РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Міжнародний маркетинг- Т. М. Циганкова

Тема 5. ВИБІР ЗАРУБІЖНИХ РИНКІВ

5.3. Дискретний підхід до вибору зарубіжного ринкуУспішність використання дискретного підходу як прийому обґрунтування вибору зарубіжного ринку на підставі аналізу 2 — 3-х показників залежить від правильного вибору цих показників. Обрані для аналізу показники повинні:
– відповідати цілям виходу фірми на зовнішній ринок;
– об’єктивно характеризувати стан чи особливості розвитку зарубіжного ринку;
– бути дослідженими за певний період часу.
Загальною вимогою до інформаційної бази за дискретного підходу є надійність, правдивість, перевіреність обраних показників.
Єдиних правил відбору показників не існує, але найчастіше для обґрунтування рішення щодо вибору зарубіжного ринку за дискретного підходу використовуються такі показники та критерії:
розмір ринку,
динаміка зростання ринку,
власні конкурентні переваги,
потенціал ринку,
доступність ринку,
сприймання ринку,
стабільність (оцінка ризиків).
Різновидом дискретного підходу можна назвати дискретно-матричний, в якому використовуються три критерії:
– привабливість ринку,
– власні конкурентні переваги,
– ризик (політичний, комерційний, валютний тощо) (рис. 21).

Показники оцінки привабливості ринку:
розмір (ємність) ринку;
тенденції зростання;
різноманітність ринку — асортимент товару;
прибутковість;
стабільність збуту;
інтенсивність капіталовкладень;
технологічні прориви;
соціальне та правове середовище тощо.
Показники оцінки власних конкурентних переваг:
різноманітність товарів;
динаміка збуту (зростання заінтересованості споживачів у товарі);
існуюча частка ринку;
широта асортименту порівняно з конкурентами;
патентний захист тощо.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.