РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Ціноутворення - конспект лекцій

Тема 5. Визначення методу ціноутворення

5.1. Особливості встановлення експортних цін у міжнародній торгівліУ залежності від наявності проміжних ланок на шляху від виробника до споживача розрізняють ціни виробників, оптові і роздрібні ціни.
Ціни виробників відбивають усі грошові витрати підприємства (фірми) на виготовлення і реалізацію продукції.
При переході від цін виробника до оптових і, далі, до роздрібних цін вони зростають за рахунок торгових надбавок, що повинна покрити видатки оптової і роздрібної ланок і забезпечити їм визначений прибуток, Чим більше посередницьких ланок, тим більше і різних надбавок до ціни. По окремих товарах витрати в збутових ланках (включаючи рекламу) можуть перевищувати 100%.
Сьогодні експортні ціни звичайно нижче цін внутрішнього ринку, що зв'язано з найгострішою конкуренцією на світових ринках.
У практиці роботи на закордонних ринках розрізняють кілька видів цін у залежності від умов постачання і розподілу відповідальності за товар при передачі його від продавця до покупця (Инкотермс 2000)
У загальному виді встановлення ціни на експортну продукцію включає кілька процедур.
1. Установлення вихідної (базової) ціни.
1.1. Вибір цінової політики.
1.2. Дослідження кон'юнктури ринку.
1.3. Вибір методу ціноутворення.
1.4. Аналіз попиту на експортований товар.
1.5. Визначення величини витрат, зв'язаних з виробництвом і експортом товару.
1.6. Врахування психологічних аспектів сприйняття ціни споживачем.
1.7. Врахування рівня конкуренції на цільовому сегменті світового ринку.
2. Встановлення остаточної ціни з урахуванням комерційних умов постачання товару.
2.1. Врахування знижок.
2.2. Врахування базисних умов постачання.
2.3. Врахування умов платежу.
2.4. Врахування виду каналу розподілу.
2.5. Врахування "ковзання" ціни.
Таким чином, процес установлення ціни на експортну продукцію складається з двох великих етапів: установлення вихідної (базової) ціни і встановлення ціни з урахуванням комерційних умов постачання і техніко-економічних характеристик виробу.
Метою першого етапу - установлення вихідної (базової) ціни - є визначення доцільного рівня ціни на підставі аналізу ціноутворюючих факторів. Етап включає кілька процедур.
Робота з установлення ціни на експортну продукцію починається з визначення цілей, досягнення яких повинна забезпечити ціна. Різним цілям цінової політики відповідають різні доцільні рівні ціни.
Установлення ціни повинне спиратися на дані аналізу кон'юнктури, що складається на цільовому сегменті ринку. Можливі джерела кон'юнктурної інформації докладно розглядаються в спеціальній літературі.
При установленні вихідної (базової) експортної ціни необхідно вибрати метод ціноутворення, виходячи зі змісту цінової політики, рівня конкуренції на цільовому сегменті ринку, специфіки техніко-економічних параметрів товару. У ціноутворенні на експортну продукцію часто використовуються наступні методи розрахунку поточних цін:
1) метод "поточні витрати + прибуток";
2) метод цільового прибутку;
3) метод установлення ціни з урахуванням попиту;
4) метод середньосвітових цін;
5) метод установлення ціни на підставі цінності товару, що відчувається;
6) установлення ціни на міжнародному тендері;
У залежності від обраного методу ціноутворення визначається величина тих чи інших видів витрат. У будь-якому випадку повинна оцінюватися середня величина питомих поточних витрат, що необхідна для прийняття рішення про доцільність функціонування фірми на цільовому сегменті ринку.
Для врахування психологічних аспектів сприйняття ціни споживачами перевіряється відповідність рівня ціни традиціям, що склалися на цільовому сегменті світового ринку.
Завершальною процедурою установлення вихідної ціни є прогнозування реакції конкурентів і аналіз її наслідків для експортера.
При встановленні остаточної ціни обов'язково враховуються комерційні умови постачання. Реальна ціна, по якій здійснюється експорт товару, відрізняється від її вихідного рівня. У залежності від змісту комерційних умов постачання товару контрактна ціна відрізняється від вихідної (базової) ціни у більшу чи меншу сторону
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.