РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 10. ФАКТОР ЧАСУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

10.2. Поняття про фактор часуПід фактором часу в економіці розуміють явище зміни економічних показників, причиною якого є час. В основу дії фактору часу покладено зміну комплексу соціально-економічних і техніко-економічних умов. Внаслідок цього однакові витрати праці, що здійснюються в тому самому місці, але в різні періоди часу приносять різні результати (ефекти) або досягнення однакових результатів вимагає різних витрат праці.
Основною причиною дії фактору часу є зміна продуктивності суспільної праці. Супутніми причинами можуть бути зміна прибутковості одиниці капіталу; зміна упущеної вигоди від невикористання фінансових коштів; зміна масштабу грошової одиниці; зміна природних умов; зміна реакції природних систем на зовнішній вплив тощо. Причому зазначені фактори, у свою чергу, можуть бути і результатом, і причиною зміни продуктивності суспільної праці (Сачко, 1997).
Одне з основних завдань економістів пов’язане з кількісним врахуванням дії фактору часу на економічні показники.
Час – дійсно гроші! Але як виразити одиниці часу у вартісних одиницях?
При уважному аналізі можна побачити, що в економіці є багато показників, які дають можливість перекинути “місток” між факторами часу і результатами економічної діяльності. Саме вони можуть бути використані, щоб пов'язати час з вартісними чинниками. Основні з цих показників такі:
- продуктивність праці (натуральні або вартісні показники за одиницю часу);
- норма прибутку (частка капіталу на рік);
- банківський відсоток (частка позичкового капіталу на рік);
- норма амортизації (частка основних фондів, що амортизуються протягом року);
- зміна фондовіддачі (темпи зміни протягом одиниці часу);
- рента на використовувані природні ресурси  (норма прибутку, одержуваного з одиниці природного ресурсу за рік);
- зміна рівня використання природного ресурсу;
- зміна структури витрат;
- зміна цін;
- динаміка рівня інфляції;
- зміна органічної структури капіталу;
- темпи науково-технічного прогресу тощо.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.