РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 1. Основні фонди підприємства

1.5. Показники ефективності використання основних фондівПоказники ефективності використання основних фондів розподіляються на дві групи:
- узагальнюючі ;
- часткові.
Узагальнюючі показники характеризують ефективність використання всієї сукупності основних фондів підприємства. До них відносять фондовіддачу, фондомісткість та рентабельність основних виробничих фондів.
Фондовіддача (Фвід) – показник виробництва продукції (робіт, послуг) на 1 грн. вартості основних фондів – визначається як відношення обсягу випуску продукції (В) до вартості основних виробничих фондів (С) за порівнювальний термін часу (місяць, рік):
.
Фондомісткість (Фмістк) – показує частку основних виробничих фондів, яка приходиться на кожну гривню виробленої продукції:
.
Рентабельність основних виробничих фондів Р – визначає величину прибутку, який приходиться на 1 гривню фондів і розраховується як відношення суми прибутку П до вартості основних виробничих фондів С:
%.
Часткові показники ефективності використання основних виробничих фондів відображають рівень використання окремих видів (груп) основних фондів.
Часткові показники розподіляють на три групи: показники екстенсивного, інтенсивного та інтегрального використання.
Показники екстенсивного використання основних фондів відображають рівень їх використання з часу. До них відносяться коефіцієнт екстенсивного використання Кекст  і коефіцієнт змінності робіт обладнання Кзм.
Коефіцієнт екстенсивного використання обладнання Кекст визначаються як відношення фактичної кількості годин роботи обладнання Тф до кількості годин його роботи згідно з нормами Тн:
.
Коефіцієнт змінності роботи обладнання Кзм визначається як відношення загальної кількості відпрацьованих обладнанням станко-змін Дст.-зм, до кількості одиниць обладнання, яке робило найбільшу зміну n:

Коефіцієнт інтенсивного використання обладнання Кінтенс визначається як відношення фактичної продуктивності обладнання Пф до нормативної його продуктивності Пн:

Показник інтегрального використання обладнання Кінтегр визначається як добуток коефіцієнта екстенсивного і коефіцієнта інтенсивного використання обладнання і комплексно характеризує його експлуатацію за часом і продуктивністю:

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.