РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Право соціального забезпечення - ЯРОШЕНКО І. С.

Тема 8. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

8.4. Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ямВ 2000 році прийнятий Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям». За статистичними даними, в цілому по Україні на 1 жовтня 2003 року допомогу згідно із вказаним Законом отримувало 347 тис. малозабезпечених сімей на загальну суму 451,3 млн грн.
Переважне число сімей, які отримують цю допомогу, мешкають у міській місцевості. Зокрема їх кількість досягає 62,7 % від загальної кількості таких сімей в Україні, в сільській місцевості — лише 37,3 %.
Питома вага сімей, кількість членів яких становить від 3 і більше осіб, перевищує 60 відсотків від їх загальної чисельності.
У середньому впродовж 2001 року кожна така сім’я отримувала від 88,4 до 130,28 грн щомісячно.
З 1 січня 2004 року виплати на кожну дитину, що виховується батьками, які є інвалідами І або ІІ групи збільшаться на 20 відсотків.
Відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»:
малозабезпечена сім’я — це сім’я, яка з поважних або незалежних від неї причин має середньомісячний сукупний доход нижчий від прожиткового мінімуму для сім’ї;
прожитковий мінімум для сім’ї — визначена для кожної сім’ї залежно від її складу сума прожиткових мінімумів, розрахованих та затверджених відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум»;
середньомісячний сукупний дохід сім’ї — обчислений у середньому за місяць дохід усіх членів сім’ї з усіх джерел надходжень протягом шести місяців, що передують місяцю звернення за призначенням державної соціальної допомоги.
Право на допомогу мають малозабезпечені сім’ї, які постійно проживають в Україні. Під час визначення середньомісячного сукупного доходу сім’ї до її складу включаються: чоловік, дружина, діти, які перебувають на їх утриманні, віком до 18 років, в тому числі студенти вищих навчальних закладів та професійно-технічних навчальних закладів віком до 23 років, незалежно від того, де вони проживають, які не мають власних сімей; неодружені неповнолітні діти, які визнані інвалідами з дитинства І та ІІ групи або інвалідами І групи і проживають разом з батьками; непрацездатні батьки, які проживають разом з подружжям і перебувають на їх утриманні, якщо вони не мають джерела для існування (аліментів, пенсії, допомоги); особа, яка проживає разом з одиноким інвалідом І групи і здійснює догляд за ним. До складу сім’ї не включаються: особи, які перебувають на повному державному утриманні, включаючи дітей віком до восьми років, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом (але не більше 75 % прожиткового мінімуму для сім’ї). Середньомісячний сукупний дохід сім’ї для призначення державної допомоги сім’ям з дітьми обчислюється згідно з Методикою обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів допомоги, затвердженою наказом Мінпраці, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Мінфіну, Держкомстату. Рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги становить в 2005 році для працездатних осіб — 100 грн, непрацездатних осіб — 140 грн, інвалідів — 150 грн.
Для родин з дітьми встановлено підвищені виплати. Так, для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків і на 20 відсотків — для кожної дитині, яка утримується одинокою матір’ю, що не перебуває у шлюбі [13, с. 20].
Для отримання допомоги необхідно подати заяву до органу соціального захисту населення за місцем проживання або до виконавчого комітету сільської, селищної ради. До заяви додаються документи [5, ст. 4]:
документ, що посвідчує особу;
довідка про склад сім’ї;
декларація про доходи кожного члена сім’ї за попередні шість місяців, включаючи грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги [7, ст. 66] (в декларацію не включаються державна соціальна допомога, призначена відповідно до Закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям», сплачені членами сім’ї аліменти);
довідка про наявність та розміри земельних ділянок, виділених для ведення особистого підсобного господарства, городництва, сінокосіння, випасання худоби та земельної частки, паю, виділених унаслідок розпаювання землі.
Допомога призначається з місяця звернення (якщо протягом місяця були подані документи) на 6 місяців.
Одиноким особам, які за висновком МСЕК визнані непрацездатними, які не мають інших джерел для існування, державна соціальна допомога може бути призначена на весь час непрацездатності.
Одиноким особам, які досягли 65 років і не мають інших джерел для існування, допомога може бути призначена довічно.
У наданні допомоги може бути відмовлено, якщо:
працездатні члени сім’ї не працюють, не навчаються за денною формою навчання протягом трьох місяців, що передують місяцю звернення за допомогою (крім осіб, які в установленому порядку визнані безробітними і не перешкоджають своєму працевлаштуванню; осіб, які доглядають дитину до досягнення нею трирічного віку (у визначених законом випадках до 6 років); осіб, які доглядають за інвалідами І групи або дітьми-інвалідами віком до 16 років, а також за особами, які досягли 80-річного віку);
з’ясовано, що малозабезпечена сім’я має додаткові джерела для існування, а також якщо кимось із складу сім’ї протягом останнього перед зверненням за допомогою року була здійснена покупка на суму, яка на час звернення перевищує 10-разову величину прожиткового мінімуму для сім’ї;
якщо у власності чи володінні сім’ї є земельна ділянка площею більше 0,60 га чи підсобне господарство, що має приносити дохід, чи друга квартира (будинок) за умови, що загальна жила площа перевищує 21 квадратний метр на одного члена сім’ї та додатково 10,5 квадратного метра на сім’ю, чи більше одного автомобіля чи транспортного засобу;
сім’єю навмисно подано недостовірні відомості або приховано відомості, які вплинули або могли вплинути на встановлення права на допомогу.
Призначена допомога може бути зменшена до 50 %, якщо сім’я не використала можливості для знаходження додаткових джерел для існування.
У разі змін у складі малозабезпеченої сім’ї розмір допомоги переглядається за заявою заінтересованої особи.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.