РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Ціноутворення - конспект лекцій

Тема 7. Ціноутворення на ринках готової продукції

7.2. Визначення рівня конкурентних цін.Міжнародна торгівля ведеться за цінами, рівень яких стихійно складається на зовнішніх ринках під впливом попиту та пропозиції. Довгострокові тенденції зміни цін на окремі групи товарів відбуваються під впливом наступних основних факторів:
а) росту нерівномірного впливу на вартість товарів удосконалювання виробництва, ускладнення машин і виснаження природних ресурсів;
б) росту цін у зв'язку зі світовими інфляційними процесами, що є наслідком емісії паперових грошей і випуску цінних паперів у розмірах, що перевищує потреби світового товарообміну;
в) зміни цін у періоди економічних криз;
г) впливу на ціни найбільших монополістичних об'єднань, що контролюють ринки окремих видів товарів.
Оптимальний рівень цін для конкретних угод часто називається «світовим рівнем», але це не «всесвітній» рівень цін, оскільки ті самі ціни, що діють для визначеного товару у всіх географічних регіонах, - явище вкрай рідке. Тому перед контрагентами завжди постає задача визначити ціну на конкретний товар у регіоні, де буде здійснена угода, і на той період часу, коли її планується зробити. Основним методом визначення оптимального рівня цін, прийнятим у міжнародній торгівлі, є вивчення цін конкурентів на аналогічні товари з внесенням необхідних виправлень, що враховують розходження в технічних характеристиках, у комерційних умовах угод, а також тенденції змін цін у часі.
Джерелами даних про ціни (конкурентними матеріалами) можуть бути достовірні копії пропозицій і контрактів конкуруючих фірм, прейскуранти цін із указівкою наданих знижок, біржові котирування, довідкові ціни торгових асоціацій і комітетів, публікації в комерційних і галузевих виданнях і т.д. Конкурентні матеріали можуть бути отримані в зовнішньоторговельних організаціях, що спеціалізуються на торгівлі визначеними видами товарів.
Ціни, розраховані на основі обліку витрат виробництва і запланованого прибутку, не можуть бути оптимальними, тому що враховують індивідуальні, а не суспільно необхідні витрати праці, що визначають реальну вартість товарів на зовнішньому ринку. Тим більше зовнішньоторговельні організації не повинні використовувати в контрактах оптові чи відпускні ціни, що використовуються усередині країни. Їхнє застосування для зовнішньоторговельних операцій неминуче приведе до неконкурентноздатності продукції на зовнішньому ринку, чи до серйозних валютних втрат. Залучення конкурентних матеріалів має на меті визначення рівня ціни, що відбиває суспільно необхідні витрати праці основних постачальників продукції на даний ринок і враховує дію інших факторів, впливає на цей рівень.
Підбор конкурентних матеріалів ведеться з базисного ринку, на якому умови торгівлі аналогічними товарами найбільш близькі умовам запланованої угоди і де відбувається значний обсяг зовнішньоторговельних операцій з такими товарами. У якості базисних не слід приймати ринки зі спеціальними режимами торгівлі для окремих країн чи для аналогічних видів товарів.
По своїй сутності розрахунок оптимального рівня зовнішньоторговельної ціни являє собою внесення до цін конкурентів виправлень на технічне зіставлення експортованих чи імпортованих товарів з конкуруючими аналогами, а також коректувань, що враховують відмінність комерційних умов угод конкурентів від тих, на яких передбачається укласти контракт.
Розрахунки і затвердження цін звичайно виконуються в одному з трьох варіантів:
1) обґрунтування експортних чи імпортних цін робиться в основному при наявності достовірних «прямих» конкурентних матеріалів, тобто зведень про умови торгівлі аналогічним товаром на подібних комерційних умовах;
2) конкурентний лист - розрахунок цін у табличній формі, коли потрібно внесення декількох виправлень на зіставлення технічних характеристик і комерційних умов до двох і більш конкурентних матеріалів. Звичайно кожен експортер розробляє і тиражує свою форму конкурентного листа, але усі вони приблизно однакові за структурою. У табличну форму вносяться виправлення, розрахунок яких повинний бути прикладений до конкурентного листа;
3) складні розрахунки виконуються, коли для визначення загальної ціни угоди треба зробити багато попередніх підрахунків, наприклад для визначення виправлень на технічне зіставлення, на транспортування, монтаж, технічне обслуговування і т.д. Такі розрахунки звичайно являють собою об'ємні документи з усіма необхідними обґрунтуваннями застосованої методики і результуючими таблицями.
Зазначені варіанти розрахунків цін розрізняються головним чином розмаїтістю і кількістю виправлень до конкурентних матеріалів, але усі вони повинні виходити з єдиних принципів внесення виправлень, чи принципів приведення цін. 
 
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.