РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 1. Основні фонди підприємства

1.1. Економічна сутність, склад і структура основних фондівВсякий виробничий процес являє собою взаємодію засобів праці, предметів праці та робочої сили. Засоби праці і предмети праці складають засоби виробництва, тобто матеріальні речові елементи виробничого процесу. Соціально-економічною формою, у якої засоби виробництва виступають на підприємствах, з’являються виробничі фонди. В результаті конкретної праці робітника виробничі фонди беруть участь у створенні споживчої вартості та вартості створюваного продукту.
Економічна визначеність виробничих фондів витікає з кругообігу засобів підприємства. В ході свого руху одна частина засобів підприємства постійно знаходиться у сфері виробництва, друга – у сфері обороту. Засоби виробництва, які функціонують у сфері виробництва, створюють виробничі фонди. При тому засоби підприємств створюють основні фонди, а предмети праці – оборотні фонди. Розпізнаною особливістю основних фондів, які складають найбільшу частину необоротних матеріальних активів підприємства, є своєрідність перенесення ними вартості на готовий продукт, що обумовлено характером функціонування засобів праці у виробничому процесі.
Основними виробничими фондами підприємства називаються засоби праці, які неодноразово приймають участь у виробничих циклах, мають термін служби більш одного календарного року, зберігають при тому свою речову форму і поступово втрачають свою вартість, яка частинами, пропорційно їх зносу переноситься на вироблену продукцію.
Сума коштів, яка необхідна для створення підприємства і забезпечення подальшого його функціонування, визначає величину авансованого капіталу у певне підприємство. Цей капітал призначається для придбання засобів виробництва і оплати праці робітників, відповідно він називається постійним і змінним. При тому капітал, що вкладається в придбання засобів праці (тобто основних фондів), приймає форму основного капіталу, використаний на оплату предметів праці і оплату праці робітників – форму оборотного капіталу.
З відношення до виробничого процесу основні фонди підприємств поділяють на дві групи:
- виробничі основні фонди, які безпосередньо беруть участь в процесі виробництва;
- невиробничі основні фонди, які не мають прямого відношення до виробництва продукції і виконують допоміжну функцію – створення сприятливих умов з організації виробництва (об’єкти громадського харчування, лікувальні установи, житловий фонд підприємств, бази відпочинку, що знаходяться на балансі підприємства та ін.).
Основні виробничі фонди, в свою чергу, можна класифікувати за різноманітними ознаками. Найбільш поширена їх класифікація – за характером функцій, які вони виконують, – передбачає такі групи:
1. Будівлі.
2. Споруди.
3. Передавальні пристрої.
4. Машини і обладнання:
- силові машини і обладнання;
- робочі машини і обладнання;
- вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої, лабораторне обладнання;
- обчислювальна техніка;
- транспортні засоби;
- інструменти;
- виробничий та господарський інвентар.
Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби – згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ( Положення бухгалтерського обліку 7 “ Основні засоби “) класифікуються за такими групами:
- земельні ділянки;
- капітальні витрати на поліпшення земель;
- будинки, споруди та передавальні пристрої;
- машини та обладнання;
- транспортні засоби;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- робоча і продуктивна худоба;
- багаторічні насадження;
- інші основні засоби.
Відсоткове співвідношення окремих видів основних фондів в загальній її вартості називається структурою фондів. На видову (технологічну) структуру основних фондів впливають такі фактори: складність і технологічні особливості підприємства; науково-технічний прогрес і технічний рівень машин і обладнання, що використовуються; відтворювальна структура капітальних
 
вкладень; рівень організації виробництва; територіальне розміщення підприємства та ін.
Признана структура основних виробничих фондів промисловості у відсотках:
Всього                                                         100
Пасивна частина 46,5
у тому числі:
- будівлі 26,7
- споруди                                                                    19,8
Активна частина 53,5
у тому числі:
- передавальні пристрої 10,3
- силові машини і обладнання 7,4
- робочі машини і обладнання 29,1
- вимірювальні та регулюючі прилади та пристрої 1,8
- обчислювальна техніка 1,4
- транспортні засоби 2,4
- інші основні засоби 1,1
Структура основних виробничих фондів враховується тим більш ефективнішою, чим вище питома вага тих груп, які входять до активної частини основних виробничих фондів і більшою мірою визначають виробничу потужність підприємства.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.