РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 10. ФАКТОР ЧАСУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

10.1. Економічні властивості і функції часуПраця – це процес, що відбувається в часі і просторі. Його характеризує насамперед рух. Витрата людської енергії (а отже, часу) у процесі праці матеріалізується (упредметнюється) в продуктах праці. Упредметнена праця отримує форму спожитої вартості тільки в безперервному русі від виробництва до індивідуального або виробничого споживання. Значна частина суспільної праці (а отже, витраченого суспільством сукупного робочого часу), яка упредметнена в засобах і виробничих умовах, становить матеріальну основу виробництва.
Важко не погодитися з Ф. Енгельсом, який писав: «…Рух є спосіб існування матерії» (Соч. Т. 20, С. 58). Розрізняють такі види руху: механічний (визначається дією фізичних законів, зокрема, закону всесвітнього тяжіння), молекулярний (переміщення молекул), хімічний (швидкість проходження різних хімічних реакцій), біологічний (ритми життєдіяльності живих істот), соціальний (історичний розвиток). Свої особливості має й економічний рух.
Формою і мірою всіх видів руху є час. Час – загальна форма буття матерії, що виражає тривалість її існування і ­послідовність зміни станів усіх матеріальних систем і процесів у світі (Философский, 1983).
Основними властивостями часу є однорідність, односпрямованість, одновимірність, упорядкованість, безперервність і необоротність (Аскин, 1996; Фактор, 1978).
Завдяки своїм властивостям, час характеризує не тільки кількісні, але і якісні зміни в стані різних видів матерії. Не є винятком економічні процеси. Саме час дає можливість виміряти будь-які форми руху і різнорідні процеси, з'ясувати внутрішні зміни в стані досліджуваних об'єктів, проникнути в сутність економічних явищ і процесів, зрозуміти закономірності розвитку.
Економічні функції, що виконує час, можна позначити таким чином:
1 Простір людського розвитку. Будь-які процеси (у тому числі виробничі) мають тривалість, тобто початок і закінчення: час життя людей, тривалість трудового періоду, тривалість виготовлення машини, тривалість будівництва об'єкта.
Таким чином, час є основою організації (у часі) виробничих процесів, дає тривалість їх планувати і контролювати. При цьому використовуються такі властивості часу, як односпрямованість, одновимірність, упорядкованість, безперервність і необоротність.
2 Кількісна міра різних речей. Доречно згадати, що багато економістів називали робочий час «загальним предметом», «загальним товаром», «загальними грішми».
Відомо вислів К. Маркса: «Робочий час є кількісним буттям праці й у той же час іманентним мірилом цього буття» (К. Маркс. Соч. – Т. 13. – С.16).
Умовно можна виділити три види робочого часу: потенційний (майбутній), поточний (теперішній) і застиглий (минулий). Майбутній час може бути реалізований в майбутньому. Поточний час реалізується в трудових процесах дійсного періоду часу. Застиглий час реалізується у минулій праці, тобто упредметнюється (матеріалізується) у вже виготовлених товарах (продуктах або послугах). Товари обмінюються відповідно до кількості витраченої на їх виробництво праці (тобто витрат часу) або здатності товарів його заощадити при їх використанні.
3 Характеристика якості проходження економічних процесів. Слід насамперед виділити час виробництва, ­час обертання капіталу (період окупності інвестицій) і час обороту обігових коштів. Час надає можливість виміряти:
• витрати праці на виробництво одиниці продукції;
• співвідношення між продуктивними і непродуктивними (простої, відпочинок) витратами часу, а отже, ущільненість праці, напруженість, інтенсивність;
• швидкість оборотності капіталу;
• швидкість окупності (повернення) інвестованого ­капіталу.
При цьому використовуються властивості однорідності, одновимірності і безперервності часу.
4 Якісна характеристика різних товарів і послуг. Показник часу характеризує якість різних товарів так само, як і інші чинники (такі, наприклад, як колір, температура, функціональність тощо). Щоб це зрозуміти, досить відповісти на такі питання: чи байдуже вам, коли зірвана полуниця, яку ви збираєтеся купувати (або якої свіжості м'ясо, риба, помідори); у який час робочої зміни вам привезуть бетонний розчин для будівельних робіт; у який час року (сезон) вам пропонують теплий (легкий) одяг для купівлі; у якому році він виготовлений.
Мабуть, даремно коментувати такі наслідки дії фактору часу, як «минув термін придатності», «вийшов з моди», «морально застарів», «втратив актуальність». Можна навести і протилежні приклади, коли час збільшує цінність товару.
Приклад 1
Якщо в Токійському відділенні «Мак Дональда» свіжоприготовлений біфштекс не куплять протягом 12 хвилин, він підлягає знищенню (викидається у відходи). Так, за допомогою показника часу фірма виборює репутацію якості свого товару.
У більшості країн як мінімум двічі на рік організовуються великі сезонні розпродажі: навесні і восени перед початком чергового сезону розпродається за зниженими цінами одяг, який відповідає моді сезону, що закінчується. Через рік цей одяг уже вийде з моди. Так час знижує якість товару.
У багатьох містах, у тому числі й в Україні, є магазини, що торгують 24 години на добу. У деяких із них у нічну пору товар може продаватися на 20-30% дорожче. Так час додає цінності товару. Іншим прикладом «своєчасного товару» є «місця відпочинку» на курортах. Ціни на них різко зростають «у сезон» і падають «у не сезон».
Для антикваріату, букіністичних видань, марочних вин, коньяку час збільшує цінність, а, отже, ціну товару.
 
