РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Ціноутворення - конспект лекцій

Тема 7. Ціноутворення на ринках готової продукції

7.1. Ціна контракту.Ціна товару - це кількість грошових одиниць визначеної валютної системи, що повинен заплатити покупець продавцю в тієї ж чи іншій валюті за весь товар чи одиницю товару на погоджених базисних умовах. За узгодженням сторін ціни фіксуються в контракті у валюті однієї з країн-контрагентів або у валюті третьої країни чи в міжнародних валютних одиницях. Для взаємних розрахунків між продавцем і покупцем може бути обрана інша валюта, не та, у якій зафіксовані ціни.
У міжнародній торгівлі практикується кілька способів встановлення і фіксації цін.
Тверді ціни (firm, fixed price) встановлюються в момент підписання контракту і протягом його дії не можуть бути змінені. Тверда ціна застосовується в основному при негайних постачаннях (від 1 до 14 днів), рідше при постачаннях в більші строки. В контрактах в такому випадку роблять оговорку “ціна тверда, зміні не підлягає”.
Ціни з наступною фіксацією (price to be fixed), застосовується при постачаннях товарів, що вимагають великих термінів виготовлення, товарів, вартість яких ставиться в залежність від їхньої якості (в основному при продажі металів чи хімікатів з визначеною часткою домішок або корисних речовин), а також товарів, ціна яких знаходиться під впливом значних кон'юнктурних коливань.
У контракті вказується, що при виконанні договору. наприклад, при постачанні чергової партії взагалі чи після постачання ціна може змінитися, і вказується, на підставі чого буде встановлена ціна, які фактори будуть враховуватися при її фіксації. Такими факторами можуть бути:
- зміна розмірів фактичних витрат продавця на виготовлення товару внаслідок підвищення цін на сировину і комплектуючі, зміни законів, що регулюють розмір оплати робочої сили, податків і т.д. (тобто можливість застосування змінної ціни до постачань різних партій товару):
- зміна змісту корисних речовин чи домішок у товарі, у порівнянні з обговореним і контракті:
- зміна ринкової вартості товару внаслідок зміни кон'юнктури ринку (падіння чи підвищення попиту на даний товар, а отже і цін на нього).
Ціни з наступною фіксацією встановлюються в призначений договором термін на підставі погоджених джерел. Так, наприклад, контрактом може бути передбачено, що ціни на продані по ньому товари будуть встановлені на рівні цін світового ринку на визначену дату чи в день постачання товару покупцю. Як джерела цін контракт може передбачати біржові котирування, ціни, які публікуються в різного роду довідниках і галузевих журналах, а також ціни, що реально складаються на світовому ринку й обумовлені по достовірних конкурентних матеріалах. Якщо в контракті ціна ставиться в залежність від цього фактора, то в тексті контракту це відбивається застереженнями трьох видів:
1) застереження "hausse" (підвищення), що означає, що будь-яке підвищення ринкової ціни веде до підвищення контрактної ціни;
2) застереження "baisse" (зниження), що означає, що будь-яке зниження ринкової ціни веде до зниження контрактної ціни, а будь-яке підвищення ринкової ціни в увагу не приймається;
3) застереження ''hausse-baisse", що ставить зміну контрактної ціни в залежність від відповідного зміни ринкової ціни.
Змінні ціни (sliding price, скользящая цена) застосовуються в контрактах із тривалими термінами постачань, протягом яких економічні умови виробництва товарів можуть істотно змінитися. Найчастіше змінні ціни встановлюються при торгівлі машинами й устаткуванням з термінами постачання, що перевищують один рік, а також при виконанні великих по обсягу і тривалих за часом підрядних робіт.
Змінна ціна складається з двох частин: базової, установлюваної на дату пропозиції чи підписання контракту, і перемінної, обумовленої на період виготовлення чи постачання товару. Базова ціна розраховується продавцем на основі конкурентних матеріалів чи інших джерел і узгоджується з покупцем під час підписання контракту.
Остаточна ціна звичайно розраховується по наступній формулі:


Якщо у вартості продукції істотну частку займають витрати на паливо чи інші компоненти, перемінна частина приведеної формули може бути розширена на необхідне число складових елементів. При цьому сума всіх часток цих елементів повинна завжди дорівнювати одиниці. Коефіцієнт гальмування, тобто незмінна частка перемінної частини ціни, звичайно встановлюється в межах від 0,1 до 0,2 і в основному відбиває перенесену на продукцію частку вартості основних фондів.
В епоху науково-технічного прогресу механізація й автоматизація виробництва ведуть до відносного подорожчання частки основних фондів, що приходяться на одиницю продукції, що випускається, при відповідному зниженні частки оборотних коштів, затрачуваних на матеріали і робочу силу. Продавці завжди зацікавлені в зменшенні величин коефіцієнтів гальмування, а покупці — у їхньому збільшенні, що зменшує вплив на ціни інфляційного росту ставок заробітної плати і цін на сировинні товари.
Індекси зміни цін на товари і ставок заробітної плати публікуються в більшості промислово розвитих і країн, що розвиваються, в офіційних і приватних економічних виданнях. Продавці і покупці промислово розвинутих країн мають можливість погодити й обумовити в контракті, з якого джерела будуть застосовуватися індекси.
При угодах купівлі-продажу звичайно використовуються індекси країн-постачальників. При підрядному будівництві промислових об'єктів на устаткування, як правило, застосовуються індекси країн-постачальників, а на роботи, виконувані національними підрядними фірмами, індекси країн, де споруджуються об'єкти.
В Україні індекси цін і ставок заробітної плати офіційно публікуються в статистичних збірниках. Зовнішньоторговельні організації в експортних контрактах використовують індекси цін країн — основних постачальників машин і устаткування, подібних експортованої з України. Така практика звичайно не викликає заперечень з боку контрагентів із закордонних країн.
Схема обліку зміни цін. У міжнародній торговій практиці точкою обліку початку зміни змінних цін є дата комерційної пропозиції експортера, рідше - дата підписання контракту (див. Рис. 1).
На дату пропозиції ціна є комплекс складових:

Після вручення пропозиції послідовність укладання контракту і його виконання складається з наступних етапів: переговори, укладання контракту, проектування, закупівля матеріалів, виготовлення, відвантаження і постачання товару покупцю.
Весь період від вручення пропозиції до постачання товару покупцю незмінна частина ціни С0 х А зберігає свою величину. Перемінна частина ціни В, яка представляє частку вартості матеріалів, змінюється до їхньої закупівлі виготовлювачем товару. 
  
 

 
Індекс M1 береться на дату закупівлі сировини, яка визначається як час закінчення проектування і початку виготовлення.
У міжнародній практиці за період зміни перемінної частини ціни Д, що представляє частку заробітної плати, прийнято вважати час від початку змінювання до закінчення 2/3 часу, передбаченого контрактом на виготовлення експортної продукції.
На дату постачання товару покупцю остаточна величина змінної ціни буде представляти суму наступних складових: 
  
  
  
 


© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.