РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 13. ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

13.3. Напрями використання фінансових ресурсівВикористання фінансових ресурсів підприємства здійснюється за такими напрямами:

• поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг);

• інвестування коштів у капітальні вкладення, пов'язані з розширенням виробництва і його технічним відновленням, використанням нематеріальних активів;

• інвестування фінансових ресурсів у цінні папери;

• платежі фінансовій та банківській системам, внески в позабюджетні фонди;

• утворення різних грошових фондів і резервів (на розвиток, а також заохочувального і соціального характеру);

• благодійні цілі, спонсорство тощо.

Витрати підприємств. Підприємство у процесі своєї діяльності здійснює матеріальні і грошові витрати на просте і розширене відтворення основних фондів і оборотних коштів, виробництво і реалізацію продукції, соціальний розвиток своїх колективів тощо.

За джерелами утворення витрати підприємств умовно можна поділити на такі:

1) витрати, що входять до собівартості;

2) “змішані” витрати, тобто витрати, тільки частина яких відповідно до встановлених податковою системою норм включається в собівартість, а понад норми покривається за рахунок чистого прибутку (для цілей загального обліку ці витрати цілком відносять на собівартість);

3) витрати, здійснювані з прибутку (балансового);

4) витрати, здійснювані з чистого прибутку з урахуванням відрахування податку на прибуток.

Структура витрат підприємства подана на рис. 13.2  (Економіка, 1999а).

Будь-який економічний суб'єкт повинен усвідомлювати, що коштує йому виробництво продукції (робіт, послуг), тобто рівень витрат. Даний фактор особливо важливий в умовах ринкової економіки, тому що величина витрат на виробництво продукції впливає на її конкурентоспроможність і визначає результати діяльності підприємства.

© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.