РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 2. ОБОРОТНІ ФОНДИ І ОБІГОВІ КОШТИ

2.3. Показники використання матеріальних ресурсівДля оцінювання ефективності використання оборотних фондів застосовується система показників, основним з яких є матеріаломісткість (абсолютна, питома та загальна матеріаломісткість).
Абсолютна матеріаломісткість показує витрати основних видів сировини і матеріалів за абсолютними значеннями на фізичну одиницю виготовленої продукції.
Питома матеріаломісткість Мп – відображає витрати основних видів сировини і матеріалів на одиницю експлуатаційної характеристики продукції і визначається за формулою:

де М1 – витрати конкретного виду ресурсів;
В – кількість одиниць виготовленої продукції.
Загальна матеріаломісткість Мм відображає вартість всіх матеріальних затрат на одиницю виробу або на одну гривню виготовленої продукції і визначається за формулою:

де Мз – загальна сума матеріальних затрат, грн.
В – обсяг виготовленої продукції в грошовому або натуральному обчисленнях.
Оберненим показником до матеріаломісткості є матеріаловіддача Мв:

Ефективність використання оборотних фондів оцінюють ще й такі показники, як коефіцієнт використання матеріалів, розмір відходів та коефіцієнт вилучення готової продукції із одиниці переробленої сировини.
Коефіцієнт використання матеріалів може бути плановим і визначається як відношення чистої ваги виробу до норми витрат
сировини чи матеріалів, а також фактичним – як відношення чистої ваги виробу до фактичних витрат матеріалів.
Коефіцієнт використання матеріалів Квик.м може розраховуватись і по підприємству в цілому:

де m – кількість видів продукції, при виробництві яких використовується даний вид матеріального ресурсу;
Ni – обсяг випуску продукції i-го виду в натуральних одиницях;
Mi – чиста вага чи площа одиниці готової продукції i-го виду.
Розмір відходів визначає коефіцієнт, що показує відношення величини відходів до величини загальних витрат матеріалу.
Коефіцієнт вилучення готової продукції із одиниці переробленої сировини показує певну межу – вміст у вихідній сировині корисних компонентів, що вилучаються.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.