РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний маркетинг- Т. М. Циганкова

Тема 7. МІЖНАРОДНІ МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ

7.1. Сутність та особливості міжнародних маркетингових дослідженьМіжнародне маркетингове дослідження — це система збору, обробки, аналізу та прогнозування даних, необхідних для прийняття рішень у міжнародній маркетинговій діяльності.
Метою будь-якого міжнародного маркетингового дослідження є зменшення ризику від рішень стосовно міжнародної активності фірми. Мінімізація ризику досягається на основі використання висновків міжнародного маркетингового дослідження в прийнятті рішень. Під висновками міжнародного маркетингового дослідження розуміється систематизована інформація про стан та можливі варіанти розвитку об’єкта дослідження.
Стан інформації визначає ступінь обґрунтованості міжнародного маркетингового рішення (табл. 10).

Для визначення якості та рівня забезпеченості інформацією для прийняття міжнародних маркетингових рішень використовуються такі критерії:
•релевантність (змістовна значущість, інформація стосовно тільки конкретного об’єкта чи проблеми дослідження);
•точність (недвозначність, можливість чіткої диференціації);
•надійність (гарантія правильності, відсутність синтаксичних та технічних помилок);
•зрозумілість (відсутність семантичних помилок, кодування однаковим набором знаків);
•актуальність (своєчасність представлення, швидкість отримання);
• гнучкість (можливість охарактеризувати різні аспекти об’єкта дослідження);
• кількість (повнота, достатність для прийняття управлінського рішення).
Проведення міжнародного маркетингового дослідження необхідно для прийняття рішень з таких питань:
• сегментація світового чи зарубіжного ринку, її необхідність, критерії та умови успішної сегментації;
• вибір ринку, країни для розвитку міжнародної діяльності;
• обґрунтування стратегії виходу на зарубіжний ринок (експортування, спільне підприємництво чи пряме інвестування);
• обґрунтування елементів міжнародного маркетингового комплексу (товарної та цінової стратегії, каналів розподілення, системи просування);
• розробка міжнародної маркетингової стратегії;
• створення міжнародного маркетингового плану. 
 
2. Технічні труднощі збору інформації:
– повна відсутність інформації,
– ненадійна статистична інформація,
– обмеження на доступ до інформації,
– мовні труднощі (переклад, діалекти),
– поведінка респондентів.
3. Висока вартість досліджень, особливо збору первинної інформації.
4. Труднощі порівнянь та пояснень.
5. Проблеми розробки рекомендацій.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.