РекламаЗамовити роботу

Замовити роботу

Счетчики
Вітаємо вас на сторінках нашого сайту!

Сайт readbook.com.ua - це зібрання книг по темах: бухгалтерський облік, економіка, маркетинг, менеджмент, право, страхування, філософія та фінанси.

Сподіваємось, що ця література буде корисна, як для школярів, так і для студентів.

Усі книги викладені з метою ознайомлення.
Список всіх підручників >>> Економіка підприємства - підручник

Тема 14. ОБЛІК ФІНАНСОВОЇ ТА ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

14.2. Управлінський облікРеформування бухгалтерського обліку в Україні передбачає переведення бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти, тим самим надаючи суб’єктам господарювання можливість визначати межі та форми управлінського обліку.
Згідно Закону України (Закон № 996-XIV, 1999) управлінський облік – це система підготовки та обробки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
З визначення виходить, що внутрігосподарський (управлінський) облік потрібен, перш за все, для внутрішніх користувачів (керівників, фахівців та ін.), які звертаються до результатів управлінського обліку з метою задоволення інформаційних потреб ефективного управління. Такі потреби полягають в оперативному отриманні інформації про фінансові результати діяльності підприємства, основним показником яких є прибуток.
Але в умовах перехідної економіки прибуток підприємства головним чином забезпечується не стільки шляхом зниження валових витрат на виробництво продукції, скільки за рахунок підвищення відпускних цін. Однак саме собівартість продукції концентрує в собі результати виробничої та комерційної діяльності підприємства, визначаючи його дохід (збиток). Рух до цивілізованих ринкових відносин підвищує увагу до формування собівартості продукції на підприємстві. Через це виникає необхідність підсилити теоретичну та практичну розробку проблем формування собівартості продукції.
Формування виробничої собівартості згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 “Витрати” (Национальный стандарт, 1999) зображено нами на рис. 14.5.

Рис. 14.5 Формування виробничої собівартості
 
Управлінський облік (одна з складових бухгалтерського обліку) здійснюється відділом управлінського обліку (на малих підприємствах – головним бухгалтером), в функції якого входять, окрім калькулювання собівартості продукції, планування, економічний аналіз і підготовка управлінських рішень (рис. 14.6).

Рис. 14.6 Функції відділу управлінського обліку

Методологія управлінського обліку знаходиться в стадії розвитку. Існує необхідність її удосконалення з детальним розкриттям усіх елементів управлінського обліку в умовах адаптації підприємств до ринкових відносин. Створення умов для застосування управлінського обліку на вітчизняних підприємствах сприяє підвищенню рівня економічної роботи.
© 2009 Читальня On-Line
Підручники розміщені на сайті для ознайомлення. Графічний матеріал, формули та текстова частина опубліковані частково.