РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Планування діяльності підприємства

ЗМІСТ:


Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві
1.1. Процес планування та вибір рішень
1.2. Планування як функція управління підприємством
1.3. Планувальна функція як реагування на динамічні зміни зовнішнього середовища
1.4. Зміст планування у процесуальному аспекті

Тема 2. Система планів підприємства
2.1. Формування системи планування на підприємстві
2.2. Методи планування
2.3. Основні підсистеми планування
2.4. Склад планів
2.5. Організація розроблення планів на підприємстві

Тема 3. Маркетингові дослідження та планування збуту продукції
3.1. Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види
3.2. Оцінювання попиту та прогнозування збуту. Переваги й недоліки основних методів прогнозування збуту
3.3. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження
3.4. Планування структури збуту та встановлення норм збуту. Планування заходів стимулювання збуту
3.5. Співвідношення між корпоративною, конкурентною та маркетинговою стратегіями та їхня роль у досягненні цілей підприємства

Тема 4. Виробництво продукції
4.1. Виробнича програма підприємства, її зміст і основні завдання
4.2. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному вираженні
4.3. Оптимізація виробничої програми

Тема 5. Оперативно-календарне планування
5.1. Зміст і завдання оперативно-календарного планування
5.2. Особливості оперативно-календарного планування в одиничному виробництві
5.3. Оперативно-календарне плануванняв серійному виробництві
5.4. Оперативно-календарне планування в масовому виробництві

Тема 6. ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
6.1. Зміст, завдання та послідовність розроблення плану матеріально-технічного забезпечення
6.2. Сучасні методи планування потреби в матеріальних ресурсах
6.3. Вибір постачальника та планування поставок матеріальних ресурсів
6.4. Системи управління запасами

Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю
7.1. Види виробничої потужності, чинники, що її визначають, і послідовність розрахунків
7.2. Методика розрахунку виробничої потужності
7.3. Визначення максимально можливого випуску продукції з наявної потужності
7.4. Система показників використання виробничої потужності

Тема 8. Персонал і оплата праці
8.1. Зміст і порядок планування персоналу та оплати праці
8.2. Планування продуктивності праці
8.3. Планування чисельності персоналу
8.4. Планування оплати праці

Тема 9. Виробнича інфраструктура
9.1. Особливості функціонування та планування діяльності підрозділів виробничої інфраструктури
9.2. Планування діяльності інструментальних цехів
9.3. Планування діяльності ремонтного виробництва
9.4. Планування діяльності енергетичного господарства
9.5. Планування діяльності транспортного господарства

Тема 10. Витрати виробництва
10.1. Мета, завдання та характеристика процесу планування собівартості продукції
10.2. Сучасні методи калькулювання продукції
10.3. Планування витрат виробничої собівартості
10.4. Планування зведеного кошторису витрат на виробництво
10.5. Планування витрат структурних підрозділів методом бюджетування

Тема 11. Фінансове планування на підприємстві
11.1. Фінансова стратегія, завдання і зміст фінансового плану
11.2. Види та планування прибутку

Тема 12. Планування оновлення продукції
12.1. Дослідження ринку перед розробленням та впровадженням нової (оновленої) продукції
12.2. Формування планів оновлення продукції, їхній склад і завдання
12.3. Методичні основи обчислення технологічної собівартості
12.4. Планування витрат на підготовку й освоєння виробництва нової продукції
12.5. Об’ємно-календарне планування підготовки виробництва нової продукції
12.6. Сіткові методи планування підготовки виробництва та освоєння нових виробів

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток
13.1. Технічний та організаційний розвиток як складова інноваційних процесів і спосіб досягнення стратегічних цілей підприємства
13.2. Планування технічного та організаційного розвитку підприємства
13.3. Методи та показники оцінки ефективності організаційно-технічних заходів
13.4. Планування реалізації проектів організаційно-технічного розвитку підприємства
13.5. Оцінювання результатів реалізації плану організаційно-технічного розвитку підприємства© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.