РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 10. ФАКТОР ЧАСУ І ЙОГО ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

10.3. Облік динаміки зміни природних умовПід дією динаміки соціально-економічних факторів і фактору обмеженості природних ресурсів відбуваються зміни економічної цінності останніх. Як правило, поступово виникає необхідність залучення в експлуатацію замикаючих ресурсів, тобто гірших за якістю, умовами видобутку чи експлуатації і місцем розміщення. Це збільшує відносну «ціну» ресурсів, що експлуатувалися раніше. Крім того, постійно збільшуються витрати на відтворення якості навколишнього середовища. Заради справедливості варто сказати, що діє і зворотний процес: науково-технічний прогрес в експлуатації природних ресурсів може сприяти зниженню витрат на видобуток чи відтворення якості природних факторів.
Вплив фактору часу на величину річної ренти (тобто економічної оцінки природного ресурсу) може враховуватися коефіцієнтом rр. Зокрема, середнє значення щорічного зростання сільськогосподарської диференціальної ренти за деякими оцінками дорівнює 3%. Найчастіше виникає потреба розв’язувати задачі такого типу: оцінити збиток від вилучення певного природного ресурсу (наприклад землі) з обороту за термін Т. У цьому випадку коефіцієнт корегування ренти (Р) на зазначений період (без обліку нормативу дисконтування) становитиме
 , (10.7)
де Rб – базова величина ренти;   rр – середньорічний темп зростання (rр > 0) або зменшення (rр < 0) річної ренти за період вилучення природного ресурсу Т.
4. Облік зміни індексу цін.
Зміна інших вищезазначених економічних показників (темпи НТП, зміна органічної структури капіталу, зміна структури витрат) може бути врахована введенням у розрахунок індексу цін на розглянуті ресурси. Щоб виключити вплив інфляції, індекс цін може оцінюватися через тверду валюту. До речі, на відміну від інфляції, яка відносно рівномірно збільшує ціни на різні товари і послуги (причому відразу на більшість з них), зазначені фактори діють на різні товари по-різному. На одні товари ціни можуть зростати, на інші – знижуватися. Індекс цін за кожною групою товарів становить
, (10.8)
де Цр – ціна на даний товар в розрахунковому році; Цб – ціна на даний товар в базовому році.
Підбиваючи підсумки, можна сказати, що проблема обліку фактора часу зводиться до його вартісної оцінки при дослідженні й аналізі таких економічних процесів, для яких характерна мінливість і несинхронність витрат і результатів.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.