РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 3. УПРАВЛІННЯ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПРАЦІ

3.4. Методи планування підвищення продуктивності праці за факторами її зростанняПланування продуктивності праці здійснюється методом прямого рахунку та пофакторним методом.
Найпоширенішим методом планування підвищення продуктивності праці є планування за факторами її зростання.
Пофакторний метод передбачає розрахунок приросту продуктивності праці через економію чисельності працівників під впливом різних факторів. Ці фактори згруповані в такі групи:
- підвищення технічного рівня виробництва;
- удосконалення управління, організації виробництва і праці;
- зміна обсягу і структури виробництва;
- галузеві фактори.
Методика планування підвищення продуктивності праці за факторами її зростання:
а) розраховується вихідна (умовна) чисельність працюючих на основі показників базового виробітку і запланованого обсягу виробництва:
,
де Чвих – вихідна (умовна) чисельність працівників, чол.;
Qпл – обсяг продукції у плановому періоді; Вбаз – виробіток продукції у базисному періоді;
б) розраховується відносна економія чисельності працівників за окремими факторами Еі і загальна економія чисельності працівників Езаг за рахунок усіх факторів:
;
в) визначається планова (розрахункова) чисельність працівників:
Чпл = Чвих – Езаг;
г) розраховується величина зростання продуктивності праці в цілому за рахунок впливу усіх факторів (ΔПП):

д) розраховується величина зростання продуктивності праці за рахунок впливу окремого фактора (ΔППі):
;
е) розраховується приріст обсягів продукції в результаті зростання продуктивності праці:

де  – частка приросту продукції за рахунок зростання продуктивності праці, %; ΔЧ, ΔQ – відповідно приріст чисельності працюючих і обсягу продукції, %.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.