РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка виробництва

Тема 6. Ефективність виробництва

6.6. Показники результативності інвестиційних проектівДля оцінки результативності інвестиційних проектів використовують такі показники:
- чиста наведена цінність (NPV);
- внутрішня ставка рентабельності (IRR);
- коефіцієнт вигод/витрат;
- строк окупності;
- точка беззбитковості проекту;
- тест ефективності витрат;
- тест рентабельності першого року;
- критерій Бруно.
Чиста наведена цінність (NPV):

де - вигоди року;
- витрати року;
t – відповідний рік (1,2,3.....) горизонту;
n – часовий горизонт;
i – ставка дисконту.
Критерій вибору за NPV:
1) якщо NPV “+”, то проект привабливий для інвестора;
2) якщо NPV “0”, то інвестор байдужий до проекту;
3) якщо NPV “-”, то проект відхиляється.
Негативні моменти показника:
 - NPV цікавить загальна маса грошей;
- питомі витрати NPV не відображає.
Внутрішня ставка рентабельності (IRR), ставка дисконту, що зрівнює наведену цінність вигод із наведеною вартістю витрат, яка більш вигідна інвестору:

Інакше кажучи, цей показник дає змогу інвестору визначити, при якій ставці дисконту інвестор буде зацікавлений у проекті.
Строк окупності показує термін, коли проект відшкодує свої витрати. Застосовується у фінансовому аналізі, тому що інвестор зацікавлений у швидкій віддачі.
Коефіцієнт вигод до відношення витрат

Якщо коефіцієнт більше одиниці, то інвестор буде зацікавлений у проекті. Використовується частіше для оцінки „малих” проектів.
Недолік коефіцієнта – може давати невірне ранжування проектів, тому застосовується рідко.
Точка беззбитковості проектів, дає можливість вибору мінімальної ціни для вигод і витрат, при яких дисконтовані чисті вигоди дорівнюють нулю.
.
Тест ефективності витрат використовується в тих випадках, якщо важко визначити вигоди. Ухвалення рішення інвестування складається у виборі проекту, що має найменші витрати.
Тест рентабельності першого року – це  відношення темпів росту вигод до витрат першого року.
Критерій Бруно. Використовується тільки в економічному аналізі, застосовується для оцінки потенціалу проекту в заміщенні імпорту. Критерій Бруно визначає заощаджує або ж заробляє країна іноземну валюту на внутрішньому виробництві експорту благ.

 | ЗМІСТ | © 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.