При цьому використовуються властивості необоротності й односпрямованості часу.
5  Кількісна і якісна характеристики динаміки економічного руху (розвитку). Тільки зіставляючи характеристики економічних процесів у різні періоди часу, можна оцінити тенденції, динаміку, швидкість економічних процесів.
Конкретними кількісними показниками цього є темпи зростання, індекси зміни тощо.
Приклад 2
Перед економістом виникає ціла низка цифр-показників: продуктивність праці – 12 виробів за зміну, випуск продукції підприємством – 800000 виробів на рік, виробництво національного доходу або валового національного продукту країною – 10 млрд. доларів на рік. Спробуйте, оперуючи даними показниками тільки за один, наприклад, 2002 рік, зробити висновок про економічний стан справ на робочому місці, на підприємстві, у країні. «Ситуація погіршується», «стабільна», «поліпшується»? Висновок можна зробити, тільки зіставивши подібні показники за кілька років, тобто в динаміці.
 
Зазначена функція часу виконує важливу роль: дає можливість оцінити тенденцію, динаміку, швидкість проходження процесів і є інформаційною основою прогнозування розвитку економічних процесів. Саме аналіз показників динаміки дає можливість прогнозувати «потенційний час». При цьому використовуються властивості безперервності і необоротності часу.
6 Середовище ритмічності економічних процесів. Чіткі часові ритми властиві будь-яким видам руху. Квіти розкриваються і закриваються у певний час, «за розкладом» співають солов'ї, ритми пронизують життєдіяльність людського організму. Подібна ритмічна специфіка властива й економічним процесам (Мельшиков и др., 1989).
До подібних циклів варто віднести:
1) на мікроекономічному рівні (короткі хвилі):
- тривалість виробничих операцій;
- тривалість обробки партії деталей;
- тривалість робочої зміни;
- цикли виробництва;
- цикли обороту;
- термін служби основних фондів (цикли відновлення основних фондів);
- термін окупності інвестицій;
- термін поновлення відтворювальних природних ресурсів;
- періоди зміни продукції, що випускається;
- період відновлення технологій;
2) на макроекономічному рівні (довгі хвилі):
- цикли зміни товарів (3-3,5 року);
- цикли зміни пріоритетних галузевих структур (міжгалузеве перетікання капіталу, 7-10 років);
- цикли кардинальної зміни технологій (цикли науково-технічних революцій).
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.