РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 13. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

13.1. Загальні аспекти фінансової діяльностіФінансова діяльність пов'язана з формуванням і використанням грошових фондів у процесі їх кругообігу. Ті, що працюють у сфері фінансової діяльності підприємства, повинні постійно шукати відповіді на такі запитання:

- де знайти фінансові кошти;

- куди їх витратити;

- які результати фінансової діяльності;

- як побудувати взаємовідносини між державою і територією?

Для управління фінансами підприємств і вирішення вищезгаданих завдань застосовується фінансовий механізм.

Фінансовий механізм підприємств – це система управління фінансовими потоками підприємства для реалізації зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин підприємства.

Зовнішні фінансові відносини визначають питання взаємодії підприємства з державою, суб'єктами територій, на яких ведуть свою діяльність підприємства, і суміжними економічними суб'єктами (споживачами продукції і постачальниками ресурсів).

Внутрішні фінансові відносини зв'язують, по-перше, власника (власників) підприємства з колективом найманих робітників, по-друге, окремих виконавців або підрозділи підприємства між собою.

Фінансовий механізм містить шість елементів, що сприяють організації, плануванню і стимулюванню використання фінансових ресурсів:

фінансові методи;

фінансові інструменти;

фінансові відносини;

правове регулювання;

нормативне забезпечення;

інформаційне забезпечення.

Фінансові методи – це способи впливу на інтереси  економічних суб'єктів за допомогою фінансових інструментів. Зазначені методи діють у двох напрямках:

- у напрямку управління рухом фінансових ресурсів;

- у напрямку ринкових відносин.

Фінансові методи пов'язані з порівнянням витрат і результатів, матеріальним стимулюванням і відповідальністю щодо ефективного використання коштів. Вплив на ринкові відносини обумовлений тим, що функції фінансів у сфері виробництва і обігу тісно пов'язані з комерційним розрахунком – це порівняння в грошовій (вартісній) формі витрат і результатів фінансово-господарської діяльності. Мета застосування комерційного розрахунку в самому загальному вигляді – одержання максимального прибутку при мінімальних витратах, хоча в різні періоди діяльності підприємства мета може змінюватися.

Примітка

У зарубіжній практиці вимогу порівняння розмірів інвестованого у виробництво капіталу з результатами діяльності пов'язують з відомим методом «витрати-результати» («input-output»). Цей метод набув значного розвитку у працях нашого співвітчизника, лауреата Нобелівської премії Василя Леонтьєва.

 

Дія фінансових методів виявляється у формуванні та використанні грошових фондів.

До фінансових методів належать фінансове планування, фінансовий облік, фінансовий аналіз, фінансове регулювання і фінансовий контроль.

Фінансові інструменти – це прийоми дій та/чи методів або набір фінансових показників, через які керуюча система може впливати на господарську діяльність підприємства (наприклад, прибуток, дохід, фінансові санкції, ціна, зарплата, податки, процентна ставка тощо) (Шеремет, 1999).

Фінансові відносини – відносини, що виникають між підприємством та іншими економічними суб'єктами за допомогою грошових платежів.

Фінансові інструменти, за допомогою яких реалізуються фінансові відносини економічних суб'єктів, подані в табл. 13.1.

 

Таблиця 13.1. Фінансові відносини та інструменти підприємства

 

Фінансові відносини

Фінансові інструменти

Зовнішні

1) підприємство – держава

з боку підприємства:

податкові, митні та ін. види платежів;

з боку держави:

субсидії, дотації, пільги щодо податків, мита, платежів, цільові кредитні лінії, прискорена амортизація, пеня, штрафи

2) підприємство-суб’єкт території

з боку підприємства:

платежі в місцевий бюджет, місцеві податки;

з боку суб’єкта території:

централізовані інвестиції (субсидії, дотації), пільги щодо податків, платежів, пеня, штрафні санкції

3) підприємства – суміжні суб’єкти:

постачальники ре-сурсів (матеріальних, енергетичних, фінансових, трудових засобів виробництва),

споживачі (виробів, послуг, робіт)

 

 

ціни за ресурси, платежі, взаємні штрафи

 

 

 

 

ціна за товар, штрафи, виплати, надбавки та знижки до ціни

4) підприємства – інші організації (банки, інвестиційні, страхові компанії, біржі, суспільні організації, об’єкти інфраструктури)

страхові відшкодування, застави, кредити, орендна плата, лізингові платежі, позички, благодійні внески, банківський відсоток

Внутрішні

1) власник – колектив підприємства

 

2) підприємство – його структурні підрозділи (дочірні підприємства, філіали)

заробітна плата, премії, заохочення, штрафні санкції, дивіденди, пайові частки, прибуток

ціни внутрішньофірмової передачі, дивіденди, пайові частки, премії, чистий прибуток, доходи від вкладення капіталу, прибуток

 

Правове регулювання функціонування фінансового механізму містить у собі законодавчі акти, постанови, накази й інші правові документи.

Нормативне забезпечення – це інструкції, нормативи, норми, тарифні ставки, методичні вказівки і роз'яснення тощо.

Інформаційне забезпечення – це різна економічна, комерційна, фінансова й інша інформація. До фінансової інформації належать відомості про фінансову стійкість і платоспроможність партнерів і конкурентів, ціни, курси, дивіденди, відсотки на товарних, фондових, валютних ринках; інформація про фінансову і комерційну діяльність господарських  суб'єктів тощо. Володіння інформацією допомагає визначити ситуацію на ринках. Різні види інформації (наприклад, дані про постачальників, покупців та ін.) можуть бути одним з видів інтелектуальної власності (ноу-хау) і вноситися як вклад у статутний капітал підприємства.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.