РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний маркетинг- Т. М. Циганкова

Тема 2. МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

2.2. Платіжний балансПлатіжний баланс — співвідношення між платежами, здійсненими економічними суб’єктами даної країни в інших країнах, та надходженнями, які одержані ними з інших країн за певний період часу (місяць, квартал, рік).
Платіжний баланс:
• у більшості країн оприлюднюється;
• в країнах з розвинутою ринковою економікою розробляється за схемою, яка рекомендована Міжнародним валютним фондом (див. рис. 9);
• чітко відображає економічне становище країни;
• широко використовується для прогнозування та макроекономічного регулювання. 
 
Стан платіжного балансу країни визначають:
• економічний потенціал,
• особливості структури економіки,
• участь у міжнародному поділі праці,
• зв’язки із світовим ринком позичкових капіталів,
• стан державного регулювання економіки і зовнішньоекономічних зв’язків.
Наслідки дефіциту платіжного балансу:
• посилення валютного контролю,
• зниження курсу національної валюти,
• зростання обсягу позик за кордоном,
• проблема економічної залежності (відносини з МВФ)
Наслідки надлишку платіжного балансу:
• тиск з боку інших країн з вимогами лібералізації торгівлі (відкриття ринків) та стимулювання споживання
• перетворення країни в нетто-експортера капіталу.
Сальдо (від італ. salgo — розрахунок) у міжнародних розрахунках — різниця між обсягом експорту та імпорту.
Види експортно-імпортного сальдо:
• сальдо торговельного балансу,
• сальдо балансу послуг,
• сальдо балансу послуг та некомерційних операцій,
• сальдо балансу поточних операцій,
• сальдо платіжного балансу.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.