РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Ціноутворення - конспект лекцій

Тема 5. Визначення методу ціноутворення

5.3. Поправки до експортної ціни.Варто мати на увазі, що в контрактах не використовуються внутрішні оптові ціни чи відпускні ціни. Застосування їх для зовнішньоторговельних операцій неминуче приведе до неконкурентноспроможності продукції на зовнішньому ринку, чи до серйозних валютних втрат тому, що вони не враховують особливості зарубіжних ринків.
Розрахунок експортної ціни ведеться на основі конкурентного матеріалу (ціни) з подальшим внесенням поправок до цієї ціни. За базу встановлення експортної ціни приймаються технічні характеристики товару й інші умови запланованої зовнішньоторговельної операції. Порядок розрахунку експортної ціни приведений на мал. 8.2.

Внесення поправок у вихідні ціни здійснюється у визначеній послідовності.
Конкурентні матеріали приводяться до масштабу базового товару, у т.ч. за кількісними показниками - розраховується ціна одного виробу (вагові одиниці і т.п.). При цьому необхідно врахувати знижку за обсяг замовлення, що може досягати 10—40%. Ціна одиниці продукції може бути збільшена з урахуванням наданих знижок. Повинні враховуватися також вид постачання, терміни, вид платежу і т.д.
Потім враховується виправлення на комплектацію постачання, вона особливо важлива при покупці (продажу) складного комплектного устаткування. У цьому випадку з ціни наявної в конкурентному матеріалі, віднімаються ціни тих комплектуючих виробів які будуть отримані іншим шляхом (наприклад, закуплені у вітчизняних виробників). Якщо ж у комплекті постачання товару по конкурентному матеріалу відсутні які-небудь вироби, ціни цих виробів додаються до ціни, яка є у конкурентному матеріалі.
Перерахування цін конкурентів у ціни, виражені у валюті майбутньої угоди, здійснюється за курсом відповідних валют на момент дії конкурентного матеріалу. Для комерційних пропозицій таким моментом буде дата пропозиції, продовжена на зазначений у пропозиції термін постачання товару. Для контракту, що не передбачає “ковзаючи ціни”, - дата постачання; для контракту, що передбачає такі ціни, - дата підписання. Для прейскурантних цін приймається кінцева дата дії самого прейскуранта, зазначена на ньому чи в супровідному листі.
Ціну, перераховану у валюту майбутньої угоди приводять до терміну майбутньої угоди, щоб врахувати зміни цін при подорожчанні товарів, світової інфляції і зміни курсів валют. Ці зміни враховуються при приведенні цін за часом офіційних індексів. Індекси внутрішніх і експортних цін у нас у країні офіційно не публікуються. Вітчизняні організації використовують для перерахування цін індекси інших держав (звичайно США, Японії і країн Західної Європи).
При цьому приймаються до уваги умови платежу, що впливають на розрахункову експортну й імпортну ціни. Найбільш розповсюдженою є акредитивна форма розрахунків (документарний акредитив), що поряд з рахунковими чеками, банківськими переведеннями й інкасо являє собою платіж готівкою.
Ціна товару при платежі готівкою, як правило, нижче, ніж при продажі в кредит, на величину банківського відсотка частини ціни, яка кредитується.
Для розрахунку зовнішньоторговельної ціни умови платежу, що містяться в наявних конкурентних матеріалах, приводять до умов платежу готівкою. Поправки на умови платежу вводять, якщо в конкурентному матеріалі зазначена розстрочка платежу (термін кредиту) більше 12 місяців.
Приведення по базису постачання здійснюється з урахуванням витрат (по майбутній угоді і конкурентів) на фрахт, при умовах СИФ - і на страхування вантажів.
Звичайно ціни конкурентів для експортних постачань приводять до умов ФОБ, для імпорту - СИФ. Величина вартісного фрахту і страхування встановлюється згідно офіційним даним українських транспортно-експедиторських організацій.
Поправка на уторговування застосовується насамперед при розрахунку імпортної ціни, оскільки звичайно продавець, що надіслав комерційну пропозицію, вказує в ньому трохи завищену ціну Покупець же намагається одержати знижку, абсолютна величина якої визначається на основі тривалої практики комерційної роботи з фірмами-продавцями. Іноді можна одержати знижку 50%, в інших випадках - тільки 10%. Якщо достовірна інформація про можливий розмір знижки на уторговування відсутня, то в розрахунку імпортної ціни приймають її в розмірі 10—15%. Коли ж в основу розрахунку імпортної ціни береться прейскурант, можна одержати знижку з прейскурантної ціни 50% і більш - усе залежить від того, наскільки успішно обрана політика переговорів і від інших обставин.
Поправка на техніко-економічні розходження використовується на фінальному етапі розрахунків. У зв’язку з тим, що  вироби фірм, що надіслали свої пропозиції, звичайно відрізняються по техніко-економічних параметрах, заявлені цими фірмами ціни постачання повинні бути скореговані, тобто враховані переваги і недоліки виробів. Цій меті служать поправки на комплектацію і техніко-економічні розходження.
Для експортних операцій оптимальним рівнем ціни прийнято вважати середню величину з приведених цін конкурентів. Однак, при виході на ринки, де високий рівень конкурентної боротьби (наприклад, з машинами й устаткуванням у промислово розвитих країнах), більш справедливо приймати саму нижню з приведених цін.
При визначенні цін на імпортні товари оптимально прийнято враховувати найнижчі з приведених цін конкурентів.
Формування рішень по цінах при роботі фірми на зовнішніх ринках зв'язано зі значними труднощами. Вони виникають на різних етапах цього процесу:
- при визначенні оптимальної продажної ціни для кожної країни;
- при внесенні поправок для забезпечення відносної єдності цін.
Джерела складності закладені насамперед у визначенні ступеня свободи, для прийняття власної ціни продажу товару (що лежить у межах від адміністративної фіксації до повної свободи). У кожній країні існують свої критерії оптимальної ціни, на яку впливають витрати, купівельна спроможність, соціальна цінність товару, співвідношення "ціна-якість", походження товару (імідж) і т.д. Встановлюючи ціну товару на зовнішніх ринках, при складанні експортної (імпортної) калькуляції витрат, приходиться враховувати і ті витрати, що зв'язані з митним оформленням ввозу (вивозу) товарів за рубіж.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.