доставки товару від продавця до покупця, і хто з них буде нести додаткові витрати, якщо з товаром що-небудь трапиться в шляху чи хто-небудь з контрагентів порушить свої контрактні зобов'язання по доставці товару.
Природно, чим довше на продавці лежить обов'язок по забезпеченню доставки товару до покупця, тим на більший термін він для цього вилучить кошти зі свого обороту. У дійсному ринковому господарстві, де гроші змінюють свою вартість щодня, це грає надзвичайно важливу роль.
Нижче приводиться зразкова схема розрахунку ціни в залежності від базисних умов постачання.
 
Ціна з заводу чи складу постачальника (EXW)
+витрати на оплату навантаження товару на перевізні засоби внутрішнього перевізника
+ витрати на оплату перевезення товару від пункту відправлення до основних транспортних засобів
 
= Ціна на умовах "франко уздовж борта судна" (FAS)
+ витрати на оплату навантаження товару на основні перевізні засоби в пункті експорту
 
= Ціна на умовах "франко-перевізник" (FCA)
чи ціна на умовах "франко - борт судна" (FOB)
+ витрати на оплату вартості транспортування товару до границі
 
 
= Ціна на умовах "поставлено на границю" (DAF)
+ витрати на транспортування до місця призначення
 
= Ціна на умовах "вартість і фрахт" при водяних перевезеннях (CAF) чи ціна на умовах "доставка оплачена до..." (CPT)
+ витрати на страхування вантажу
 
= Ціна на умовах "вартість, страхування і фрахт" при водяних перевезеннях (CIF) чи ціна на умовах "доставка і страхування оплачені до..." (CIP)
+ можливі витрати в шляху при водяних перевезеннях- витрати на страхування, якщо продавець не буде самостійно страхувати товар
 
= Ціна на умовах "поставлено з борта судна" (DES)
+ витрати на перевалку товару в порту призначення
+ витрати на оплату імпортного мита
 
= Ціна на умовах "поставлено з пристані, мито оплачене" (DEQ, duty paid)
+ витрати на доставку товару до місця перебування покупця
 
= Ціна на умовах "поставлено з оплатою мита" (DDP)
- імпортне мито
 
= Ціна на умовах "поставлено без оплати мита" (DDU)

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.