РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Ціноутворення - конспект лекцій

Тема 6. Ціноутворення на ринках сировинних товарів.

6.3. Аукціонна торгівля.На відміну від бірж на аукціонах продаються реальні товари зі строго індивідуальними властивостями. Аукціони — це торги, що спеціалізуються на збуті визначених товарів. Вони проводяться один чи кілька разів у рік, найчастіше в традиційний для кожного аукціону час.
Аукціони — це комерційні організації, що мають відповідні приміщення, устаткування і кваліфікований персонал. Найбільш поширені аукціони, організовані у формі акціонерних товариств. Нерідко це великі компанії, що монополізують торгівлю визначеним видом товару. Вони звичайно скуповують за свій рахунок товари у виробників, диктуючи закупівельні ціни, і перепродують їх оптовим посередникам, рідше споживачам, одержуючи прибуток від різниці цін. Такі аукціони здійснюють також перепродаж товарів незалежних від них виробників на комісійній основі.
Великі аукціони мають власне виробництво по доробці сировинних товарів, наприклад по виробленню сирих шкурок, що скуповуються в заготівників. Торг на таких аукціонах відбувається відкрито, безпосередньо за участю самих покупців. Відкриті аукціони спеціалізуються головним чином на торгівлі хутром, тваринами, предметами мистецтва і деякими іншими товарами.
Іншою формою організації аукціонів є спеціалізовані брокерські фірми, що займаються перепродажем товарів на умовах комісії, одержуючи винагороду і від продавців і від покупців. Самі продавці і покупці в таких аукціонах не беруть участь, а їхні доручення в межах визначених повноважень виконують брокери. Іноді такі аукціони називають закритими. Вони спеціалізуються переважно на торгівлі вовною, чаєм, тютюном, рідше — хутром.
У Скандинавських країнах аукціони належать асоціаціям чи кооперативам по заготівлі хутра. Аукціони практично монополізували торгівлю визначеними товарами в цих країнах.
У Росії торгівлею хутром займається Сан-Петербургський хутровий аукціон, торгівлею племінними конями — аукціони в Москві, у Ростову-на-Дону, П’ятигорську. Покупцями товарів є найбільші оптові фірми.
Техніка аукціонної торгівлі. Аукціони завчасно оповіщають постачальників про терміни проведення торгу.
Прийняті від постачальників товари сортуються в залежності від якості по партіях (лотам), і від кожної партії відбирається зразок. Кількість товару в лотах залежить від виду товару і є традиційним. Наприклад, у кожнім лоті соболя 10—30 шкурок, норки — до 300 шкурок, каракулю — 500 шкурок і більше. Кожному лоту привласнюється номер, у порядку якого він буде продаватися з аукціону. Лоти з подібною якістю товару поєднуються в стринги, з яких також відбираються представницькі зразки.
По завершенні сортування аукціон випускає каталог с вказівкою номерів лотів і розсилає його можливим покупцям з додатком правил аукціонного торгу. Покупці прибувають завчасно, щоб ретельно оглянути виставлені товари, позначити у своїх екземплярах каталогів номери лотів, які їх цікавлять і проставити очікувані ціни. На аукціонах харчосмакових товарів для покупців улаштовуються дегустації. Не виключено, що традиційні покупці можуть домовитися між собою про розділ лотів з метою забезпечення придбання їх на найбільш вигідних умовах.
Головною стадією аукціону є торг, що веде аукціонник з асистентами. Існує кілька способів ведення торгу. Аукціонний торг із підвищенням цін може вестися гласним і негласним способами. При гласному способі аукціонник повідомляє номер чергового лота (номер лота одночасно висвітлюється на табло), називає початкову ціну і запитує: «Хто більше?». Покупці підвищують ціну щораз на величину не нижче мінімальної надбавки, зазначеної в правилах проведення торгу. Вона звичайно складає 0,01—0,025 % первісної ціни. Якщо чергового підвищення ціни не пропонується, аукціонник після троєкратного питання «хто більше?» ударяє молотком, підтверджуючи, що даний лот проданий останньому покупцю, що назвав найвищу ціну. У тих випадках, коли через відсутність інтересу до даного лота чи через змову покупців не вдається досягти наміченого рівня продажної ціни, аукціонник має право без пояснень зняти лот з торгу і виставити його пізніше.
При негласному (німому) торзі покупці подають аукціоннику заздалегідь домовлені знаки про згоду підняти ціну на установлену величину надбавки. Аукціонник щораз повідомляє нову ціну, не називаючи покупця. Негласне проведення торгу дозволяє зберегти в таємниці ім'я покупця.
Деякі аукціони ведуться з поступовим зниженням спочатку названої ціни самим аукціонником на заздалегідь установлені знижки. Лот здобуває той покупець, хто перший скаже «так».
Ряд аукціонів, де торг ведеться зі зниженням цін, автоматизований. Зміна ціни убік зниження вказується стрілкою на циферблаті. Лот купує той, хто перший натисне електричну кнопку, що зупиняє стрілку. Покупець визначається по заблокованій палаючій лампочці.
Автоматизований торг застосовується і при підвищенні цін. Покупці тримають кнопки включеними і відпускають їх у міру підвищення цін. Лот здобуває покупець, що залишився останнім, що не відпустили свою кнопку.
Якщо при звичайному гласному проведенні торгу за годину продається близько 300 лотів, то при автоматизованому способі — у 1,5—2 рази більше. Автоматизовані системи проведення аукціонів поширені в країнах Північної Європи.
Після завершення торгу покупці підписують з аукціоном чи продавцями (комітентами) типові контракти, вносять аванси, вивозять товари зі складів протягом установленого правилами терміну і здійснюють остаточні розрахунки.
Аукціони як комерційні організації можуть фінансувати продавців і покупців, надаючи їм грошові і товарні кредити.
Аукціонна торгівля створює значні зручності для постачальників і покупців, скорочуючи витрати обертання і забезпечуючи продаж за цінами, близьким до світових, за рахунок зосередження великих мас товарів і залучення багатьох конкуруючих покупців.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.