РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності - ШВИДАНЕНКО Г. О., ОГОЛЬ О. В., ЗАЇКІНА В. В.

Тема 3. ПІДПРИЄМНИЦЬКА КОНЦЕПЦІЯ

3.5. Орієнтовний план розробки основних показників підприємницької концепціїПланування обороту. План обороту складається з даних по запланованому виторгу з обороту окремо по різних видах продукції або по групі продуктів. Окремо провадяться розрахунки по новій продукції, впровадження якої на ринок здійснюватиметься в перспективі.
При розробці плану обороту необхідно враховувати такі труднощі:
— загальну нестабільність ринку;
— нез’ясованість конкурентних позицій щодо окремих видів продукції;
— фактор невизначеності загального підприємницького потенціалу.
Кошторис витрат виробництва. Він включає типові витрати (витрати на матеріали, персонал, засоби виробництва і на збут). Залежно від конкретного економічного становища підприємства при розробці кошторису витрат може виникнути ряд труднощів, а саме:
— негативність оцінки окремих елементів витрат в процесі адаптації до ринку, наприклад, підвищення тарифів;
— невизначеність щодо ринку закупівель;
— проблеми оцінки витрат у зв’язку з необхідним обсягом інвестицій;
— прогнозний рівень використання робочих потужностей.
Поєднання плану обороту та кошторису витрат дає уявлення про прибутковість як результат діяльності підприємства.
Фінансовий план. У рамках роботи з розробки фінансового плану результат господарської діяльності необхідно порівняти із запланованим надходженням коштів. Під час оцінювання перспективної потреби у ліквідних коштах виникає ряд труднощів, а саме;
— певна невизначеність щодо моменту одержання коштів;
— невизначеність можливості і строків одержання коштів з державного бюджету і фінансової підтримки держави (інвестиційні, податкові канікули);
— можливі зміни у складі постачальників і покупців;
— оцінка реальних витрат на сплату податків і можливого відпливу грошей.
Розділи концепції дають уявлення про шляхи створення моделі підприємства, яку ми проектуємо. При цьому необхідно передбачити конкретні терміни і фінансові «коридори».
Не завадить ще раз нагадати, що основними засобами для структурної перебудови, санації й ефективної перспективної роботи підприємства вважаються виробничо-господарські та фінансово-економічні.
Виробничо-господарські засоби охоплюють, передовсім, сферу виробництва і збуту, вдосконалення технології і техніки, відпрацювання концепції логістики, формування нового підходу до проблеми витрат, впровадження нових організаційних структур управління, залучення досвідчених менеджерів для санації.
Фінансово-економічні аспекти включають: відстрочку або звільнення від виконання зобов’язань; перетворення короткотермінових зобов’язань у позики; відстрочку сплати відсотків за кредити; розширення кредитних ліній; реалізація майна або частини майна підприємства, які не мають прямого відношення до виробництва; забезпечення ліквідності надходженням нового власного капіталу, субвенцій і т.п.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.