РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 1. Основні фонди підприємства

1.3. Знос основних фондівВ ході виробничого використання основні виробничі фонди підприємств здійснюють кругообіг, який складає з послідовної зміни таких стадій: виробниче використання (матеріальний знос) – грошовий резерв (амортизація) – втілення раніше перенесеної вартості основних фондів в нових засобах праці.
На стадії виробничого використання засоби праці піддаються фізичному зносу, який надходить в результаті механічного зношування окремих частин машин і обладнання, конструктивних елементів будівель та споруд. Внаслідок цього виникає втрата засобами праці споживчої вартості, що відповідає поняттю їх фізичного зносу. Факторами фізичного зносу основних фондів виступають: час їх роботи та інтенсивність навантаження, якість і технічний стан, своєчасність їх обслуговування і ремонту, кваліфікація робітників.
Результатом фізичного зношування засобів праці є втрата ними первісних технічних характеристик, втрата споживчої вартості.
Фізичне зношення основних фондів у відсотках можна обчислити за формулою:

де Тф.знош і Тн –  відповідно фактичний та нормативний термін служби об’єктів основних фондів, роки
Крім фізичного, основні фонди піддаються моральному зношуванню. Моральне зношення основних фондів може виступати в двох формах. Перша форма морального зношення перебуває у тому, що діючі засоби праці втрачають частину своєї вартості, оскільки нові засоби праці такої ж конструкції виробляються дешевше і переносять відповідно меншу вартість на готовий продукт. В цьому випадку зменшення вартості основних фондів не пов’язано зі зміною їх споживчої вартості, тому такі засоби праці продовжують функціонувати в виробництві і не змінюються іншими.
Друга форма морального зносу є наслідком створення нових, більш економічних і в той же час більш досконалих машин, тому засоби праці, які зазнали моральне зношування другої форми, вимагають їх заміни новою технікою до закінчення терміна служби.
Мірилом морального зношення першої форми є коефіцієнт який обчислюється за формулою:

де - коефіцієнт морального зношення першої форми;
Сп – первісна вартість основних фондів;
Св – відновлена вартість основних фондів.
Моральне зношення основних фондів необхідно враховувати при встановленні строків служби, які повинні бути оптимальними з точки зору вимог науково-технічного прогресу, повинні забезпечити максимальне збігання строків фізичного та морального зношення.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.