РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Фінансовий облік - Бабіч

Тема 7. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ВИПУСКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

7.6. Облік готової продукції 

Готова продукція — це продукція, яка пройшла на підприємстві всі технологічні операції, відповідає нормам, стандартам якості та передана на зберігання (склад, майданчик, інше місце). Складський і аналітичний облік готової продукції ведеться за аналогією обліку виробничих запасів, тобто за номенклатурними номерами в картках складського обліку, в обігових відомостях.

Поточний облік може здійснюватися за постійними обліковими цінами (планова собівартість, ціни реалізації) з окремим обліком відхилень від вартості за обліковими цінами.

Відхилення розподіляються між залишком продукції на кінець місяця та вартістю продукції, списаної за обліковими цінами, за методикою розподілу транспортно-заготівельних витрат.

Бухгалтерські проведення з обліку руху готової продукції наведено в табл. 7.2.

Таблиця 7.2

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

Оприбутковано на складі готову продукцію

26 «Готова продукція»

23 «Виробництво»

2

Відображено в складі готової продукції напівфабрикати власного виробництва, призначені для реалізації на сторону

26 «Готова продукція»

25 «Напівфаб-
рикати»

3

Отримано готову продукцію в результаті здійснення спільної діяльності

26 «Готова продукція»

37 «Розрахунки
з різними дебіторами»

4

Відображено суму дооцінки готової продукції

26 «Готова продукція»

423 «Дооцінка активів»

Продовження табл. 7.2

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

5

Виявлено під час інвентаризації лишки готової продукції

26 «Готова продукція»

719 «Інші доходи від операційної діяльності»

6

Оприбутковано матеріали як готову продукцію, призначену для власних потреб

20 «Виробничі запаси»

26 «Готова продукція»

7

Оприбутковано МШП як готову продукцію, призначену для власних потреб

22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»

26 «Готова продукція»

8

Використано готову продукцію для внутрішніх потреб цехів

23 «Виробництво»

26 «Готова продукція»

9

Відображено вартість готової продукції, виданої зі складу підзвітній особі

372 «Розрахунки з підзвітними особами»

26 «Готова продукція»

10

Виявлено під час інвентаризації недостачу готової продукції, яку віднесено на винну особу

375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків»

26 «Готова продукція»

11

Відображено вартість готової продукції, переданої в спільну діяльність

377 «Розрахунки з іншими дебіторами»

26 «Готова продукція»

12

Списано на фінансові результати первісну вартість готової продукції (у випадку, коли підприємства для узагальнення інформації про витрати застосовують тільки рахунки класу 8)

791 «Результат основної діяльності»

26 «Готова продукція»

13

Використано готову продукцію для виробничо-господарських потреб

808 «Витрати товарів»

26 «Готова продукція»

14

Відображено суму витрат від знецінення запасів, псування цінностей; списано готову продукцію, непридатну для продажу; проведено уцінку готової продукції, яка втратила свої первісні якості (якщо підприємство не використовує рахунки класу 9)

84 «Інші операційні витрати»

26 «Готова продукція»

Продовження табл. 7.2

№ оп.

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

15

Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок надзвичайної події (якщо підприємство не застосовує рахунки класу 9)

85 «Інші затрати»

26 «Готова продукція»

16

Списано собівартість реалізованої готової продукції

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»

26 «Готова продукція»

17

Використано готову продукцію для адміністративних потреб

92 «Адміністративні витрати»

26 «Готова продукція»

18

Використано готову продукцію для позавиробничих потреб

93 «Витрати на збут»

26 «Готова продукція»

19

Списано вартість готової продукції, використаної для досліджень, що здійснює підприємство

941 «Витрати на дослідження і розробки»

26 «Готова продукція»

20

Списано витрати, пов’язані зі знеціненням (уцінкою) готової продукції

946 «Втрати від знецінення запасів»

26 «Готова продукція»

21

Списано недостачу готової продукції, що виявлена в процесі її збереження та реалізації, якщо на час встановлення недостачі винуватця не визначено

947 «Нестачі і втрати від псування цінностей»

26 «Готова продукція»

22

Списано на інші витрати операційної діяльності вартість готової продукції, використаної для потреб житлово-комунальних і обслуговуючих господарств, ди­тячих дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв та інших закладів оздоровчого та культурного призначення тощо

949 «Інші витрати операційної діяльності»

26 «Готова продукція»

23

Списано первісну вартість готової продукції, втраченої внаслідок стихійного лиха (повеней, землетрусів, граду тощо), у результаті техногенних катастроф і аварій, інших надзвичайних подій

99 «Надзвичайні витрати»

26 «Готова продукція»

Бухгалтерські записи з кредиту рахунка 26 «Готова продукція» відображуються в журналі № 5.


 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.